Vhodné pomůcky

Sanační suspenze FN® je možno nanášet pomocí štětce, válečku nebo stříkáním.

 

Nejvhodnější metodou je stříkání. Zajišťuje rovnoměrné nanesení materiálu, rychlý postup práce a nižší spotřebu na savém povrchu. Stříkání provádějte pomocí zařízení, které vytváří co nejjemnější kapénky. Jako vhodné se osvědčily profesionální nebo poloprofesionální stříkací pistole typu HVLP s tryskami určenými pro lakýrnické práce. Zcela nevhodné jsou mechanické rozprašovače a postřikovače.

Optimální vzdálenost trysky stříkací pistole od stěny je 35 cm. Stříkání provádějte rychlým kmitavým pohybem zápěstí. Tímto způsobem naneste vytvořenou aerosolovou „mlhu“ rovnoměrně a v tenké vrstvě na podklad. Dbejte na to, aby se při stříkání na podkladu nevytvářela mokrá lesklá místa. Jsou příznakem tvorby příliš velké vrstvy. Suspenze na nich může stékat, nebo může dojít k promáčení podkladu, nebo popraskání.

Možné poloprofesionální přístroje:

např.: Wagner W550 

Využití jiných typů zařízení je možné. Důležité je, aby tato zařízení stříkala aerosol s velmi jemnými, rovnoměrně velikými kapénkami. Zcela nevhodné je z tohoto hlediska použití nejrůznějších postřikovačů, které takovýto aerosol nedoklážou vytvořit.

Stříkání je také nejvhodnější metodou nanášení z estetických důvodů. Zejména FN2® není totiž plně transparentní. Na barevném podkladu vytváří mléčné zakalení a zesvětlení. Pokud není suspenze nanesena jemným nástřikem a rovnoměrně, dochází k vytváření „kocourů“. Tento efekt je možno zmírnit užitím barevných mutací suspenze. Nelze jej však úplně odstranit.

Pro nanášení válečkem jsou vhodné nízké lakýrnické válečky:

Nanášení je nutno provádět nepřemáčeným válečkem ve svižném tempu, aby, zejména u savějších podkladů, nedošlo k jejich promáčení a nadměrné spotřebě materiálu.

Použití štětce je vhodné v případech, kdy není možné využít stříkání nebo nanášení válečkem.

 

 

Plochy, které nejsou ošetřovány sanační suspenzí FN® a předměty v místnostech kde se suspenze nanáší je nutno důkladně zakrýt ochrannou fólií. Kraje fólie se doporučuje překrýt a uchytit malířskou páskou. Tímto opatřením se zamezí nekontrolovanému usazování mikroskopických kapének sanační suspenze FN®  na povrchu ploch a předmětů, kde to není žádoucí a kde by mohlo docházet v důsledku fotokatalytického efektu např. k tvorbě teček na lakovaném povrchu.