Reference – zdravotnictví

Zdravotnická zařízení chráněná funkčními nátěry FN NANO®

Podívejte se na bezpečnější a zdravější vnitřní prostředí, které panuje na následujících zdravotnických zařízeních. Funkční nátěry FN NANO® s pomocí fotokatalýzy eliminují viry, bakterie a další mikroorganismy, likvidují pachy a výpary desinfekcí a zlepšují kvalitu vzduchu. Důvod, pro který byla zvolena ochrana pomocí funkčních nátěrů je dlouhodobá ochrana zdraví pacientů i personálu.


Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, Praha

Místo: Praha – Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Rok realizace: 2022
Ošetřeno: Stropy lůžkových pokojů
Důvod:  Redukce nepříjemných pachů spojených s odděleními následné lůžkové péče. Ochrana proti virům, bakteriím a infekcím.

Recenze od zaměstnanců nemocnice.

Oční klinika Eyes on Sheppard, North York v Torontu, Canada

Místo: Toronto – oční klinika

Rok realizace: 2021
Ošetřeno: Stropy optometrické kanceláře
Důvod:  Ochrana proti virům, bakteriím a infekcím – zvýšení hygieny prostředí a snížení přenosu nákaz.

Aplikaci provedla společnost FN Nano Canada Inc. 

Biolaboratoř odpadních vod

Místo: Kladno, Veolia – Středočeské vodárny

Rok realizace: 2020
Ošetřeno: Stropy a části stěn v laboratoři, váhovně, přípravně, skladu, chodbě, umývárně a kanceláři.
Důvod:  Ochrana proti virům, bakteriím a infekcím – zvýšení hygieny prostředí a snížení přenosu nákaz.

Realizovala společnost UVGS GENERAL SYSTEMS s.r.o.

Čekárna praktické lékařky

Místo: Plesná – čekárna praktické lékařky

Rok realizace: 2020
Ošetřeno: Stropy a části stěn celé čekárny
Důvod:  Ochrana proti virům, bakteriím a infekcím – zvýšení hygieny prostředí a snížení přenosu nákaz.

Zde můžete shlédnout video dokumentující záměr a celou akci: pod názvem NEKECÁME, POMÁHÁME

Oční klinika Gemini

Místo: Oční klinika Gemini
Ošetřeno: Interier
Důvod:  Ochrana zaměstnanců a pacientů před bakteriemi, viry i škodlivinami z venkovního ovzduší, snížení možného dalšího nakažení v bakteriemi exponovaných prostorech.


Patologie G.I.C.

Místo: Patologie G.I.C.
Rok realizace:  2014                                                        Ošetřeno: Interiér
Důvod: Zájem snížit nepříjemný zápach typický pro takové pracoviště


Gastroeterologická klinika v Reno v USA

Místo: Gastroeterologická klinika v Reno v USA využívá fotokatalytické nátěry FN NANO®
Rok realizace: 2012
Důvod: Redukce nepříjemných pachů spojených s provozem gastroenterologických pracovišť. Po ročním využití vystavila gastroenterologická klinika v Reno (stát Nevada, USA) hodnocení účinků funkčních nátěrů PROTECTAM FN®:


Zdravotní středisko Biocel Paskov

Místo: Zdravotní středisko Biocelu Paskov
Ošetřeno: Stropy čekárny zdravotního střediska
Důvod: Ochrana zaměstnanců a pacientů před bakteriemi, viry i škodlivinami z venkovního ovzduší, snížení možného dalšího nakažení v bakteriemi exponovaných prostorech


FN Motol Praha

Místo: FN Motol, Praha
Ošetřeno: Ambulance dětského hematologického a onkologického centra v pražském Motole
Důvod: Prostory dětské ambulance ve fakultní nemocnici Motol byly ošetřeny antibakteriálním nátěrem nové generace, který bude ochraňovat “malé bojovníky”, proti nežádoucím vírům, infekcím a bakteriím.


Dětská léčebna Křetín

Místo: Křetín
Ošetřeno: Jiihomoravská dětská léčebna
Důvod: Dětská léčebna Křetín je na jižní Moravě jedinou léčebnou, která se úspěšně zabývá problémem dětské obezity. Vedle nadváhy se zde také léčí děti s poruchou příjmu potravy (nechutenství, astenie), opakovaně nemocné děti hlavně s dechovými potížemi (opakovaný, dlouhotrvající kašel, chronická rýma, astma, senná rýma apod.) a děti s poruchou pohybového ústrojí (vadné držení těla, lehčí typ skolióz).


Nemocnice Šumperk

Místo:       Nemocnice Šumperk
Ošetřeno: Porodní sál
Důvod:     Zvýšení hygieny v místě, kde maminky přivádějí na svět své potomky


Pohotovost Trenčín

Firma Nanokrok nám aplikovala do čakárne pre našich pacientov antibakteriálny, antivírusový a antiplesňový náter so samočistiacim efektom FN NANO®(Nano TiO2). Každý deň sa v našej spoločnej čakárni s LSPP TN vystrieda veľa ľudí, vzduch je často vydýchaný a plný vírusova baktérií predovšetkým v chrípkových obdobiach. Teraz vďaka FN NANO® náteru môžeme povedať, že kvalita vzduchu je oveľa lepšia čo výrazne cítiť už pri vstupe. Veríme, že sme týmto prispeli k zabráneniu šírenia chorôb a čistejšiemu prostrediu pre našich pacientov.

Dr. Valková Oľga, Legionárska 24, Trenčín


Funkčí nátěry FN NANO® – dlouhodobá ochrana zdraví pacientů i personálu