O nás

O nás

FN-NANO s.r.o. je česká inovační firma orientovaná na nanotechnologie. Je dceřinou společností Advanced Materials-JTJ s.r.o., která se od roku 2003 zabývá vývojem a výrobou v oblasti nanomateriálů a jejich využití.

Uvádíme na trh vysoce účinné fotokatalytické nátěrové hmoty 2. generace – funkční nátěry FN NANO® s mimořádně silným fotokatalytickým efektem a další výrobky využívající stejného jevu.

Naše technologie je založena na vynálezech, které vyvinula naše mateřská společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o. (AMJTJ) a to díky Ing. Janu Procházkovi, Ph.D. a jeho otci Ing. Janu Procházkovi.

V roce 2017 udělil Senát Parlamentu České republiky Ing. Janu Procházkovi Ph.D. stříbrnou pamětní medaili za přínos české i mezinárodní vědě v souvislosti s jeho aktivitami v oblasti nanotechnologií a dne 28.10.2017 u příležitosti Státního svátku mu byla prezidentem České republiky udělena medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy I. stupně.

.


Vlastnosti funkčních nátěrů FN NANO® jsou ověřeny více než desetiletou praxí.

V současné době již máme miliony m2 ošetřených ploch po celém světě.