Anti graffiti

graffiti

Účinná ochrana proti výtvorům spejerů

Funkční nátěry FN NANO® jsou účinná a šetrná antigraffiti ochrana na bílé povrchy, včetně památkově chráněných objektů. Povrchová vrstva funkčních nátěrů FN NANO® umožňuje snadné odstranění graffiti a ztěžuje jejich vytváření sprejery.

Vlastnosti nátěrové FN NANO® vrstvy:

  • Hydrofilita  =  molekulární vrstva vody na povrchu nátěrové vrstvy ztěžuje přilnutí barvy (rozpíjí se a je jí velká spotřeba) nebo fixů (velmi rychle se jejich hroty ucpou) k ploše natřené funkčním nátěrem FN NANO®.
  • Vysokopovrchový materiál FN NANO® vrstvy absorbuje velké množství pigmentu a zabraňuje jeho proniknutí k podkladu.
  • Relativně měkká struktura materiálu FN NANO® vrstvy umožňuje snadné odstranění mechanickými prostředky bez narušení podkladu – rýžový kartáč a tlaková voda.
  • Fotokatalytický efekt zajišťuje samočištění méně znečistěných míst.

Obnova antigraffiti povrchu se provádí pouze v místě, kde bylo provedeno odstranění graffiti, a to v silné vrstvě 6 a více nátěrů.

ANTIGRAFFITI POVRCH LZE VYTVOŘIT JEN V BÍLÉM PROVEDENÍ ZA POUŽITÍ KOMBINACE PRODUKTŮ FN NANO®1
A FN NANO®2.

Dlouhodobá a šetrná ochrana proti graffiti

  • Snadné odstranění graffiti bez poškození podkladu

  • Vhodné především pro památkové a reprezentativní objekty

  • Vysoká paropropustnost

  • Každodenní super silný samočistící efekt proti tmavnutí fasády

  • Certifikováno pro beton, zdivo a minerální podklady (např. žula, pískovec, kámen)

  • Ekologické řešení: plně anorganická báze bez rozpouštědel a organických látek

Supersilný samočistící efekt
Anti-graffiti efekt
Ochrana před UV zářením
Vysoká paropropustnost

Anti graffity demo:

Tato polovina stěny byla ošetřená anti-graffiti nátěrem FN NANO®. Graffiti bylo odstraněno kartáčem a tlakovou vodou během 10 minut.


Na rozdíl od ostatních antigraffiti nátěrů je vrstva FN NANO® plně paropropustná a vysoce prodyšná.