Anti graffiti

Účinná ochrana proti výtvorům spejerů

Funkční nátěry FN® jsou účinná a šetrná anti graffiti ochrana staveb, včetně památkově chráněných objektů. Povrchová vrstva funkčních nátěrů FN® umožňuje snadné odstranění graffiti a ztěžuje jejich vytváření sprejery.

Vlastnosti nátěrové FN® vrstvy:

  • Hydrofilita  =  molekulární vrstva vody na povrchu nátěrové vrstvy ztěžuje přilnutí barvy (rozpíjí se a je jí velká spotřeba) nebo fixů (velmi rychle se jejich hroty ucpou) k ploše natřené funkčním nátěrem FN®
  • Vysoko povrchový materiál FN® vrstvy absorbuje velké množství pigmentu a zabraňuje jeho proniknutí k podkladu,
  • Relativně měkká struktura materiálu FN® vrstvy umožňuje snadné odstranění mechanickými prostředky bez narušení podkladu – rýžový kartáč a tlaková voda.
  • Fotokatalytický efekt zajišťuje samočištění méně znečistěných míst.

Obnova anti graffiti povrchu se provádí pouze v místě, kde bylo provedeno odstranění graffiti a to v silné vrstvě 6-7 nátěrů.

Dlouhodobá a šetrná ochrana proti graffiti

  • Snadné odstranění graffiti bez poškození podkladu

  • Vhodné především pro památkové a reprezentativní objekty

  • Vysoká paropropustnost

  • Každodenní super silný samočistící efekt proti tmavnutí fasády

  • Certifikováno pro beton, zdivo a minerální podklady (např. žula, pískovec, kámen)

  • Ekologické řešení: plně anorganická báze bez rozpouštědel a organických látek

Supersilný samočistící efekt
Anti-graffiti efekt
Ochrana před UV zářením
Vysoká paropropustnost
Více než 250 pastelových odstínů

Anti graffity demo:

Tato polovina stěny byla ošetřená anti-graffiti nátěrem FN®. Graffiti bylo odstraněno kartáčem a tlakovou vodou během 10 minut.


Na rozdíl od ostatních anti graffiti nátěrů je vrstva FN® plně paropropustná a vysoce prodyšná.