FN® Paint Silicate, 5 kg

FN® Paint Silicate, 5 kg

Silikátová barva pro fasády i interiéry (podklad pro aplikaci ochranného funkčního nátěru FN® ). Ověřeno a doporučeno jako podklad pro interiérové aplikace funkčního nátěru FN® pro čištění vzduchu.

614 bez DPH
743 vč DPH

Esaurito

  • Descrizione

Descrizione

FN PAINT SILICATE

Silikátová barva do vnitřního i venkovního prostředí (podklad pro aplikaci ochranného funkčního nátěru FN® )                                             

  • součást funkčního fotokatalytického nátěrového systému zajišťujícího čištění vzduchu
  • a odolnost vůči mikroorganismům
  • vysoká prostupnost vodních par
  • jemná struktura, matný vzhled 

vydatnost: cca 4,5 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvě

Použití: nátěrový systém tvoří základní nátěr FN PRIMER SILICATE, nátěrová hmota FN PAINT SILICATE a následné fotokatalytické nátěry FN®. V exteriéru i interiéru se používá k nátěrům čistě minerálních podkladů – vyzrálých vápenných, vápenocementových a cementových omítek, štuků, betonu, starých očištěných minerálních nátěrů, cihel, pískovce, stavebního kamene, v interiéru lze navíc použít k přetření soudržných disperzních nátěrů. Odstín: bílý a odstíny dle aktuální nabídky. Podklad: čistý, pevný, nosný, vyzrálý, soudržný, drsný, suchý, bez uvolňujících se částic, spečených vrstev a nesoudržných částí, zbavený prachu, mastnot, bednících olejů, starých nátěrů, výkvětů. Nelze aplikovat na podklady obsahující sádru, nezkarbonatované vápno, hydrofobizované materiály, výkvěty vodorozpustných solí, fasádní akrylátové, silikonové a polyvinylacetátové nátěry, barvy na bázi křídy, lakované podklady, plasty, dřevo, kovy a vodou namáhané (vodorovné) a vlhké plochy. Aplikační teplota (barvy, prostředí a podkladu): při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci se musí pohybovat v rozmezí +5 až +25 °C. Nátěry se nesmí provádět na prudkém slunci. Nanášení: štětkou nebo stříkáním. Je možná aplikace i malířskými válečky, ale je nutné počítat s odstřikem barvy od válečku. Realizovat pouze ucelené plochy, nekombinovat na ploše různé aplikační techniky, nepoužívat pro lokální opravy. Vydatnost: cca 4,5 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvě. Vydatnost se může lišit v závislosti na savosti a struktuře podkladu a tloušťce nanesené vrstvy. Přesnou vydatnost pro konkrétní podklad stanovte na zkušební ploše. Aplikační postup: 1) před aplikací je nutné zakrýt všechny skleněné, keramické a lakované povrchy, přírodní kameny, kovové a dřevěné rámy oken a dveří, protože silikátová barva je může poleptat a stopy po ní jsou, zejména na skle, prakticky neodstranitelné. 2) napouštěcí nátěr se provede silikátovým přípravkem FN PRIMER SILICATE podle návodu na etiketě. Nátěr se ponechá 12 – 24 hodin zasychat. 3) poté se nanesou minimálně dva krycí nátěry řádně promíchanou barvou FN PAINT SILICATE zředěnou max. 0,1 litru přípravku FN PRIMER SILICATE na 1 kg barvy. K ředění se nesmí použít voda. Mezi nátěry je nutné dodržet minimální čas schnutí 12 hodin. 4) všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. 5) po dokonalém proschnutí a vyzrání nátěrů lze dle návodu aplikovat funkční nátěr PROTECTAM FN. Doba zasychání: 6 – 24 hod. v závislosti na teplotě a vlhkosti. Doba vyzrání je minimálně 24 hod. po zaschnutí. Před aplikací se doporučuje přečtení podrobnějších informací uvedených v technickém listu výrobku. Bezpečnost: Obsahuje draselné vodní sklo. Uchovejte z dosahu dětí. Doporučujeme používat ochranné brýle a pracovní oděv. Při aplikaci stříkáním nevdechujte aerosoly. První pomoc: zasažené oči vypláchněte vodou. Při požití vypláchněte ústa vodou. Při obtížích vyhledejte lékaře. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Likvidace odpadů: odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. VOC: kategorie A/a/VŘNH, max. povolená hodnota 30 g/l, obsah ve výrobku připraveném k použití ≤5 g/l. Skladování: v suchu, při +3 až +25 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením. Datum spotřeby: v původním neotevřeném balení do data uvedeného na obalu (EXP.).