Dokumenty

DOKUMENTY

Technický list FN®1

Bezpečnostní list FN®1

Technický list FN®2

Bezpečnostní list FN®2

Technický list Protectam FN®3

Bezpečnostní list FN®3

Technický list Protectam FN® AQUA

Bezpečnostní list Protectam FN AQUA

RADY A NÁVODY

Jak postupovat při aplikaci nátěru

 1. Sanační suspenze FN NANO® nanášejte vždy jen na vhodný a soudržný podklad.
 2. Ideálním podkladem pro sanační suspenzi FN NANO®1 je neošetřený beton, a betonové a případně i pálené (bez glazury) střešní tašky a silikátové omítky, kámen a povrchy opatřené nátěrem vyzrálé (minimálně 24 hod.)
 3. Nevhodné jsou podklady, které vykazují výrazný hydrofobní efekt (obvykle silikonové barvy a stěrky, povrchy opatřené teflonovým povlakem nebo mastné povrhy.
 4. Zcela nevhodný je podklad vytvořený s pomocí hlinkové barvy (po nanesení sanační suspenze FN NANO® popraská a odlupuje se).
 5. Nejste-li si jisti vhodností podkladu je nutno jej otestovat tak, že na malém kousku provedete zkušební nátěr sanační suspenzí FN NANO®, necháte zaschnout a prověříte, zda nedošlo k šupinkování nebo popraskání a odlupování. V takovém případě je nutno starý nátěr odstranit a nově vymalovat vhodnou barvou.
 6. Při aplikaci FN NANO® je nutno dbát, aby nedošlo k promáčení podkladu. V takovém případě může dojít k vyplavení organických látek do povlaku vytvořeného sanační suspenzí. To se projeví rezavými skvrnami. Tyto skvrny se však většinou po určité době, v důsledku fotokatalytického efektu, samy ztratí.
 7. V interiéru je doporučeno vždy předem vymalovat plochy, kde bude aplikováno FN NANO®, kvalitní silikátovou barvou, která oddělí podklad, který může obsahovat nežádoucí organické látky, od FN NANO® vrstvy, ve které probíhá fotokatalýza.
 8. Pro vytvoření 10 m2 aktivního funkčního fotokatalytického povrchu v interiéru je obvykle nezbytné nanést na tuto plochu rovnoměrně – nejlépe ve dvou až třech vrstvách 1 litr (neředěné!!!) sanační suspenze FN NANO®. Toto množství je minimální pro zajištění dostatečné síly fotoaktivní vrstvičky, která vznikne nanesením suspenze. Rovnoměrnost nanesení materiálu a tloušťka vytvořené vrstvičky jsou nutnou podmínkou pro to, aby se zajistila její správná funkčnost. V případě nedodržení této aplikační zásady a vytvoření příliš slabé vrstvy (například nemístným šetřením nebo naředěním suspenze vodou) může fotokatalytický efekt působit i na podklad, to se pak muže projevit jeho žloutnutím. Při nanášení FN NANO® nátěru v exteriéru na fasády které májí, v porovnání s vnitřními stěnami domů, hrubější povrch a někdy i vyšší savost je potřebné počítat s výšší spotřebou. 1 litr funkčního nátěru vystačí obvykle na vytvoření fotokatalytického povrchu fasády o rozloze 6 – 7 m2.
 9. Jednotlivé vrstvy je nutno nanášet tak, že se každá další vrstva nanáší až po úplném zaschnutí předchozí vrstvy.
 10. V případě, že je cílem vytvoření povrchu, který umožňuje snadné odstranění graffiti, je nutno nanést 6 – 7 vrstev sanační suspenze FN NANO®2. Pokud je podkladem beton je doporučeno při antigrafity aplikacích nanést první vrstvu s použitím sanační suspenze FN NANO®1 a zbylé vrstvy realizovat pomocí sanační suspenze FN NANO®2. Odstranění grafitti je jednoduché. Optimálním postupem je plochu ošetřenou FN NANO® nejprve ostříkat proudem vody a poté povrch i s grafitti vyčistit hrubým kartáčem a ostříkat tlakovou vodou. Strhnutí grafitti je možno provést i za sucha hrubým kartáčem, vyžaduje to však větší úsilí. Na povrch, kde bylo provedeno odstranění grafitti je nutno znovu nanést pět vrstev sanační suspenze FN NANO®2.
 11. Sanační suspenze FN NANO® je možno nanášet pomocí štětce, válečku nebo stříkáním.
 12. Nejvhodnější metodou je stříkání. Zajišťuje rovnoměrné nanesení materiálu, rychlý postup práce a nižší spotřebu na savém povrchu. Stříkání provádějte pomocí zařízení, které vytváří co nejjemnější kapénky. Jako vhodné se osvědčily profesionální nebo poloprofesionální stříkací pistole s tryskami určenými pro lakýrnické práce. Zcela nevhodné jsou mechanické rozprašovače a postřikovače.
 13. Optimální vzdálenost trysky stříkací pistole od stěny je 35 cm. Stříkání provádějte rychlým kmitavým pohybem zápěstí. Tímto způsobem naneste vytvořenou aerosolovou „mlhu“ rovnoměrně a v tenké vrstvě na podklad. Dbejte na to, aby se při stříkání na podkladu nevytvářela mokrá lesklá místa. Jsou příznakem tvorby příliš velké vrstvy. Suspenze na nich může stékat, nebo může dojít k promáčení podkladu, nebo popraskání.
 14. Možné poloprofesionální přístroje: Wagner W550. Využití jiných typů zařízení je možné.
 15. Stříkání je také nejvhodnější metodou nanášení z estetických důvodů. Zejména FN NANO®2 není totiž plně transparentní. Na barevném podkladu vytváří mléčné zakalení a zesvětlení. Pokud není suspenze nanesena jemným nástřikem a rovnoměrně, dochází k vytváření „kocourů“. Tento efekt je možno zmírnit užitím barevných mutací suspenze. Nelze jej však úplně odstranit.
 16. Pro nanášení válečkem jsou vhodné nízké lakýrnické válečky. Nanášení je nutno provádět nepřemáčeným válečkem ve svižném tempu, aby, zejména u savějších podkladů, nedošlo k jejich promáčení a nadměrné spotřebě materiálu. Použití štětce je vhodné v případech, kdy není možné využít stříkání nebo nanášení válečkem.
 17. Plochy, které nejsou ošetřovány sanační suspenzí FN NANO® a předměty v místnostech kde se suspenze nanáší je nutno důkladně zakrýt ochrannou fólií. Kraje fólie se doporučuje překrýt a uchytit malířskou páskou. Tímto opatřením se zamezí nekontrolovanému usazování mikroskopických kapének sanační suspenze FN NANO® na povrchu ploch a předmětů, kde to není žádoucí. Vzniklý povlak se dá sice relativně snadno odstranit vodou a hadrem ale plné odstranění zabarvení vyžaduje opakované omývání. Zakrytí ploch je v porovnání s tím jednodušší a rychlejší řešení.
 18. K tomu, aby byla zajištěna funkčnost vytvořené fotoaktivní vrstvy, je nezbytné, aby na plochy ošetřené sanační suspenzí FN NANO® dopadalo dostatek denního světla, nebo bylo zajištěno nasvícení umělým zdrojem ultrafialového (UVA) světla (vyhovující jsou zdroje v rozsahu 350 – 375 nm, optimální vlnová délka pro fotoaktivaci je 365 nm). Minimální výkon zdroje ve vztahu k nasvětlené ploše se řídí u UVA zářivek podle pravidla 1W elektrického příkonu zdroje na 1m2 nasvícené plochy. Minimální intenzita UV-A záření pro zajištění funkčnosti fotokatalytické plochy je 0,2W/1m2.