Ochrana dřeva

Dlouhodobá nanoochrana dřevěných povrchů pomocí fotokatalýzy

Aplikace funkčního nátěru FN NANO® na dřevo vytvoří na jeho povrchu ochranný štít, který účinně a dlouhodobě chrání dřevo proti mikrobiologickému napadení a také před degradujícím působením ultrafialového záření. Dřevo si zachová svůj unikátní vzhled a na povrchu se vytvoří specifická patina.

Nátěrová vrstva je dobře paropropustná – umožňuje dřevu dobře “dýchat”. Žároveň aktivně brání usazování mikroorganismů na povrchu dřeva a jejich průniku do hloubky materiálu, a to i na severních stranách domů a na stinných místech.

Aktivní ochrana proti usazování mikroorganismů je založena na fyzikálních vlastnostech nátěrové vrstvy: její speciální morfologii a minerálním složení v kombinaci s využitím mimořádně silného fotokatalytického efektu.

Funkčnost ochranného povrchu je dlouhodobá. Trvá, pokud FN NANO® nátěrová vrstva není odstraněna nebo není překryta jiným materiálem. Pro ochranu dřevěných povrchů doporučujeme využít nátěry FN NANO®Wood v základním provedení pro exteriér nebo v kolorovaných variantách pro interiér. FN NANO®nátěry je možno aplikovat jak na surové neošetřené dřevo, tak i na dřevo napuštěné ochrannou chemií, nebo starší dřevěné povrchy upravené v minulosti lazurovacími přípravky (ty je vhodné před aplikací dokonale zbrousit).

 

Mezi další výhody patří, že nátěr nepraská. To oceníte hlavně na jižních stranách.

 

Při případné následné aplikaci není třeba dřevo brousit a stačí přetřít jednou vrstvou nátěru. Tím se ochranné vlastnosti vrátí na úroveň nového nátěru.

Supersilný samočistící efekt
Snadné nanášení
Ochrana před UV zářením

Účinek FN NANO® na dřevě:

Strom pro kočku – 3 roky po ošetření FN NANO® Wood

Polovina dřevěného plotu ošetřená FN NANO® Wood – po 7 letech ve vlhkém prostředí

Dřevěné molo ošetřené FN NANO® Wood – 4 roky od ošetření

Dřevostavba v Šumburce nad Desnou, celý plášť ošetřen FN NANO® Wood – po 4 letech od ošetření


Funkční nátěry FN NANO® – pro dlouhodobou ochranu dřeva proti mikrobiologickému napadení a změnám vzhledu