Nguyên lý công nghệ lớp phủ

Công nghệ nano quang xúc tác sử dụng năng lượng ánh sáng để kích hoạt hiệu ứng có tác dụng làm sạch và kháng khuẩn mạnh mẽ

Sự quang xúc tác là một trong những quá trình quang là một phần tự nhiên trong cuộc sống và thiên nhiên xung quanh chúng ta. Năng lượng của ánh sáng tới các vi tinh thể của chất bán dẫn TiO2 tạo ra các điện tử tự do và lỗ trống điện tử trên bề mặt của chúng, hoạt động của chúng kết hợp với oxy sẽ phân hủy các phân tử chất hữu cơ thành các phân tử carbon dioxide và phân tử nước. Công nghệ lớp phủ chức năng FN NANO® sử dụng các tính chất đặc trưng của bề mặt cao của các tinh thể TiO2 cực nhỏ với kích thước nhỏ hơn 100 nanomet (nm) và các hiện tượng vật lý xảy ra ở cấp độ nguyên tử và hạ nguyên tử. Đó là lý do tại sao nó là công nghệ nano.

Biểu đồ xúc tác quang
fotokat schema
Công nghệ nano và xúc tác quang

Hiệu quả cao của lớp phủ FN NANO® dựa trên việc sử dụng một chất kết dính đặc biệt có thể tiếp cận với không khí và có thể giữ các tinh thể nano TiO2 trên bề mặt của lớp phủ để tối đa hóa hiệu quả và đáp ứng các đặc tính làm sạch của chúng ngay cả khi sắc thái màu được thêm vào lớp phủ.

Các đặc tính và hiệu quả của lớp phủ chức năng FN NANO® đã được xác nhận bởi một loạt các nghiên cứu được thực hiện bởi Học viện Khoa học Cộng hòa Séc, Đại học Hóa học và Công nghệ ở Praha, VŠB Osrava – Đại học Kỹ thuật Ostrava và các tổ chức nghiên cứu khác ở Cộng hòa Séc và ở nước ngoài.

Lớp phủ FN NANO® tuân thủ tất cả các luật xây dựng và vệ sinh hiện hành.


Kết quả của hiệu ứng quang xúc tác, các phân tử của hầu như tất cả các chất hữu cơ chủ yếu bị phân hủy thành các phân tử nước (H2O) và carbon dioxide (CO2). Phân tử chất vô cơ có khả năng bị oxi hóa càng bị oxi hóa (CO → CO2; NO → NO2; SO2 → SO3).