O nás

O nás

FN-NANO s.r.o. je česká inovační firma, která dodává na trh environmentální nanotechnologii pro čisté a zdravé prostředí. Je dceřinou společností Advanced Materials-JTJ s.r.o., která se od roku 2003 zabývá mj. vývojem a výrobou v oblasti nanomateriálů a jejich využití.

V INTERIÉRU: Povrch stropu s nátěrovou technologií FN NANO® čistí vzduch od zdraví škodlivých látek či pachů, ale také virů a bakterií. Tímto způsobem pomáhá řešit syndrom nemocných budov a vytváří zdravější prostředí. Povrch je aktivován UVA složkou světla, kterou moderní okna odfiltrují. Doporučujeme proto použít aktivační světlo.

V EXTERIÉRU: Funkční nátěry FN NANO® jsou jedním z pilířů Smart Cities. Samočistící efekt aktivně chrání fasády, střechy či beton před znehodnocením špínou a porůstáním mikroorganismy. Zároveň z každého takového povrchu vytvoří čističku vzduchu. S přispěním této technologie můžeme zlepšit vzduch na celém světě. Pro představu, 15 m2 odstraní zplodiny z jednoho automobilu.

VŠECHNY OCHRANNÉ FUNKCE JSOU ZACHOVÁNY PO CELOU EXISTENCI NÁTĚROVÉ VRSTVY – GARANCE FUNKČNOSTI AŽ 15 LET.

Funkční nátěry technologie FN NANO® v souladu s evropskými i světovými trendy ochrany životního prostředí a zdraví neobsahují žádné organické sloučeniny. Při výrobě technologie FN NANO® je využíván fotoaktivní oxid titaničitý (TiO2). Aplikovaná vrstva nátěru je inertní a zcela bezpečná. Neuvolňuje žádné škodlivé látky do životního prostředí, naopak je z něj odstraňuje. Využití technologie FN NANO® je mimořádně vhodné v interiérech, kde zlepšuje prostředí, i v exteriérech, kde zajišťuje dlouhodobě čisté povrchy.

ČESKÝ VYNÁLEZ – CHRÁNĚNO PATENTEM A OCHRANNOU ZNÁMKOU FN NANO®

Naše technologie je založena na vynálezech, které vyvinula naše mateřská společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o. (AMJTJ) a to díky Ing. Janu Procházkovi, Ph.D. a jeho otci Ing. Janu Procházkovi.

V roce 2017 udělil Senát Parlamentu České republiky Ing. Janu Procházkovi Ph.D. stříbrnou pamětní medaili za přínos české i mezinárodní vědě v souvislosti s jeho aktivitami v oblasti nanotechnologií a dne 28.10.2017 u příležitosti Státního svátku mu byla prezidentem České republiky udělena medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy I. stupně.


Vlastnosti funkčních nátěrů FN NANO® jsou ověřeny více než desetiletou praxí.

V současné době již máme miliony m2 ošetřených ploch po celém světě.