Types of Coatings

To meet the diverse needs of our customers, we produce more types of FN ® coatings

FN ® are aqueous suspensions of minerals with high photocatalytic content. They are mainly used as coatings for the creation of multifunctional protective surfaces that – with the help of light energy – actively and long-term : 

 • clean surfaces and ambient air from dangerous pollutants and allergens
 • self-clean and prevents dirt deposits
 • prevent sedimentation of microorganisms (viruses, bacteria, fungi, algae, yeasts and fungi)
 • protect the substrate on which they are applied from the destructive effects of ultraviolet radiation that is contained in sunlight

Also, we have developed a special “FN ®  AQUA”  suspension for water purification. It is a liquid preparation that is added to the pool water. It is designed to reduce pool chemistry while maintaining good quality and crystal clear water in the pool.


FN®1 Functional Coating

FN ® 1 functional coating has been specially developed for the protection of concrete to which the coating is chemically bonded. It is intended for outdoor and indoor use. It can also be applied to surfaces of raw masonry, stone, ceramics, plaster, wood and also to surfaces painted with matte paints, lacquers or penetrations that do not repel water. It differs from FN ® 2 and FN ® 3 with greater transparency. Its use is therefore suitable for surfaces such as exposed concrete, where the structure of the substrate is desired. Due to its chemical composition, FN ® 1 is  suitable as a base layer under FN ® 2 for wall mold applications. Paint FN ® 1 also available in color tints. FN ® 1 serves to create effective and long-term functional nanotechnological surface protection against atmospheric dirt deposition and against fungal, algae and other microroganism attacks. High content Titanium dioxide in the coating ensures extremely effective protection of the substrate, to which FN ® 1 is applied prior to “stripping” the paint and breaking down the binder due to UV radiation . FN ® 1 can also be used as an efficient low cost air purification technology for a wide range of pollutants.


FN®2Functional Coating

The FN ® 2 functional coating  has been developed and optimized for air purification and micro-organism deposition removal functions. It is intended for outdoor and indoor use. It can be applied to surfaces of concrete, masonry, stone, ceramics, plaster, wood and also to surfaces painted with opaque paints, lacquers or penetrations that do not repel water. It differs from FN ® 1 coatings with significantly lower transparency and higher air purification efficiency. It is therefore recommended to use it especially in air purification or microorganism protection applications. We also supply FN ® 2  with pastel tints. FN ® 2 is used as a highly efficient low cost air purification technology for a wide range of pollutants and unpleasant odors (especially recommended for indoor use where air purification is preferable to FN ® 1). It is an effective alternative to conventional air purification technologies . The FN ® 2 functional coating also serves to create effective and long-term functional nanotechnological surface protection against atmospheric dirt deposition and against fungal, algae and other microroganism attacks and against virus and bacteria deposition . It is therefore also used as an effective technology to reduce the risk of transmission of diseases . The high content of titanium dioxide in the coating ensures extremely effective protection of the substrate on which the FN is® 2 is applied prior to “coloring” and UV decay . FN ® 2 is also used to create anti-graffiti protection .


FN®3 Functional Coating

FN ® 3 functional coating has been developed for maximum air purification performance (and this flavor achieves the highest photocatalytic efficiency of all FN ®  coatings). It is primarily intended  for indoor use where it is an effective alternative to conventional air purification technologies . It effectively removes a wide range of pollutants and odors. It can be applied to surfaces of concrete, masonry, stone, ceramics, plaster, wood and also to surfaces painted with opaque paints, lacquers or penetrations that do not repel water. As a suitable application procedure, we recommend carrying out a first coat of FN ® 2 and another two coatings with FN ® 3. Compared to FN ® 1 and FN coatings® 2 has FN ® 3 relatively high coverage capability. The created coating layer is relatively soft, therefore we recommend applying the coating to the ceiling and areas where there is no risk of abrasion damage. In case of using the FN ®  for purifying indoor air are coatings FN ® 3 usually applied to the ceiling and 1.5 m wide strip of the vertical walls of the ceiling and on the other surface coating is applied FN ®2nd coat. FN ® 3 can not be tinted, however, therefore it is only available in white.

The FN ® 3 functional coating also serves as an effective and long-term functional nanotechnology surface protection against the deposition of atmospheric dirt, viruses and bacteria, mold, algae and other microroganisms. It is therefore also used as an effective technology to reduce the risk of transmission of diseases . High content Titanium dioxide in the coating ensures extremely effective protection of the substrate, to which FN ® 3 is applied prior to “color fadeing” and the decay of the binder due to UV radiation.


FN®1 Transparent Functional Coating

Funkční nátěr FN®1 Transparent byl vyvinut na bázi nátěru FN®1 na s cílem maximalizovat transparentnost nátěrové vrstvy tak, aby byl v maximální možné míře zachován původní vzhled (barva a struktura) podkladu, který FN® nátěr chrání. Využití je stejné jako u nátěru FN®1. Funkční nátěr FN®1 Transparent slouží k vytváření účinné a dlouhodobě funkční nanotechnologické ochrany povrchů proti usazování atmosférické špíny a proti jejich napadení plísněmi, řasami a dalšími mikroroganismy. Vysoký obsah Oxidu titaničitého v nátěrové vrstvě zaručuje mimořádně účinnou ochranu podkladu, na který je FN®1 Transparent nanesen před “vyšisováním” barev a rozpadem pojiva vlivem UV záření. Nátěr účinně čistí vzduch od široké škály znečišťujících látek. Velká transparentnost nátěrové vrstvy umožní dokonale zachovat vzhled surového pohledového betonu, na jehož povrch se nátěr chemicky naváže.  Aplikován může být také na povrchy ze surového zdiva, kamene, keramik, omítky, dřeva, kde je požadavek  přiznat co nejvíce barevnost a strukturu podkladu.  Vhodný je také na povrchy tvořené omítkou nebo natřené matovými barvami, laky nebo penetracemi, které neodpuzují vodu. V této souvislosti je využíván také jako ochranný nátěr na zachovalé povrchy probarvených fasád po jejich vyčištění. Nátěr FN®1 Transparent dodáváme proto také v barevných odstínech. Je určen pro použití v exteriéru i interiéru.

Technický list FN®1 Transparent

KOLOROVANÉ VARIANTY


Funkční nátěr FN®1 BioMax:

Funkční nátěr FN®1 BioMax byl vyvinut na bázi nátěru FN®1 na s cílem maximalizovat jeho antimikrobiální funkci a umožnit jeho využití jako účinného biocidního prostředku s dlouhodobým účinkem ve zdravotnických zařízeních, v domovech seniorů i domácnostech a na dalších místech s cílem zlepšit ochranu proti šíření infekcí. FN®1 BioMax je kompozitní antibakteriální ochranný nátěr na bázi oxidu titaničitého s účinnou biocidní látkou a velmi silným fotokatalytickým účinkem. Antibakteriální účinnek aktivní biocidní látky je podpořen fotokatalytickým efektem, který je aktivován při dopadu denního světla nebo umělého světla s podílem UV spektra.

Nátěrová vrstva  FN®1 BioMax velmi účinně brání virům, bakteriím a dalším mikroorganismům v tom, aby se na ní usazovaly, rostly a rozmnožovaly a zároveň je schopna redukovat koncentraci organických a anorganických nečistot ve vzduchu. Ošetřený povrch také chrání proti postupnému zašpinění nečistotami rozptýlenými ve vzduchu. Nátěr chrání podklad proti UV záření.

FN®1 BioMax se používá jako účinná antibakteriální povrchová ochrana zdí v exteriérech i interiérech. Je možno jej aplikovat na betonové, keramické, kamenné a další běžné povrchy, včetně dřeva.

 • účinně likviduje mikroorganismy – viry, baktérie, plísně a kvasinky, a brání lišejníkům a mechům, aby se usazovaly na povrchu staveb
 • chrání podklad proti ultrafialovému záření a pomocí fotokatalytického efektu čistí vzduch od organických škodlivin a oxidů dusíku
 • samočistící efekt udržuje povrch čistý a zásadně prodlužuje dobu mezi čistícími cykly
 • antigraffiti vlastnosti
 • certifikován jako ochrana betonu
 • velmi vhodný pro alergiky a astmatiky

Funkční nátěr FN® Wood:

Ochranný fotokatalytický nátěr pro stále čerstvý vzhled dřeva s mimořádně dlouhodobou ochranou proti plísním, houbám a dalším mikroorganismům.

Byl speciálně vyvinut pro ochranu dřeva a udržení jeho krásného vzhledu bez černání, tmavnutí a šisování – především v exteriéru.

Funguje jako bariéra proti UV záření a mikroorganismům.

Ideální pro dřevěné stavby, ploty, obklady ze dřeva, kde chceme dlouhodobě zachovat krásnou strukturu dřeva (jako čerstvě po řezu). Je vhodný i na dřevo natřené barevnou lazurou.

Jedná se o velmi účinný funkční minerální nátěr pro ochranu dřeva, který funguje na bázi fyzikálního jevu zvaného fotokatalýza. Nátěr je aktivován denním světlem a má vysoce účinné ochranné a samočistící schopnosti. Jeho ochranné vlastnosti proti degradaci a černání dřeva vlivem UV záření a mikroorganismů jsou na rozdíl od chemických přípravků nevyčerpatelné.

Může se používat jako svrchní ochranná lazura jak na surové, ničím neošetřené dřevo, tak i na dřevo mořené nebo na povrchy, které již byly v minulosti ošetřeny jiným lazurovacím přípravkem.

Dodáváme jej v transparentní podobě, ale lze jej i kolorovat pro různě barevné druhy dřev. Ochranný minerální nátěr FN®WOOD je inertní, neobsahuje žádné organické látky a neuvolňují se z něho žádné nežádoucí chemikálie do prostředí.

 • Vysoce účinný proti usazování plísní, hub a dalších mikroorganismů
 • Maximální ochrana proti UV záření
 • Chrání dřevo proti šednutí, černání a degradaci
 • Dlouhodobě udržuje čerstvý vzhled dřeva
 • Vysoká míra průhlednosti
 • Vysoká prodyšnost a paropropustnost

Suspenze FN®AQUA:

FN® AQUA je speciální suspenze, která se přidává do bazénové vody, kde slouží ke snížení spotřeby chemických přípravků.

FN® AQUA je výsledkem našeho dlouholetého výzkumu a vývoje v oblasti využití fotokatalytického jevu pro čištění vody od škodlivých látek a k ochraně proti přemnožení mikroorganismů. Minerály obsažené v suspenzi cestou fyzikálních a mechanických vlivů účinně brání ve vodě bazénů s přístupem denního světla, nebo s filtračním systémem s UV lampou, přemnožení nežádoucích mikroorganismů. Umožňují tak snížit množství chemických prostředků používaných pro údržbu bazénové vody a zachovat přitom její dobrou kvalitu.

Používání  FN® AQUA je zcela bezpečné pro větší organismy (působí jen na mikrorganismy). Minerální látky, které suspenze obsahuje, nezůstávají (na rozdíl od pozůstatků chlorové chemie) ve vodě bazénu, ale jsou postupně zachyceny v pískové filtraci.

FN® AQUA je možno používat souběžně jak s chemickými prostředky, tak i  aktivním kyslíkem (ozón). Přípravek je určen pro privátní bazény a jezírka.