Druhy nátěrů

Pro zajištění rozmanitých potřeb zákazníků vyrábíme více druhů nátěrů FN NANO®

Tyto vodné suspenze minerálních látek s vysokým obsahem fotokatalyzátoru byly optimalizovány k dosažení maximální účinnosti a nejvyšší bezpečnosti. Slouží převážně jako nátěrové hmoty k vytváření multifunkčních ochranných povrchů, které s pomocí světelné energie aktivně a dlouhodobě: 

 • čistí svůj povrch a okolní vzduch od nebezpečných škodlivin a alergenů
 • čistí sebe sama a brání usazování špíny
 • brání usazování mikroorganismů (virů, bakterií, plísní, řas, kvasinek a hub)
 • chrání podklad na němž jsou naneseny před ničivými účinky ultrafialového záření, které je obsaženo ve slunečním světle

Pro zajištění plné funkčnosti v interiérech je nezbytné zajistit přistup ultrafialového záření o minimální intenzitě 0,2W/mk vytvořenému FN NANO povrchu.

Doporučujeme pro bílou a světle pastelové odstíny, které dlouhodobě udrží čisté a výrazně sníží tepelnou zátěž budov i městských aglomerací.

Nátěry neobsahují žádné VOC a organické látky a neuvolňují se z nich nic do životního prostředí. 

Pro čištění vody jsme vyvinuli speciální suspenzi FN NANO® AQUA.  Je to tekutý přípravek, který se přidává do bazénové vody a přírodních jezírek. Je určen pro snížení spotřeby bazénové chemie při zachování dobré kvality a křišťálově čistého vzhledu vody v bazénu.


Funkční nátěr FN®1:

Funkční nátěr FN®1 byl vyvinut speciálně pro ochranu betonu, na jehož povrch se nátěrová vrstva naváže. Je určen pro použití převážně v exteriéru. Aplikován může být také na povrchy ze surového zdiva, kamene, keramik, omítky, a běžné stavební materiály, které neodpuzují vodu. Od nátěrů FN®2 a FN®3  se odlišuje vyšší transparentností. Jeho použití je proto vhodné na povrchy jako je pohledový beton, kde je zájem přiznat strukturu podkladu. FN®1 vhodný jako podkladová vrstva pod FN®2 při aplikacích proti plísním na zeď. Nátěr FN®1 dodáváme také v barevných odstínech. Funkční nátěr FN®1 slouží k vytváření účinné a dlouhodobě funkční nanotechnologické ochrany povrchů proti usazování atmosférické špíny a proti jejich napadení plísněmi, řasami a dalšími mikroroganismy. Vysoký obsah oxidu titaničitého v nátěrové vrstvě zaručuje mimořádně účinnou ochranu podkladu před “vyšisováním” barev a rozpadem pojiva vlivem UV záření. Nátěr FN®1 je možno rovněž využít jako účinnou nízkonákladovou technologii pro čištění vzduchu od široké škály znečišťujících látek.

VZHLED:

Nátěrová vrstva je poloprůhledná s bělavým nádechem. Pro fasády kolorujeme v pastelových odstínech.Transparentnost cca 60 % – 65 %.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

 • 99,9% ochrana před UV zářením
 • Nedochází k blednutí barev a rozpadu pojiva
 • Dlouhodobá ochrana bez dodatečné údržby
 • Chrání povrchy proti usazování lepivé špíny
 • Super silný samočistící efekt
 • Vysoká paropropustnost a prodyšnost
 • Chrání proti usazování plísní, řas a dalších mikroorganismů
 • Prodlužuje životnost fasád a výrazně ochlazuje jejich povrch

Vysokou účinnost si zachovává dlouhodobě s garancí 10 let na svislých plochách.


Funkční nátěr FN®2:

Funkční nátěr FN®2 byl vyvinut a optimalizován pro funkce čištění vzduchu a ochrany proti usazování mikroorganismů. Je určen pro použití v exteriéru i interiéru. Aplikován může být na povrchy z betonu surového zdiva, kamene, keramik, omítky, a také na bežné stavební povrchy, které neodpuzují vodu. Od nátěrů FN®1  se odlišuje podstatně nižší transparentností a vyšší účinností čištění vzduchu. Jeho použití proto doporučujeme především při aplikacích zaměřených na čištění vzduchu nebo ochranu proti mikroorganismům. Nátěr FN®2 je využíván jako vysoce účinná nízkonákladová technologie pro čištění vzduchu od široké škály znečišťujících látek a nepříjemných pachů (doporučujeme zejména pro použití v interiérech). Je efektivní a výhodnější alternativou klasických technologií pro čištění vzduchu (čističky vzduchu). Funkční nátěr FN®2 slouží slouží také k vytváření účinné a dlouhodobě funkční nanotechnologické ochrany povrchů proti usazování atmosférické špíny a proti jejich napadení plísněmi, řasami a dalšími mikroroganismy a proti virům a bakteriím. Je proto využíván také jako účinná technologie pro snížení rizika přenosu infekčních nákaz. Vysoký obsah oxidu titaničitého v nátěrové vrstvě zaručuje mimořádně účinnou ochranu podkladu, na který je FN®2 nanesen před “vyšisováním” barev a rozpadem pojiva vlivem UV záření.

Pro zajištění plné funkčnosti v interiérech je nezbytné zajistit přístup ultrafialového záření o minimální intenzitě 0,2W/m2k vytvořenému FN NANO® povrchu.

VZHLED:

Nátěrová vrstva je lehce průhledná s bělavým nádechem a jeho povrch lehce kříduje. Transparentnost cca 50 %.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

 • 99,9% ochrana před UV zářením
 • Nedochází k rozpadu pojiva
 • Dlouhodobá ochrana bez dodatečné údržby
 • Chrání povrchy proti usazování lepivé špíny
 • Super silný samočistící efekt
 • Vysoká paropropustnost a prodyšnost
 • Chrání proti usazování plísní, řas a dalších mikroorganismů
 • Prodlužuje životnost fasád a výrazně ochlazuje jejich povrch
 • Vysoce účinná technologie pro dekontaminaci ovzduší (čistění vzduchu v exteriéru a s nížení rizika přenosu nákaz v interiérech)

Vysokou účinnost si zachovává dlouhodobě s garancí 10 let na svislých plochách.

EKO technologie – bez použití chemie.


Funkční nátěr FN®3:

Funkční nátěr FN®3 byl vyvinut pro maximální účinnost funkce čištění vzduchu (dosahuje nejvyšší fotokatalytické účinnosti ze všech FN® nátěrů).  Je určen pro použití v interiéru, kde je efektivní alternativou klasických technologií pro čištění vzduchu. Účinně odstraňuje širokou škálu znečišťujících a zapáchajících látek. Aplikován může být na povrchy z betonu surového zdiva, kamene, keramik, omítky a bežné stavební povrchy , které neodpuzují vodu. Jako vhodný aplikační postup doporučujeme provést první nátěr suspenzí FN®2 a další dvě nátěrové udělat s FN®3.  V porovnání s nátěry FN®1 a  FN®2  má FN®3 poměrně vysokou krycí schopnost. Nátěr doporučujeme aplikovat na strop a plochy, kde nehrozí jeho poškození otěrem a kde zajištuje maximální účinnost. V případě využití FN® pro čištění vzduchu v interiéru jsou  nátěry FN®3 obvykle aplikovány na strop místnosti a 1,5 m široký pruh svislých stěn od stropu a na ostatní plochy se aplikuje nátěr FN®2. Nátěr FN®3 nelze kolorovat, proto se dodává pouze v bílé barvě.

Funkční nátěr FN®3 také účinně, dlouhodobě a efektivně likviduje viry a bakterie, plísně, řasy a další mikroroganismy. Je proto využíván také jako nejúčinnější technologie pro snížení rizika přenosu nákaz.

Pro zajištění plné funkčnosti v interiérech je nezbytné zajistit přístup ultrafialového záření o minimální intenzitě 0,2W/m2k vytvořenému FN NANO® povrchu.

VZHLED:

Nátěrová vrstva je bílá s poměrně vysokou krycí schopností a jeho povrch kříduje. Nátěr nelze kolorovat pro jeho vysoký podíl fotokatalyzátoru. Transparentnost cca 30 % – 40%

VLASTNOSTI A VÝHODY:

 • Čistí vzduch od alergenů, virů, bakterií, toxických látek a pachů
 • Snižuje riziko přenosu infekčních chorob, snižuje riziko astmatu
 • Vysoce účinný proti plísním a mikroorganismům
 • Zabraňuje usazování virů a bakterií
 • Účinná prevence zatuchliny a plísní
 • Výrazně snižuje usazování mastnoty z kuchyně na nábytku, oknech a záclonách apod.
 • Funguje jako nehlučná, bezúdržbová, ekonomická a vysoce účinná čistička vzduchu
 • Ekologické řešení bez chemie – čistě fyzikální efekt

 Vysokou účinnost si zachovává dlouhodobě s garancí 10 let.


Funkční nátěr FN®1 Transparent:

Funkční nátěr FN®1 Transparent byl vyvinut na bázi nátěru FN®1 na s cílem maximalizovat transparentnost nátěrové vrstvy tak, aby byl v maximální možné míře zachován původní vzhled (barva a struktura) podkladu, který FN® nátěr chrání. Vytvořená vrstva je z 80% průhledná, v počátku s mírně bělavým nádechem (vytvoří lehce matný jakoby voskový film), který časem zmizí. Je vhodný zejména na povrchy ze surového zdiva, kamene, neglazovaných keramik. Funkční nátěr FN®1 Transparent slouží k vytváření účinné a dlouhodobě funkční nanotechnologické ochrany povrchů proti usazování atmosférické špíny a proti jejich napadení plísněmi, řasami a dalšími mikroroganismy. Nátěr účinně čistí vzduch od široké škály znečišťujících látek. Velká transparentnost nátěrové vrstvy umožní dokonale zachovat vzhled surového pohledového betonu, na jehož povrch se nátěr naváže.  Vhodný na povrchy, které neodpuzují vodu. Nátěr FN®1 Transparent dodáváme také v barevných odstínech. Je určen pro použití v exteriéru i interiéru a jeho povrch téměř nekříduje.

Pro zajištění plné funkčnosti v interiérech je nezbytné zajistit přístup ultrafialového záření o minimální intenzitě 0,2W/m2k vytvořenému FN NANO® povrchu.

VZHLED:

Vytvořená vrstva je z 80 % průhledná, v počátku s mírně bělavým nádechem (vytvoří lehce matný jakoby voskový film), který časem zmizí. Jeho povrch téměř nekříduje. Zachovává původní vzhled a strukturu podkladu a dlouhodobě chrání jeho barevnost. Lze jej jemně kolorovat např. na barevnost cihel, pískovce apod.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

 • Zachovává věrohodný vzhled podkladu
 • Vysoká paropropustnost a prodyšnost – kámen v zimě neodmrzá a nepraská
 • Dobrá odstranitelnost a obnovitelnost bez porušení povrchu
 • Chrání proti usazování plísní, řas, lišejníků a dalších mikroorganismů
 • Chrání povrchy proti usazování lepivé špíny
 • 99,9% ochrana před UV zářením a rozpadu pojiva
 • Dlouhodobá ochrana a super silný samočistící efekt
 • Prodlužuje životnost a výrazně ochlazuje ošetřené povrchy

Vysokou účinnost si zachovává dlouhodobě s garancí 10 let na svislých plochách.


Funkční nátěr FN®1 BioMax:

Funkční nátěr FN®1 BioMax byl vyvinut s cílem maximalizovat jeho antimikrobiální funkci a umožnit jeho využití jako účinného biocidního prostředku s dlouhodobým účinkem (24/7). Poskytuje účinnou ochranu proti nemocničním (nozokomiálním) infekcím ve zdravotnických zařízeních, v domovech seniorů, LDN a na dalších místech kde zlepšuje ochranu proti šíření infekcí. FN®1 BioMax je kompozitní hybridní biocidní ochranný nátěr na bázi oxidu titaničitého s účinnou biocidní látkou a velmi silným fotokatalytickým účinkem. Antibakteriální účinnek aktivní biocidní látky je podpořen fotokatalytickým efektem, který je aktivován při dopadu denního světla nebo umělého světla s podílem UV spektra.

Nátěrová vrstva  FN®1 BioMax velmi účinně zabíjí viry, bakterie a dalším mikroorganismy a redukuje koncentraci nečistot ve vzduchu. Tak jako na ostatních FN NANO® nátěrech nemohou mikroorganismy na tomto povrchu mutovat. Funguje za světla i za tmy.

Pro zajištění plné funkčnosti v interiérech je nezbytné zajistit přístup ultrafialového záření o minimální intenzitě 0,2W/m2k vytvořenému FN NANO® povrchu.

FN®1 BioMax se používá jako účinná antibakteriální povrchová ochrana zdí v interiérech. Je možno jej aplikovat i na betonové, kamenné a další běžné povrchy.

VZHLED:

Čistě bílý ochranný nátěr (polo transparentní) na bázi nano technologie, který funguje na principu fotokatalýzy v kombinaci s biocidním účinkem – funguje za světla i za tmy(24/7). Transparentnost 60-65 %.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

 • Účinně likviduje mikroorganismy – viry, bakterie, plísně i spory včetně MRSA  (Meticilin-rezistentního zlatého stafylokoka)
 • Výrazně snižuje riziko přenosu infekčních chorob a nákaz
 • Zabraňuje usazování virů a bakterií na stěnách
 • Účinná prevence zatuchliny, zápachů a plísní
 • velmi vhodný pro alergiky a astmatiky
 • Odstraňuje molekuly alergenů a toxických látek
 • Funguje 24/7 kdy za pomocí fotokatalytického a biocidního efektu – čistí vzduch od mikroorganismů a organických škodlivin
 • Funguje jako nehlučná, bezúdržbová, bezporuchová, ekonomická a vysoce účinná čistička vzduchu

Vysokou účinnost si zachovává dlouhodobě s garancí 5 nebo 7 let – dle Vyhlášky č. 306/2012 Sb.


Funkční nátěr FN NANO® Wood:

Ochranný fotokatalytický nátěr pro stále čerstvý vzhled dřeva s mimořádně dlouhodobou ochranou proti plísním, houbám a dalším mikroorganismům.

Byl speciálně vyvinut pro ochranu dřeva a udržení jeho krásného vzhledu bez černání, tmavnutí a šisování – především v exteriéru.Funguje jako bariéra proti UV záření a mikroorganismům.Ideální pro dřevěné stavby, ploty, obklady ze dřeva, kde chceme dlouhodobě zachovat krásnou strukturu dřeva (jako čerstvě po řezu). Jedná se o velmi účinný funkční minerální nátěr pro ochranu dřeva, který funguje na bázi fyzikálního jevu zvaného fotokatalýza. Nátěr má vysoce účinné ochranné a samočistící schopnosti. Jeho ochranné vlastnosti proti degradaci a černání dřeva vlivem UV záření a mikroorganismů jsou na rozdíl od chemických přípravků nevyčerpatelné. Může se používat jako svrchní ochranná lazura jak na vyschlé surové, ničím neošetřené dřevo, tak i na dřevo mořené nebo na povrchy, které již byly v minulosti ošetřeny jiným lazurovacím přípravkem.(nelze použít na hydrofóbní barvy).

Počítejte s mírným zabělením povrchu, které ale nemá vliv na ochranou funkci.

Dodáváme jej v téměř transparentní podobě, ale lze jej i kolorovat pro různě barevné druhy dřev. Ochranný minerální nátěr FN NANO® WOOD je inertní, neobsahuje žádné organické látky a neuvolňují se z něho žádné nežádoucí chemikálie do prostředí.

Pro zajištění plné funkčnosti v interiérech je nezbytné zajistit přístup ultrafialového záření o minimální intenzitě 0,2W/m2k vytvořenému FN NANO® povrchu.

VZHLED:

Vytvořená vrstva je téměř průhledná, s mírně bělavým nádechem. Transparentnost cca 80% .Zachovává původní vzhled a strukturu podkladu, kresbu dřeva a dlouhodobě jej chrání. Lze jej kolorovat pro různě barevné druhy dřev.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

 • Vysoce účinný proti usazování plísní, hub a dalších mikroorganismů
 • Maximální ochrana proti UV záření
 • Chrání dřevo proti šednutí, černání a degradaci
 • Dlouhodobě udržuje čerstvý vzhled dřeva
 • Vysoká míra průhlednosti
 • Vysoká prodyšnost a paropropustnost
 • Nátěr se neloupe, nepraská a dýchá
 • Dlouhodobá ochrana bez nutnosti přetírání
 • Zachování struktury dřeva 
 • Super silný samočistící efekt

FN®AQUA:

FN® AQUA je speciální minerální přípravek, která se přidává do bazénové vody, kde slouží ke snížení spotřeby chemických přípravků a na bez chemickou údržbu zahradních jezírek a akvárií.

Je výsledkem našeho dlouholetého výzkumu a vývoje v oblasti využití fotokatalytického jevu pro čištění vody od škodlivých látek a k ochraně proti přemnožení mikroorganismů. Obsažené minerály účinně brání ve vodě přemnožení nežádoucích mikroorganismů. Umožňují tak snížit množství chemických prostředků používaných pro údržbu bazénové vody a zachovat přitom její dobrou kvalitu. Efekt je aktivován denním světlem nebo v UV zářivkou.

Používání  FN® AQUA je zcela bezpečné pro vyšší organismy (působí jen na mikrorganismy). Minerální látky, které suspenze obsahuje, nezůstávají (na rozdíl od pozůstatků chlorové chemie) ve vodě bazénu, ale jsou postupně zachyceny v pískové filtraci nebo filtračním systému.

FN® AQUA je možno používat souběžně jak s chemickými prostředky, tak i  aktivním kyslíkem (ozón). Přípravek je určen pro privátní bazény, jezírka a akvária (pro sladkou a slanou vodu). Z hlediska platné legislativy není možno využít pro veřejná koupaliště a bazény.

VZHLED:

Bílá vodná suspenze inertních minerálních látek. Jedná se o patentově chráněnou recepturu s minerálními pojivy a s vysokým obsahem fotoaktivního oxidu titaničitého (TiO2).

VLASTNOSTI A VÝHODY:

 • Šetrný k lidské pokožce – vhodný pro alergiky, malé děti i osoby s citlivou pletí                                             
 • Prevence množení zelených řas, bakterií a plísní
 • Aktivně likviduje toxiny, mastnotu a špínu
 • Funguje při každém pH
 • Výrazně snižuje používání bazénové chemie, v případě jezírek ji zcela nahrazuje
 • Ekologické řešení bez chemie – čistě fyzikální efekt