Rady a návody

ZJEDNODUŠENÝ MANUÁL PRO APLIKACI FN NANO® NÁTĚRŮ

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ  

 • Nano nátěry FN NANO® SE NIKDY NEŘEDÍ a do ničeho se NEPŘIMÍCHÁVAJÍ!
 • Nářadí se vždy po ukončení práce čistí okamžitě vodou.
 • Dodávají se v plastových kontejnerech v 1 l nebo 5 l balení.
 • Skladování maximálně 3 roky od data výroby při teplotě 10-25°C v neotevřeném originálním balení.
 • NESMÍ ZMRZNOUT!
 • U nano nátěru FN NANO® Transparent a FN NANO® Wood je skladování maximálně 4 měsíce od data výroby při teplotě 10-25°C v neotevřeném originálním balení a u produktu FN NANO®Aqua je to 1 rok od data výroby za výše uvedených podmínek.
 • Před použitím je nutné směs velmi důkladně promíchat protřepánímv originálním obalu. U kolorovaných variant doporučujeme, při skladování delším než 2 měsíce od data výroby, po důkladném promíchání v lahvi (kanystru) namixovat nátěr tyčovým mixérem, aby došlo k dokonalému distribuování pigmentu v tekutině.
 • Technologie FN NANO® lze aplikovat na novou výmalbu v interiéru nejdříve po 24 hod. a v exteriéru po 48 hod. Veškerá další opatření a nakládání s jednotlivými druhy nano nátěrů technologie FN NANO® naleznete vždy v příslušném technickém listu.
 • Nenanášejte na hydrofobní (vodoodpudivý) povrch. Zcela nevhodný je podklad vytvořený s pomocí klížených barev.
 • V exteriéru doporučujeme aplikovat za suchého počasí. Teplota ovzduší́ a podkladu v rozmezí́ +10°C až +25°C a relativní́ vlhkost vzduchu maximálně̌ 75%.
 • Všeobecně při nanášení technologie FN NANO® platí, že se povrch tvoří ve velmi tenkých a souvislých vrstvách. Aplikují se vždy 3 vrstvy, mezi kterými je nutno udělat přestávku potřebnou na zaschnutí nátěru.
 • Pro zajištění plné funkčnosti v interiérech je nezbytné zajistit přístup ultrafialového záření o minimální intenzitě 0,2W/m2k vytvořenému FN NANO® povrchu.

JAK POSTUPOVAT PŘI APLIKACI

 1. Funkční nátěry FN NANO® nanášejte vždy jen na vhodný a soudržný podklad. Vhodné jsou silikátové a akrylátové barvy.  Nejste-li si jisti vhodností podkladu je nutno jej otestovat tak, že na malém kousku provedete zkušební nátěr FN NANO®, necháte zaschnout a prověříte, zda nedošlo k šupinkování nebo popraskání a odlupování. V takovém případě je nutno starý nátěr odstranit a nově vymalovat vhodnou barvou.
 2. Nevhodným podkladem jsou povrchy se silným hydrofobním (vodoodpudivým) efektem.  FN NANO® je totiž vodná suspenze. Na takovém povrchu se “balí” do kuliček a nelze s ní vytvořit souvislou nátěrovou vrstvu. Zcela nevhodný je podklad vytvořený s pomocí klížených barev. Takový starý nátěr je nutno oškrábat a omýt až na štuk.
 3. Je nutno dbát na to, aby při nanášení funkčního nátěru FN NANO® nedošlo k promáčení podkladu. V takovém případě může dojít k vyplavení organických látek z podkladu do povlaku vytvořeného funkčním nátěrem. V interiéru je doporučeno vždy předem napenetrovat a nově vymalovat plochy, kvalitní silikátovou barvou.
 4. V případě, že jsou funkční nátěry FN NANO® nanášeny na stěny, které jsou silně promořeny znečištěním z kouře (například restaurace, bary, kuřárny atp.) je nutno podklad, před aplikací FN NANO®, napustit hloubkovou penetrací. Jinak mohou nečistoty usazené uvnitř omítky a zdi vystoupit do povrchové vrstvy. Ta pak žloutne a můžou na ní vystoupit skvrny.
 5. Pro vytvoření například 10 m2 v interiéru fotoaktivního povrchu je nezbytné nanést na tuto plochu rovnoměrně – ve třech vrstvách 1 litr (neředěný a dokonale promixovaný!!!) funkční nátěr FN NANO®. Toto množství je optimální pro zajištění dostatečné síly fotoaktivní vrstvičky, která vznikne nanesením nátěru. Rovnoměrnost nanesení materiálu a tloušťka vytvořené vrstvičky jsou nutnou podmínkou pro to, aby se zajistila její správná funkčnost. V případě nedodržení této aplikační zásady a vytvoření příliš slabé vrstvy (například nemístným šetřením nebo naředěním nátěru vodou) může fotokatalytický efekt působit i na podklad, to se pak může projevit jeho žloutnutím i zápachem.Taktéž provedení příliš silné vrstvy není žádoucí zejména z důvodu rizika prasklin a odlupujících se šupinek.
 6. Jednotlivé vrstvy je nutno nanášet tak, že se druhá vrstva nanáší po zavadnutí první vrstvy. Třetí vrstvu nanášejte až po úplném zaschnutí předchozích dvou vrstev.
 7. Funkční nátěr FN NANO® je možno nanášet pomocí štětce, válečku nebo stříkáním.
 8. Metoda stříkání zajišťuje rovnoměrné nanesení materiálu, rychlý postup práce a nižší spotřebu na savém povrchu. Stříkání provádějte pomocí zařízení, které vytváří co nejjemnější kapénky. Jako vhodné se pro interiér osvědčily profesionální nebo poloprofesionální stříkací pistole typu HVLP s tryskami určenými pro lakýrnické práce. Pro aplikace velkých ploch v exteriéru je možné použít také airless vysokotlaké stříkací zařízení s míchadlem suspenze. Pro aplikaci  FN NANO®nátěrů nedoporučujeme mechanické rozprašovače a postřikovače, protože nevytvářejí rovnoměrné kapénky.
 9. Stříkání provádějte co nejrovnoměrněji. Tímto způsobem naneste vytvořenou aerosolovou „mlhu“ rovnoměrně a v tenké vrstvě na podklad. Dbejte na to, aby se při stříkání na podkladu nevytvářela mokrá lesklá místa. Jsou příznakem tvorby příliš velké vrstvy. Nátěr na nich může stékat, může také dojít k promáčení podkladu, nebo popraskání.
 10. Ověřené poloprofesionální přístroje: Wagner W550, Gracco a další. Využití jiných typů zařízení je možné.
 11. Pro nanášení válečkem v interiéru je nejvhodnější použít váleček FN NANO. Pro aplikace na hrubý povrch (např. fasáda) doporučujeme válečky s vyšším vlasem nebo kombinaci válečku a štětce (hodně hrubé povrchy). Nanášení je nutno provádět nepřemáčeným válečkem ve svižném tempu, aby zejména u savějších podkladů, nedošlo k jejich promáčení a nadměrné spotřebě materiálu. Použití štětce je vhodné v případech, kdy není možné využít stříkání nebo nanášení válečkem. Vždy postupujte tak aby jste vytvořili souvislou vrstvu.
 12. Plochy, které nejsou ošetřovány funkčním nátěrem FN NANO® a předměty v místnostech kde se nátěr nanáší je nutno důkladně zakrýt ochrannou fólií. Kraje fólie se doporučuje překrýt a uchytit malířskou páskou.
 13. Funkčnost vytvořené fotoaktivní vrstvy, FN NANO® je zajištěna v exteriéru dopadem denního světla, ve kterém je obsažena ultrafialová složka, v interiéru je potřeba zajistit nasvícení umělým zdrojem ultrafialového (UVA) světla (vyhovující jsou zdroje v rozsahu 350 – 375 nm, optimální vlnová délka pro fotoaktivaci je 365 nm). Minimální výkon zdroje ve vztahu k nasvětlené ploše se řídí u UV-A zářivek podle pravidla 1W elektrického příkonu zdroje na 1 m2 nasvícené plochy. Minimální intenzita UV-A záření pro zajištění funkčnosti fotokatalytické plochy je 0,2W/1 m2.

KOMPLETNÍ MANUÁL PRO APLIKACI FN NANO® NÁTĚRŮ KE STAŽENÍ ZDE.

APLIKAČNÍ VIDEA

Aplikace nátěru FN NANO® ve vnitřním prostředí – schéma a video:

Video:

Aplikace nátěru FN NANO® ve venkovním prostředí – schéma a video:

Video:

Jak správně aplikovat FN NANO®Wood na suché opracované dřevo:

Jak správně vyčistit fasádu a aplikovat FN NANO® nátěry:Jak správně vyčistit zateplenou fasádu a pak aplikovat ochrannou technologii FN-NANO

Techniky aplikace funkčních nátěrů FN NANO® na fasádu:Techniky nanášení funkčních nátěrů FN na fasádu

Jak a kdy nasvítit UVA světlem

K tomu, aby byla zajištěna funkčnost vytvořené fotoaktivní vrstvy, je nezbytné, aby na plochy ošetřené funkčním nátěrem FN NANO® dopadalo denní světlo, nebo bylo zajištěno nasvícení měkkým zdrojem ultrafialového (UVA) světla. Doporučené intenzita je 20 μW/cm² (0,2W/1 m2). Pro hodně znečištěné prostory doporučujeme tuto intenzitu zvednout přibližně 5x. Při uvedených intenzitách jsou UVA zdroje zcela neškodné pro zdraví lidí i zvířecích miláčků. Pro představu: v zimních měsících při zatažené obloze je intenzita UV záření v denním světle 10 x  vyšší než jsou doporučené hodnoty nasvícení naších nátěrů v interiéru.

Optimální vlnová délka pro fotoaktivaci je 365 nm.

Venku (v exteriéru) je po celý rok (včetně zimních měsíců) v denním světle (i ve stínu), obsaženo takové množství UV záření, které zajišťuje plný fotokatalytický čistící výkon nátěrové vrstvy FN NANO®.

Uvnitř budov, v interiérech, je však situace odlišná. V řadě prostor není denní světlo žádné a tam, kde jsou okna, proniká přes jejich skla jen velmi málo ultrafialového záření. Chceme-li zajistit dobrou funkčnost fotokatalytického nátěru i v interiéru, kde není dostatek UV záření z denního světla, je nezbytné, aby jím natřená plocha byla nasvícena ultrafialovým světlem o vlnové délce 365 nm (UVA).

Ultrafialové světlo o kratších vlnových délkách sice aktivuje fotokatalytický proces také, ale při jeho použití může dojít k poškození zdraví. Proto použití UV zdrojů označovaných jako UVB a UVC se doporučuje jenom na specializovaných pracovištích jako jsou biolaboratoře, nemocnice atd.

Světelný zdroj instalujeme vždy tak, aby bylo světlo směřováno na fotokatalytickou plochu vytvořenou FN NANO® nátěrem:

Schéma možného nasvícení stropu místnosti zdrojem UV světla: 

Minimální výkon zdroje ve vztahu k nasvětlené ploše se řídí u UVA zářivek podle pravidla 1 W elektrického příkonu zdroje na 1 m2 nasvícené plochy. Minimální intenzita UV-A záření pro zajištění funkčnosti fotokatalytické plochy je 0,2W/1m2. Čím vyšší je intenzita UV záření dopadajícího na fotokatalytickou plochu, tím lépe je její povrch schopen rozkládat škodliviny ve vzduchu a likvidovat mikroorganismy. Dbejte pokynů výrobců světelných zdrojů, a při použití UVA svítidel s vysokým výkonem bylo světlo směřováno na plochy natřené FN NANO® a nesvítilo přímo do očí lidí.

Světelné UVA zdroje je možno běžně zakoupit. Nejčastěji jsou používány aktinické UVA zářivky vydávající modrobílé světlo nebo “Disco světlo” (Black Light) zářivky vydávající UVA záření v neviditelné části spektra. Kromě zářivek lze využívat i některé druhy speciálních výbojek a LED diody, které produkují UVA záření v doporučených vlnové délce 365 nm.

Pro efektivní nasvícení je důležité věnovat pozornost výběru vhodného svítidla do něhož je umístěna zářivka nebo jiný UVA světelný zdroj.Při výběru světel preferujte hliníkové reflektory. Pozn. hliníkové folie odrážejí UV záření zatímco ocel, smalt a další materiály jej pohlcují. Tím se pak připravujeme o potřebný světelný výkon.

Zdroje ultrafialového světla (UVA 365 nm)

Příklady nasvícení UVA v interiérech:

FN NANO® Aqua je vodný přípravek zdravotně neškodných inertních minerálních látek. Slouží pro snížení spotřeby chemie při údržbě bazénové vody a bezchemickou údržbu jezírek.

Látky obsažené v suspenzi cestou fyzikálních a mechanických vlivů účinně brání přemnožení nežádoucích mikroorganismů. Umožňují tak snížit množství chemických prostředků používaných pro údržbu vody a zachování její kvality. Denní světlo je podmínkou pro správnou funkci a doporučujeme využití společně s UV lampou, kdekoliv je to možné.

Přípravek omezuje přemnožení mikroorganismů s využitím následujících
mechanismů:

 • obalení mikroorganismů anorganickým filmem,
 • odřiznutí od živin
 • absorpce UV záření zabraňuje fotosyntéze.
 • světlem aktivované částice fotoaktivního oxidu titaničitého působí obrovskou energií uvolněných elektronů a elektronových děr na povrch bakterií, kde roztrhají molekuly organických látek tvořící jejich buněčnou stěnu. Tím dojde k jejímu protržení a následnému zániku.

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ:

VENKOVNÍ ODKRYTÉ BAZÉNY:
Je vhodné pro venkovní odkryté bazény nebo bazény se systémem jemné pískové filtrace nebo filtrační náplní obsahující zeolity (např. ZELBRIT) a vybavené recirkulací s UVC lampou (tvrdé antibakteriální záření).

Není vhodný pro veřejná koupaliště a bazény bez dokonalé a pravidelné údržby.

ZASTŘEŠENÉ BAZÉNY:
Je vhodné pro zastřešené bazény s jemnou pískovou filtrací nebo filtrační náplní obsahující zeolity (např. ZELBRIT) a UV lampou, která je součástí filtračního systému a je pravidelně využívána. Možnost otevřít v létě bazén pro přímý vstup slunečního světla je výhodou.

ZAHRADNÍ JEZÍRKA:

Velmi vhodné na údržbu zahradních jezírek.

FN NANO® AQUA je možno používat souběžně s chemickými prostředky.

POSTUP A ZÁSADY APLIKACE:
Spotřeba a dávkování:

FN NANO® AQUA (dále FNA) se dodává jako koncentrovaná suspenze v plastových lahvích o objemu 0,25, 0,5, 1 nebo 5 litrů.
Pro průběžnou údržbu s cílem snížení množství chemických přípravků pro údržbu bazénové vody se používá 0,1 litru koncentrátu FNA na 20 m3  bazénové vody.
Aplikace FNA se provádí v předepsaném množství pravidelně v intervalu 7-14 dní dle stavu vody v bazénu a intenzitě využívání.

Příprava suspenze a její aplikace do vody:

FNA se aplikuje do bazénu naředěná a čerstvě rozmíchaná.

Příprava naředěné FNA:

FNA dokonale protřepeme v originálním obalu (min. 30-40 s) a odlijeme potřebné množství k naředění do větší uzavíratelné nádoby (kanystru, objem 2-5 litrů), kterou máme z poloviny naplněnou vodou. Opět důkladně protřepeme po dobu 30-40 s. Takto rozmíchaný přípravek pak nalejeme např. do konve s cca 8 litry vody. U bazénu větších než 40 m3 můžeme rozmíchaný přípravek rozlít do dvou konví, abychom dosáhli lepší distribuce FNA po celém bazénu.

Aplikace naředěné FNA do vody:

Vypneme filtraci. Dokonale rozmíchanou a naředěnou suspenzi FNA rovnoměrně rozlijeme s využitím zalévacího nástavce na hladinu vody v bazénu a necháme ji rozptýlit přibližně 4 hod., aby došlo k dokonalému obalení mikroorganismů v objemu celého bazénu. Následně zapneme filtraci a necháme ji běžet tak dlouho dokud nedojde k trojnásobnému přefiltrování celkového objemu bazénové vody. Tzn. záleží na výkonosti filtrace a objemu vody.

Dodržení postupu přípravy suspenze je důležité pro dosažení dokonalé distribuce jejích minerálních složek ve vodě, a tím i pro zajištění dobré funkčnosti přípravku!

APLIKAČNÍ VIDEA:

ZPROVOZNĚNÍ BAZÉNU PO ZIMĚ:

PRŮBĚŽNÁ ÚDRŽBA BAZÉNOVÉ VODY :


JAK ZAZIMOVAT BAZÉN S FN NANO®AQUA

SAMOČISTÍCÍ STĚNY BAZÉNU ( vhodné pouze pro zapuštěné bazény s pevnými stěnami):

Stěny bazénu nastříkané produkty FN NANO jsou mimořádně odolné proti zarůstání řasami a zvyšují účinnost fotokatalytické nechemické ochrany bazénu proti přemnožení mikroorganismů.

JAK PROVÁDĚT BEZCHEMICKOU ÚDRŽBU JEZÍRKA: