FAQ Interiéry

Již od roku 2008 pravidelně akreditovaně testujeme FN NANO® vrstvy na jejich přídržnost k podkladu (TZÚS) a prašnosti v prostředí. Certifikáty – akreditované testy TZÚS prokazují několikanásobně vyšší přídržnost k povrchu, než je stanovená norma. Tyto pevnosti zajišťují, že se z povrchu nemůže nic uvolňovat. Dále byly testovány prašnosti ve vnitřním prostředí – např. v roce 2017 prováděla VŠ Báňská, Fakulta bezpečnostního inženýrství studií, zda se z FN NANO® povrchu neuvolňují částice nebo nanočástice do prostoru). Výsledkem bylo zjištění, že v prostorách, které byly ošetřené technologií FN NANO® je méně TiO2, než se nachází v běžném venkovním prostředí (měřeno jako pozadí). V přírodě se nachází nezanedbatelné množství TiO2 (typicky 0,6 %, běžně až 2 %).

Akreditované posouzení FN NANO® výrobků podle jednoho z nejpřísnějších zákonů na světě „California Proposition 65“ potvrzuje, že tato technologie je naprosto bezpečná, že TiO2 je v produktu pevně vázán a nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko.

Běžně dostačuje aplikovat na strop. Pro zvýšení účinnosti lze aplikovat i na stěny – doporučujeme od 1,80 m výše – tam, kde již nedochází ke kontaktu s natřenou plochou zdi. Nátěr lehce kříduje. Nicméně může být použit i na celé stěny, ale jen v bílém provedení.

Nátěr lze aktivovat s veškerými svítidly s vlnovou délkou pod 420 nm, takže včetně UVB a UVC. Toto ale nedoporučujeme, protože tato vlnová délka poškozuje zdraví, zrak a ničí rostliny.  

Pro aktivaci povrchu vám běžné světlo nebude stačit. Můžete si vybrat z naší nabídky moderních a designových světelných zdrojů, které plní dvojí funkci tzn. klasické nasvícení a aktivaci nátěru.

Ano, zde se dá poznat velmi rychle, jak nano nátěr funguje. Při vaření a smažení je nutno mít zapnuté aktivační světlo. Pro zajištění plné funkčnosti v interiérech je nezbytné zajistit přístup ultrafialového záření o minimální intenzitě 0,2W/m2 k vytvořenému FN NANO® povrchu. Nátěr do sebe pohlcuje i pachy, takže pár minut po vaření již v prostoru není cítit, co se vařilo.

Zde doporučujeme 5x vyšší intenzitu nasvícení, než běžně doporučujeme.

Super porézní povrch FN NANO® má vysokou adsorbci a záchytnost pro molekuly, viry a bakterie. Tzn., že odstraňuje ze vzduchu tyto patogeny i bez přítomnosti světla, ale postupně se zanáší povrch nátěru. Proto doporučujeme nátěr aktivovat nasvícením, aby docházelo k jeho revitalizaci procesem fotokatalýzy. Aktivace světlem zamezuje zanášení povrchu a zvyšuje účinnost a funkčnost technologie. V silně kontaminovaném prostředí (kuřárny, kuchyně…) doporučujeme aktivaci UVA zdrojem 24/7.

Nejlépe je to poznat v kuchyni, když vaříte nebo smažíte. To je nutno mít zapnuté aktivační světlo. Nátěr do sebe pohlcuje i pachy, takže pár minut po vaření již v prostoru není cítit, co se vařilo. Jinak astmatici nebo alergici vnímají nátěr rychleji – dýchá se jim totiž lépe a netrpí tolik alergickými reakcemi.

To sami o sobě nezjistíte, když nemáte měřák na UVA světlo. Doporučujeme vám se obrátit na naše proškolené partnery, kteří disponují těmito přístroji. Na aktivaci doporučujeme alespoň 0,2 W / 1 m2. Nová okna většinou v sobě již mají folie proti UV, takže jimi neproniká potřebná energie. K tomu, aby nátěr fungoval a byl aktivován, potřebuje světelnou energii.

Můžete si vybrat z nabídky našich světelných zdrojů s klasickou žárovkovou paticí E27, které jsou vhodné do lustrů anebo stojacích lamp.