Piscine

Piscine d'acqua cristalline

Una novità nel settore della manutenzione dell’acqua nelle piscine private è una sospensione speciale FN® Aqua, che utilizza fenomeni puramente fisici per ridurre la quantità di chimica piscina utilizzata pur mantenendo l’alta qualità dell’acqua della piscina. Questo non si verifica negli esseri umani per irritazione degli occhi e della pelle. Questo è particolarmente apprezzato dai bambini piccoli, persone con pelle sensibile o allergie.

Acqua della piscina domestica pulita e sana

Mantenere l’acqua pulita e sana nella piscina di casa non è una questione semplice. Richiede acqua di alta qualità, cure regolari e l’uso di mezzi chimici per garantire che i microrganismi non diventino sopraffatti nell’acqua.

La nuova preparazione è una sospensione dell’acqua contenente minerali inereti, che, in base alle sue proprietà fisiche e utilizzando la componente ultravioletta energetica della luce diurna o della lampada UV (se parte del sistema di filtrazione), può prevenire la crescita eccessiva Microrganismi e ridurre la contaminazione dell’acqua con contaminanti organici.


Piscina cristallina con riduzione significativa l’uso di chimica

FN® Aqua per le persone con pelle sensibile, bambini piccoli e allergici.


Guarda i video – come farlo con FN Aqua:

APERTURA DELLA PISCINA DOPO L’INVERNO:

APERTURA DELLA PISCINA DOPO L’INVERNO :


Je vhodný pro venkovní odkryté bazény nebo bazény se systémem jemné pískové filtrace a se zastřešením, které lze odsunout nebo otevřít tak, aby do nich mohlo pronikat sluneční světlo bez toho, aby procházelo prosklením z minerálního nebo umělohmotného skla, které omezuje průchod UV záření nebo vybavené recirkulací s UVC  lampou (tvrdé antibakteriální záření).

FN® AQUA je možno používat souběžně s chemickými prostředky nebo aktivním kyslíkem (ozón). Při vhodném složení bazénové vody, menší frekvenci a intenzitě využívání bazénu a při dodržení doporučeného postupu lze bazén provozovat bez využití chlórových chemických prostředků.

Není vhodný pro veřejná koupaliště a bazény bez dokonalé a pravidelné údržby!

Je vhodný pro zastřešené bazény s jemnou pískovou filtrací a UV lampou, která je součástí filtračního systému a je pravidelně využívána. Možnost otevřít v létě bazén pro přímý vstup slunečního světla je výhodou.

FN® AQUA je možno používat souběžně s chemickými prostředky. Při vhodném složení bazénové vody, menší frekvenci a intenzitě využívání bazénu a při dodržení doporučeného postupu lze bazén provozovat i dlouhodobě bez využití chemických prostředků.

FN® Aqua piscine pulite

  • Consente di ridurre la quantità di chimica piscina.

  • Un complemento adatto all’ossigeno attivo

  • Adatto per la pelle sensibile, bambini piccoli di allergia soffrono

  • Adatto per acquari e stagni

  • Lavora ad ogni pH

  • Attivato dal sole o dall’illuminazione artificiale con un componente UV-A sicuro

Superpotente effetto di autopulizia
Nessuna chimica
Prevenzione della propagazione batterica
Adatto per acquari interni e per stagni all'aperto

Riferimento quando si usa FN® Aqua:

Piscina coperta in una casa di famiglia a Velké Popovice con un sistema di filtro con lampada UV. FN® Aqua ha permesso ai proprietari di ridurre le dosi di chimica del cloro in modo che trasformino l’area della piscina in un giardino d’inverno con fiori.

FN Aqua è stato applicato alla piscina con organismi estremamente gonfiati. Non è stata utilizzata alcuna chimica della piscina, ma più FN Aqua è stato utilizzato per la normale manutenzione dell’acqua della piscina.  Anche in questo caso, un risultato positivo è venuto.  Tuttavia, l’uso della FN Aqua per risolvere i problemi con tali acqua inquinante è piuttosto costoso dal punto di vista economico.

bazeny-1600x800-11a

1 giorno: Condizione prima di utilizzare FN® Aqua

bazeny-1600x800-11b

Giorno 3: stato il terzo giorno dopo FN® Aqua

bazeny-1600x800-11c

Giorno 7: Condizione dopo sette giorni – l’acqua in piscina viene pulita, microrganismi rivestiti con minerali da FN® Aqua è caduto sul fondo come fanghi

Minerály obsažené v FN® Aqua obalí sinice a zamezí přístupu ultrafialového záření do jejich těla. Tím zastaví proces fotosyntézy a sinice v průběhu několika dní uhynou. Klesnou pak v podobě kalu na dno (zkumavka vlevo). Ve vodě bez FN® Aqua sinice zdárně přežívají (zkumavka vpravo).

Sinice-300x300

Soukromý bazén v Žilině

Soukromý bazén v Drhovech

Soukromý bazén ve Velkých Popovicích

Soukromý bazén v Hostivicích


 FN® Aqua brání přemnožení mikroorganismů a snižuje znečištění vody organickými nečistotami


Přípravek omezuje přemnožení mikroorganismů s využitím následujících mechanismů:

  • Obalení mikroorganismů anorganickým filmem, který zamezí přístupu ultrafialového záření a tím zastaví jejich fyziologické procesy založené na využití fotosyntézy (sinice a řasy).
  • Denním, nebo umělým ultrafialovým, světlem aktivované mikroskopické krystaly fotoaktivního oxidu titaničitého fyzikální cestou, prostřednictvím polovodičového jevu, odstraňují z vody molekuly a mikroskopické částice organických nečistot, které slouží jako zdroj živin pro mikroorganismy.
  • Při přímém kontaktu světlem aktivované částice fotoaktivního oxidu titaničitého s povrchem bakterie nebo spory dochází k přímému energetickému působení elektronů a elektronových děr, na povrchu částice, na molekuly organických látek, z nichž je tvořena buněčná stěna. Energetické působení katalyzuje rozpad těchto molekul. V důsledku delší expozice pak dochází protržení buněčné stěny mikroorganismu nebo spory.

V důsledku výše popsaných procesů je nejenom bráněno přemnožení mikroorganismů, ale také je zmenšováno množství organických látek, které by se jinak hromadily v bazénu.