Praktické použití

Nanotechnologie pro ochranu povrchů a ekologické aplikace.

Čištění vzduchu, vody, ochrana před plísněmi, řasami a mikroorganismy, snížení rizika přenosu infekcí a povrchy s účinnou aktivní ochranou proti usazování špíny

Multifunkční nátěry FN NANO® slouží k vytváření funkčních povrchů, které přeměňují světelnou energii v sílu schopnou aktivně čistit vzduch a bránit se usazování špíny a mikroorganismů.  Jde o 2. generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem, kterou vyvinula česká společnost Advanced materials-JTJ ve spolupráci s ústavem fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, VŠCHT Praha a dalšími předními vědeckými pracovišti u nás i v zahraničí. Povrchová FN NANO® vrstva dosahuje téměř 100 % fotokatalytické účinnosti a předstihuje mnohonásobně, co do účinnosti, ostatní konkurenční produkty na světovém trhu

Světlem aktivovaný FN NANO® povrch si svoji funkčnost zachovává dlouhodobě (i desítky let). Povrchová vrstva vytvořená nátěrem FN NANO® zároveň pohlcuje ultrafialové záření a tím dokonale ochrání podklad, na němž je nanesena, proti jeho degradačním vlivům.


FUNKCE

Čištění vzduchu

Mimořádná fotokatalytická účinnost a speciální morfologie povrchu vytvořeného nátěrem FN NANO® umožňuje jeho využití jako čističky vzduchu pro účinné odstraňování široké škály polutantů (škodliviny, alergeny a nepříjemné pachové látky v ovzduší).

FN NANO® je až dosud jedinou fotokatalytickou nátěrovou technologií na trhu, jejíž účinnost je taková, že při jediném kontaktu vzdušné masy s fotokatalytickým povrchem nátěrové vrstvy dochází v průměru k odbourání přibližně 50 % rozložitelných polutantů (údaj je prokázán testy nezávislých analytických pracovišť v ČR i zahraničí). Tento parametr je pro funkci čištění vzduchu klíčový a zaručuje vysokou účinnost čištění vzduchu jak v interiérech, tak i v exteriéru.

Proto vždy požadujte jen certifikované produkty.


Poznámka:
konkurenční nátěrové hmoty domácích i zahraničních výrobců (1. generace) dosahují v současné době účinnosti maximálně do 5 % rozkladu polutantů. Proto je jejich skutečný efekt při čištění vzduchu zcela zanedbatelný.

Ochrana proti usazování mikroorganismů

Světlem aktivovaný fotokatalytický FN NANO® povrch vykazuje silný antimikrobiální efekt. Tento efekt je fyzikální povahy a jeho mechanismus je založen na využití speciální morfologie, nátěrové vrstvy, jejím minerálním složení a na využití polovodičového jevu při němž světelná energie vytváří na porchu mikrokrystalů polovodiče oxidu titaničitého volné elektrony a elektronové díry. Mikroorganismy si proti tomuto fyzikálním mechanismu nedokážou vytvářet imunitu nebo mutovat. Tento mechanismus navíc působí trvale, na rozdíl od chemických prostředků, které přestávají působit ve velmi krátkém časovém úseku od jejich použití (většina jenom po dobu, než zaschnou). vyvinuli jsme hybrydní  biocidní přípravek – funkční nátěr FN NANO® BioMax, který obsahuje účinnou biocidní látku a kombinuje její působení s fyzikálním fotokatalytickým antimikrobiálním mechanismem.

Ochrana proti usazování špíny a mikroorganismům

Fotokatalytický FN NANO® povrch vykazuje supersilnou samočistící funkci. Plochy ošetřené FN NANO® zůstávají dlouhodobě čisté. Tyto plochy se každodenně aktivně čistí, na rozdíl od hydrofobních prostředků, které pouze zpomalují zašpinění povrchu.

Mechanismus působení:

  • Fotokatalytický efekt vytváří vysoce oxidační povrch, který na prachových částicích spálí lepivé organické látky (pyrény, dehet aj.).
  • Anorganické prachové zbytky špíny jsou pak z povrchu odstraněny v důsledku působení proudění vzduchu a venku i deště.
  • Světlem aktivovaný FN NANO® povrch zabraňuje navíc aktivně usazování zelené řasy, plísní a následně mechu a lišejníkům.
  • FN NANO®povrch vykazuje vysokou odolnost proti pavučinám.

Dokonalá ochrana povrchu staveb proti degradujícím účinkům ultrafialového záření

Fotokatalytický FN NANO® povrch obsahuje velké množství polovodičových mikro-krystalů oxidu titaničitého, které pohlcují ultrafialové záření. Tento materiál v FN NANO® nátěrové vrstvě zabrání průniku ultrafialového záření. Tím chrání svůj podklad před jeho ničivými účinky, které se projevují “šisováním” barev a degradací organických pojiv, které jsou součástí  značné části barev, nátěrů a omítkovin používaných ve stavebnictví.

Antigraffiti ochrana

FN NANO® povrchová vrstva umožňuje snadné odstranění graffiti a ztěžuje jejich vytváření sprayery. Na rozdíl od ostatních antigraffiti nátěrů je plně paropropustná, snadno odstranitelná a snadno obnovitelná.

ANTIGRAFFITI POVRCH LZE VYTVOŘIT JEN V BÍLÉM PROVEDENÍ ZA POUŽITÍ KOMBINACE PRODUKTŮ FN NANO®1 A FN NANO®2.

Antigraffiti efekt je výsledkem několika vlastností nátěrové FN NANO® vrstvy:

  •   hydrofilita  =  molekulární vrstva vody na povrchu nátěrové vrstvy ztěžuje přilnutí barvy k ploše natřené FN NANO®
  •   vysokopovrchový materiál FN NANO® vrstvy absorbuje velké množství barvy a zabraňuje jejímu proniknutí k podkladu a způsobuje ucpání fixu
  • relativně měkká struktura materiálu FN NANO® vrstvy umožňuje snadné odstranění mechanickými prostředky bez narušení podkladu
  • fotokatalytický efekt zajišťuje pozvolné samočištění graffiti

Pro rychlé odstranění graffiti stačí jednoduché mechanické prostředky – kartáč a tlaková voda. Obnova antigraffiti povrchu se provádí pouze v místě, kde bylo provedeno odstranění graffiti.