Technologie FN NANO® pro zdravé prostředí a proti klimatickým změnám

Technologie FN NANO® pro zdravé prostředí a proti klimatickým změnám

Společnost FN-NANO s.r.o. dnes 12. května slaví svoje 4. narozeniny. První krůčky již máme za sebou. Jsme sice mladá společnost, ale už za sebou máme velké úspěchy. Trnitou cestu však za nás vyšlapala naše mateřská společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o., za níž stojí český vědec Ing. Jan Procházka, Ph.D.

A tak jsme mohli navázat na již 17cti letou tradici této firmy a převzali jsme k obchodní činnosti technologii funkčních nátěrů FN NANO®. Tato nanotechnologie je na trhu již 14 let a více jak 10 let je její funkčnost odzkoušena v praxi.

Budoucnost je věkem ekologických technologií šetrných k životnímu prostředí a technologií, které likvidují existující ekologickou zátěž nebezpečných látek, které produkuje lidská činnost (emise, odpady, úniky toxických látek, atd). Tyto technologie musí být nejenom účinné, ale také ekonomicky racionální. 

Poprvé v historii tak vznikla technologie FN NANO®určená pro boj s důsledky klimatických změn, proti kontaminaci prostředí a emisím. Jsme velmi hrdí, že vznikla v našich českých laboratořích a my jako obchodní společnost máme za cíl ji šířit po celém světě.

 • Demonstrovali jsme univerzální použití technologie FN NANO®jako opatření pro ochlazení měst a čištění ovzduší
 • Jsme součástí Inovační strategie vlády ČR 2019-2030
 • Získali jsme ISO/ČSAF certifikáty na čištění ovzduší

Technologie FN NANO® se zatím jako jediná na světě kvalifikovala pro čistění ovzduší – na odstraňování skleníkových plynů a emisí NOx, ozónu, benzo(a)pyrenu a dalších toxických látek v ovzduší

 • Čistí vzduch o všech virů, bakterií, alergenů, pylů a jedovatých látek
 • Čistí a chrání povrchy
 • Brání klimatickým změnám

 Naše společnost FN-NANO s.r.o. nabízí technologii jako základ budoucího integrovaného systému preventivní ochrany obyvatelstva.Zabýváme se dlouhodobou ochranou s garancí funkčnosti až 10 let. Jedná se o českou patentovanou a certifikovanou technologii.

V současné chvíli je čas se zamyslet nad možnými preventivními opatřeními, které by se daly učinit již nyní a ochránit tak nekontaktní povrchy jako jsou stěny a stropy vnitřních prostor.

 Nekontaktní povrchy-ošetřené antibakteriálními, fotokatalytickými nátěry FN NANO®aktivované světlem přináší tyto výhody:

 • Výrazné snížení virů a bakterií ve vzduchu včetně COVID-19
 • Neselektivní účinek – zabijí viry a bakterie – zabraňují jejich mutacím
 • Zajišťují sanitárnost povrchů
 • Snižují riziko nákazy respiračními cestami
 • Funkčnost ochrany až 10 let

 Nanotechnologické funkční povrchy FN NANO®jsou vytvářeny pomocí multifunkčních nátěrů FN®s mimořádně silnýmfotokatalytickým efektem.Funkce povrchu (mimořádně účinné čištění vzduchu, ochrana proti mikrobiálnímu napadení a samočištění)se aktivují energií denníhosvětla.

Nátěrová vrstva je kompaktní, neobsahuje žádné nebezpečné látky, ani neuvolňuje částice do svého okolí.

 • 15 m2kompenzuje zplodiny z provozu 1 dieselového osobního automobilu
 • 1 m2vyčistí denně tolik vzduchu, kolik vydýchá 1 člověk za 1 rok, což jsou 3.000.000 m3 vzduchu
 • Nátěr odráží tepelnou radiaci s účinností 20-30% a snižuje tak zahřívání povrchu v důsledku slunečního záření. V podmínkách globálního oteplování tak pomáhá v létě ochlazovat města.

 Za tu poměrně krátkou dobu jsme o sobě dokázali dát vědět, a tak má:

 • MAĎARSKO MÁ PRVNÍ NANO ZEĎ, KTERÁ ČISTÍ VZDUCH OD ŠKODLIVIN Z AUTOMOBILŮ

Díky speciálnímu nanotechnologickému nátěru aplikovanému na budově Zastupitelského úřadu ČR v Budapešti kompenzuje emise z automobilů, které užívají jeho zaměstnanci.

 • NANO ZEĎ V LONDÝNĚ UŽ CELÝ ROK ČISTÍ VZDUCH OD ŠKODLIVIN

V rámci českého Nano dne byla fotokatalytickým nano nátěrem FN®  natřena stěna lemující velvyslanectví. Vznikl tak největší nano-exponát. Stěna díky nano nátěru nejen zůstane mnoho let jasně bílá, ale ve znečištěném ovzduší centrálního Londýna čistí s využitím slunečního UV záření vzduch a kompenzuje negativní dopady oxidů dusíku a emisí z provozu přibližně deseti osobních aut s dieselovým motorem (kalkulováno pro 25.000 km/rok/automobil pod normou Euro V).  

 • ČESKÝ SAMOČISTÍCÍ NANONÁTĚR CHRÁNÍ HISTORICKOU PAMÁTKU U TORONTA A ČISTÍ VZDUCH

Známá ikona města, maják Port Credit v Mississauga, je první historickou památkou v Kanadě, která je ošetřena speciálním ochranným samočistícím nátěrem FN NANO®. Tento nátěr zajišťuje, dlouhodobou ochranu povrchu před špínou a mikroorganismy.

 • UVNITŘ LETIŠTNÍHO TERMINÁLU V LAS VEGAS JIŽ NEDÝCHAJÍ EXHALÁTY Z LETADEL

Pozoruhodný pocit svěžesti v interiéru terminálu, který je zde díky nové nanotechnologii, čistící vzduch. Předtím než jsme měli FN NANO® nátěry na stěnách, výpary z motorů a ze zahřívacích trysek zůstávaly v místnosti po celý den. Teď jsou pryč do 5 minut“,řekl Steve Hood, manažer Sunshine and Tailwinds Café v prvním patře letiště.

Naše vize do budoucna:

 • PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA ČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ OD NEBEZPEČNÝCH IMISNÍCH LÁTEK (NOx, PM2,5a menší, PAH, VOC, BaP), KTERÉ DOPLŇUJÍ A POSILUJÍ EKOLOGICKOU ÚČINNOST VÝSADBY ZELENĚ PŘI BOJI S KLIMATICKÝMI ZMĚNAMI A ZNEČIŠTĚNÍM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • PRACUJEME NA PŘÍPRAVĚ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ VYUŽÍVAJÍCÍCH FOTOKATALYTICKOU TECHNOLOGII PRO LIKVIDACI NEBEZPEČNÝCH EMISÍ A IMISÍ
 • PROSADIT ÚPRAVU ZÁKONA O VEŘEJNÉ OCHRANĚ OSOB, ABY SE STALY MODERNÍ TECHNOLOGIE SOUČÁSTÍ OCHRANNÉHO SYSTÉMUA NEPOUŽÍVALY SE PROSTŘEDKY Z 19. A 20 STOLETÍ.

Nové eko-povrchy staveb opatřené technologií FN NANO®již dnes vyčistí ročně miliardy kubických metrů vzduchu, a přitom zůstávají dlouhodobě čisté.Svou schopností odrážet tepelnou radiaci ochlazují povrchy staveb a tím napomáhají tak ochlazovat města v horkých letních dnech. Zároveň tím snižují energetické nároky budov na klimatizaci v letním období.

Díky nanotechnologiím a energii Slunce dokážeme již dnes odstraňovat z ovzduší stovky tun škodlivých látek. Snižujeme tím nepříznivé dopady automobilové, letecké a lodní dopravy i průmyslové výroby na životní prostředí a zdraví lidí.

Budoucnost vidíme ve znalostech, odhodlání a tvořivé aktivitě. Uvádíme na trh nové technologie a nacházíme účinná řešení pro problémy současného světa.

Spustili jsme ekologický projekt AETERIO,který umožňuje každému, aby se s námi aktivně podílel na čištění ovzduší.

Naše nanotechnologie umožňuje mladé generaci žít v lepších podmínkách.

Každý může začít sám u sebe. Stačí tak málo – natřít 15 m2 plochy a tím eliminovat emise z provozu automobilu, kterým jezdí.

Přidejte se k nám!  

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet tento příspěvek