Zkvalitnění vnitřního prostředí v budovách

Oops...
Slider with alias fasady not found.

MULTIFUNKČNÍ TECHNOLOGIE PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ V BUDOVÁCH

ČIŠTĚNÍ VZDUCHU OD ZÁPACHU, ŠKODLIVÝCH LÁTEK A ALERGENŮ, OCHRANA PŘED PŘENOSEM NÁKAZ, MENŠÍ ZANÁŠENÍ VZDUCHOTECHNIKY MASTNOU ŠPÍNOU

2 FUNKČNÍ TECHNOLOGIE V JEDNÉ TENKÉ NÁTĚROVÉ VRSTVĚ

Plošná čistička vzduchu: povrch stropů a stěn aktivně čistí vzduch v místnostech od široké škály škodlivých látek, alergenů, zápachu a mastných mikrokapének.

Aktivní hygienické povrchy poskytující dlouhodobou permanentní ochranu proti usazování mikroorganismů a jejich přemnožení

MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Využití v domácnosti

Světlem aktivovaná FN® vrstva má ve spojení s její extrémní fotokatalytickou účinností řadu praktických efektů, které je možno využít prakticky v každé domácnosti. Natřením zdí a stropu místností  v kombinaci s přístupem ultrafialového světla lze tyto stěny přeměnit ve vysoce efektivní, bezporuchovou a ekonomicky úspornou čističku vzduchu. K jejímu pohonu slouží světlo a jinak nepotřebuje vyměňovat žádné filtry ani jinou údržbu. Její životnost je dlouhodobá 10 i více let, pokud je zajištěn přístup ultrafialového světla a nedojde k mechanickému odstranění FN® vrstvy, nebo jejímu přemalování.

1.    ODSTRAŇOVÁNÍ NEPŘÍJEMNÝCH PACHŮ.

Drtivá většina pachů, je tvořena molekulami organických látek, které jsou rozptýleny ve vzduchu. I extrémně malá množství takových látek (řádově tisíciny miligramů na 1m3 vzduchu) mohou působit silný zápach. Povrchová vrstva, vytvořená FN® nátěrem a osvětlená ultrafialovým světlem, účinně rozkládá molekuly zapáchajících látek převážně na molekuly vody (H2O) a oxidu uhličitého (CO2), které nezapáchají. Jedná se o extrémně malá množství,  která vůbec neovlivňují ani vlhkost místnosti, ani množství oxidu uhličitého v ní.

FN® odstraňují pachy velice účinně. Například strop kuchyně natřené FN®3, který je nasvícen UVA zářivkou, dokáže, účinně eliminovat pach po smaženém jídle do 20 – 30ti minut.

Obdobně je možno využít FN® nátěry i proti zápachu z cigaretového kouře, nebo pachu jehož zdrojem mohou být někteří živočichové chovaní v domácnostech.

2.    ČISTĚNÍ VZDUCHU OD ALERGENŮ

Pokud se aktivované FN®vrstvy dotkne molekula, nebo mikroskopická částice, oxidovatelného alergenu, okamžitě reaguje se vzdušným kyslíkem a dojde k jejímu rozložení až na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších zdraví neohrožujících látek. Stejně jako u pachů se jedná o mikroskopická množství látek, které jsou zdrojem alergické reakce. Nejčastěji jde o látky, které do vzduchu místností uvolňují plísně, nebo jde o alergenní trus roztočů,  kteří jsou početnými “spolubydlícími” v každé domácnosti a v kožíšcích domácích mazlíčků. Lidé trpící alergiemi tvoří početnou skupinu zákazníků, kterým funkční nátěry PROTECTAM FN® účinně pomáhají zmírňovat jejich zdravotní obtíže.

 

3.    ČISTĚNÍ VZDUCHU OD NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, KTERÉ SE ODPAŘUJÍ DO VZDUCHU Z UMĚLÝCH HMOT A LAKŮ VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ

Člověk za jeden den “zkonzumuje” ohromné množství vzduchu (přibližně asi 15 kg). Se vzduchem do lidského organizmu snadno pronikají také všechny ostatní látky, jimiž je nasycem. Kvalita vzduchu významně ovlivňuje náš zdravotní stav. Zdrojem značné části znečisťujících látek jsou také interiéry moderních budov, které jsou napěchovány množstvím umělých hmot a dalších uměle připravených materiálů, z nichž se do vzduchu uvolňují nejrůznější zdraví ohrožující látky. Snaha šetřit teplem vede k vytváření klimatizovaných objektů s uzavřenou cirkulací vzduchu, kde se tyto látky hromadí ve zvýšené míře. To spolu s dalšími negativními vlivy negativně ovlivňuje zdravotní stav lidí, kteří v takových budovách přebývají. Pro tento jev se používá pojem syndrom nezdravých budov (Sick Building Syndrom).

Fotokatalytický povrch stropu a případně i stěn, vytvořený FN® nátěry je schopen zizorodé látky, které se dostávají do vzduchu místností z umělých hmot, nábytku, lina, koberců, pracich prostředků aj. efektivně eliminovat. Účinně Funguje i na jejich extrémně malé koncentrace, s nimiž si jiné technické prostředky neumí poradit. V moderních budovách, kde bývají okna opatřena speciálními filtry, které nepropouštějí ultrafialovou složku denního světla je potřebné zajistit čistící funkci vytvořeného fotokatalytického povrchu jeho nasvícením UVA zářením z umělého zdroje.

4.    ČISTĚNÍ VZDUCHU OD NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – IMISÍ, KTERÉ PRONIKAJÍ DO INTERIÉRŮ Z VENKOVNÍHO ZNEČISTĚNÉHO OVZDUŠÍ

V regionech se silným znečistěním ovrduší průmyslovými a dopravními exhalacemi není možno uniknout před škodlivými látkami ve vzduchu.

5.    SNÍŽENÍ KONCENTRACE NEBEZPEČNÝCH MIKROORGANISMŮ, VYTVOŘENÍ BARIÉRY PROTI PŘENOSU NÁKAZ

Všude tam, kde jsou v interiérech instalovány funkční nátěry Protectam FN®, a na jimi vytvořený povrch dopadá ultrafialové světlo, dochází ke snížení rizika přenosu nemocí. Testy zdravotních ústavů prokázaly, že aktivovaný FN® povrch účinně brání tomu, aby se na něm usazovaly a rostly mikroorganismy.  Minimalizace množství mikroorganismů na plochách natřených FN® znamená celkové snížením koncentrace mikroorganismů v místnosti a tím i zmenšení rizika přenosu nákaz. FN® nátěry proto nacházejí uplatnění i v domácnostech, kde žijí lidé s oslabenou imunitou. Velmi užitečné jsou v obdobích chřipkových epidemií.

EKONOMIKA

Funkční nátěry PROTECTAM FN® nejsou barva. Jde o prostředek, kterým můžete změnit každou stěnu a strop svého bytu v účinnou nanotechnologickou čističku vzduchu. Na rozdíl od elekto-mechanických čističek vzduchu funguje FN® zcela bezporuchově a bezúdržbově, s minimálními náklady na provoz (pouze tehdy, je-li nutné nasvícení zdrojem umělého UVA světla).  Její funkčnost je dlouhodobá. Pokud nebude povrchová FN® vrstva mechanicky odstraněna, nebo překryta jiným materiálem, a bude na ni dopadat ultrafialové světlo, může bez problémů fungovat i desítky let. Instalace “nanočističky” FN® je srovnatelná s cenou standardních čističek vzduchu. Na rozdíl od nich se dokáže vypořádat i s extrémně malými koncentracemi některých cizorodých látek, s nimiž si tyto čističky neumí poradit. Nezajišťuje filtraci prachu ani ionizaci vzduchu. Co se týká provozních nákladů je FN® podstatně levnější než klasické čističky. Svojí životností je násobně předčí.

Zdravější prostředí ve školkách a školách

 

Uzavřené prostory s větším počtem lidí jsou vhodným prostředím pro přenos nákaz. Čím vyšší koncentrace osob v jedné místnosti, tím vyšší je i koncentrace mikroorganismů, které jsou do tohoto prostoru přinášeny každým člověkem. Čím vyšší je koncentrace patogenních mikroorganismů v prostoru, kde se nacházíme, tím vyšší je i  riziko, že se nakazíme nějakou nemocí. Záleží na tom jak velké infekční dávce původce nemoci jsme vystaveni a jak silný je náš imunitní systém.

Vzduch, který dýcháme v interiérech budov, obsahuje velké množství alergenů a řady nebezpečných cizorodých látek, které jsou uvolňovány z nátěrových hmot, plastů, textilu, nábytku a úklidových a desinfekčních prostředků. Pokud jsou budovy klimatizovány, je jejich vzduch kontaminován bakteriemi a plísněni, které se usazují v jejich vzduchotechnice. Kolonie těchto bakterií a plísně navíc vylučují do vzduchu řadu nebezpečných látek.  Děti samy jsou nosičem velkého množství mikroorganismů. Vzduch ve školkách proto obsahuje vysoké koncentrace mikroorganismů. To zvyšuje riziko přenosu nákaz. Do interiérů budov navíc přirozeně proniká znečistění ovzduší z vnějšího prostředí. To platí zejména pro oblasti jako je Pražský region, Ostravsko a Severní Čechy. Imunitní systém člověka a jeho zdravotní stav ovlivňují negativně i mimořádně malé koncentrace oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, aromatických uhlovodíků, přízemního ozónu, benz(a)pyrénu a dehtů produkované zejména automobilovou dopravou a spalováním fosilních paliv a odpadů.

Funkční nátěry PROTECTAM FN® umožní řešení tohoto problému v prostorech Vaší školky. Vaším klientům – rodičům, a jejich dětem, budete moci nabídnout v prostorech Vaší školky nejenom zdravou stravu a výchovu ke zdravému životnímu stylu, ale také čistší a tedy zdravější vzduch!

Výše popsaná vlastnost aktivované FN® vrstvy má, ve spojení s její extrémní fotokatalytickou účinností, řadu praktických efektů využitelných v předškolních zařízeních. Zkušenosti z řady praktických realizací v mateřských školách dokládají, že využití  FN® nátěrů v prostorech, kde jsou děti, vede ke snížení jejich nemocnosti.

Víceleté zkušenosti z aplikací FN® nátěrů v řadě mateřských škol v české republice ukazují příznivý vliv na snížení počtu onemocnění respiračními nákazami u dětí ve třídách, kde je používána ochranná technologie FN nátěrů. Děti v těchto třídách vykazují z hlediska docházky v průměru o 30% nižší neúčast z důvodu onemocnění v období “chřipkových” infekcí než v třídách, kde FN nátěry nejsou využívány.

 

  1. Ochrana dětí a personálu předškolních zařízení před nebezpečnými látkami, jako jsou chemikálie uvolňující se z úklidových prostředkůvýpary z dřevotřískového nábytku a umělých hmot a toxiny produkovanými bakteriemi, které sídlí ve vzduchotechnice.

Aktivovaná FN® plocha čistí vzduch od molekul a mikroskopických částic nebezpečných látek, s nimiž si neumí poradit žádná jiná technologie. Při kolizích těchto látek, rozptýlených ve vzduchu místnosti, s aktivní FN® plochou, dochází k rychlému odstraňování jejich účinným rozložením převážně na molekuly H2O a CO2 .

  1. Ochrana dětí a personálu před imisemi, které pronikají do interiérů budov z vnějšího prostředí a mají negativní dopad na jejich zdraví.

Efekt působení je stejný, jak je popsán v předchozím bodu. Aktivovaná FN® plocha účinně degraduje i nebezpečné látky obsažené v imisích jak v podobě molekul, tak i ve vazbě na jemné prachové částice (PM1, PM2,5, PM10). Dochází k účinné likvidaci benz(a)pyrenu, polyaromatických uhlovodíků a dalších látek ohrožujících lidské zdraví.

Mapa znečistění ovzduší ČR:

  1. Odstranění nepříjemných pachů

Aktivovaná FN® plocha účinně degraduje i molekuly nepříjemných pachových látek, které se do vzduchu dostávají například v souvislosti s vařením nebo použitím desinfekčních nebo  čistících prostředků. Tím dochází i k odstranění zápachu.

NNNNN

NNNNN

NNNNN

NNNNN