Ochrana proti infekcím

Nanotechnologie pro snížení rizika přenosu nákaz

Funkční nátěry FN NANO® dokáží zajistit zdravější prostředí jak v prostorách, kde se vyskytuje větší množství lidí, tak i u Vás doma. Jsou také novou perspektivní technologií pro zvýšení úrovně ochrany pacientů a personálu zdravotnických zařízení před odolnými kmeny nebezpečných bakterií a šířením infekcí.

Čištění vzduchu od zápachu, škodlivých látek a alergenů, ochrana před přenosem nákaz a menší zanášení vzduchotechniky mastnou špínou

Uzavřené prostory s větším počtem lidí jsou vhodným prostředím pro přenos nákaz.

Čím vyšší koncentrace osob v jedné místnosti, tím vyšší je i koncentrace mikroorganismů, které jsou do tohoto prostoru přinášeny každým člověkem. Čím vyšší je koncentrace patogenních mikroorganismů v prostoru, kde se nacházíme, tím vyšší je i riziko, že se nakazíme nějakou nemocí. Záleží na tom, jak velké infekční dávce původce nemoci jsme vystaveni a jak silný je náš imunitní systém.

Vzduch, který dýcháme v interiérech budov, obsahuje velké množství alergenů a řady nebezpečných cizorodých látek, které jsou uvolňovány z nátěrových hmot, plastů, textilu, nábytku a úklidových a dezinfekčních prostředků. Pokud jsou budovy klimatizovány, je jejich vzduch kontaminován bakteriemi a plísněni, které se usazují v jejich vzduchotechnice. Kolonie těchto bakterií a plísně navíc vylučují do vzduchu řadu nebezpečných látek.

Čím vyšší zátěži škodlivých látek je náš organismus vystaven, tím více jsou námáhána játra a tím větší zátěži a oslabení je vystaven i náš imunitní systém a tím více jsme náchylní podlehnout nějaké infekci.


Fotokatalytická technologie funkčních nátěrů snižuje riziko přenosu nákaz tím, že snižuje koncentraci mikroorganismů v prostoru místnosti, kde je aplikována a tím, že aktivně čistí vzduch od nebezpečných látek, které zatěžují imunitní systém organismu.


Snižování koncentrace mikroorganismů v prostoru místnosti.

Světlem aktivovaný fotokatalytický FN NANO® povrch vykazuje silný antimikrobiální efekt. Tento efekt je fyzikální povahy a jeho mechanismus je založen na využití speciální morfologie, nátěrové vrstvy, jejím minerálním složení a na využití polovodičového jevu při němž světelná energie vytváří na povrchu mikrokrystalů polovodiče oxidu titaničitého volné elektrony a elektronové díry. Díky těmto vlastnostem nátěrová vrstva velmi účinně zachycuje mikroorganismy a vytváří pro ně podmínky v nichž nejsou schopny přežívat. Mikroorganismy si proti tomuto fyzikálnímu mechanismu nedokážou vytvářet imunitu. Tento mechanismus navíc, na rozdíl od chemických prostředků, které přestávají působit ve velmi krátkém časovém úseku od jejich použití (většina po dobu, než zaschnou), působí trvale. Vzhledem k nechemické podstatě antimikrobiálního efektu se na použití FN NANO®2 a 3 nevztahují legislativní omezení pro chemické biocidní přípravky! 

Pro veřejné prostory, zdravotnická zařízení a další prostory, kde je z hygienických důvodů vyžadováno použití biocidních přípravků jsme vyvinuli a dodáváme – nátěr FN NANO®BioMax, který obsahuje účinnou biocidní látku a kombinuje její působení s fyzikálním antimikrobiálním mechanismem.

Čištěním vzduchu v interiéru od nebezpečných látek a alergenů pomáhá FN NANO® povrch snižovat zátěž imunitního systému a tím zvyšuje jeho schopnost bránit se napadení mikroorganismy. 

Mimořádná fotokatalytická účinnost a speciální morfologie povrchu vytvořeného nátěrem FN NANO® umožňuje jeho využití jako čističky vzduchu pro účinné odstraňování široké škály škodlivých látek, které mohou být rozptýleny ve vzduchu místností. Dostávají se tam nejenom ze znečištěného vnějšího prostředí, ale jejich zdrojem může být i vnitřní vybavení místností (nábytek, koberce, umělé hmoty) nebo používané úklidové a dezinfekční prostředky. Významným zdrojem znečištění vzduchu bývají také kolonie plísní a bakterií usazené ve ventilačním systému. Světlem aktivovaný FN NANO® povrch snižuje koncentraci těchto škodlivých látek v místnosti a tím ulevuje imunitnímu systému, který je schopen lépe odolávat infekcím. 


Vyjádření výrobce: Mechanismus preventivních účinků fotokatalytických povrchů vytvořených speciálními nátěrovými hmotami FN NANO® proti usazování mikroorganismů z hlediska Zákona o biocidech (324/2016 Sb.)

Dvě funkční technologie v jedné tenké nátěrové vrstvě

  1. Plošná čistička vzduchu: povrch stropů a stěn aktivně čistí vzduch v místnostech od široké škály škodlivých látek, alergenů, zápachu a mastných mikrokapének.
  2. Aktivní hygienické povrchy poskytující dlouhodobou permanentní ochranu proti usazování mikroorganismů a jejich přemnožení
Prevence infekcí
Snadné nanášení
Úsporné aktivační světlo