Informace v médiích

COME COMBATTERE I CAMBIAMENTI CLIMATICI

Faro storico a Toronto Protettori La città canadese di Mississauga si impegna a utilizzare le ultime tecnologie per combattere i cambiamenti climatici. La prima azione è il trattamento dello storico faro di Port Credit, dove è stata utilizzata la speciale nanotecnologia FN NANO, che mantiene la superficie costantemente pulita e allo stesso tempo raffredda l’ambiente circostante. L’investimento investito pagherà alla città entro 3 anni. L’intero rapporto è stato trasmesso dalla televisione ceca e puoi guardarlo qui: https://www.youtube.com/watch?v=VmYGkL4OFPo      

Leggi di più...

Ing. Jan Procházka è un leader internazionale nelle nanotecnologie

Eccellente scienziato e inventore ceco Ing. Jan Prochazka, Ph.D. è anche una persona estremamente paziente. E grazie alla sua esperienza professionale e questa caratteristica ha ottenuto le sue invenzioni, che sono benefiche per tutto il mondo. Storia dell’inventore Ing. Jana Procházka Ph.D. riguarda le nanotecnologie e i rivestimenti di FN NANO® basati sul principio della fotocatalisi, che pulisce le città dalle sostanze nocive e tossiche presenti nell’aria, nonché sulle batterie intelligenti HE3DA. Questi sono prodotti biologici con un impatto globale [...]

Leggi di più...

ZNÁMÝ STREET ARTISTA CHEMIS TESTUJE NANO NÁTĚRY

Na začátku bylo graffiti, které se postupně rozvinulo do vyšší formy umění na tzv. street art, ze kterého se v poslední době stává světový fenomén. To, co se dříve považovalo za vandalismus, je nyní forma pouličního umění. Jedná se o dynamickou formu umění vyjadřující genius loci daného místa. Po celém světe tak můžeme najít různá díla, za kterými se turisté jen hrnou. Motivy a objekty streetartu jsou rozmanité. Můžeme tak narazit na nádherné obrazy na domech, které dokáží změnit jeho původní vzhled [...]

Leggi di più...