Ochrana dřeva

Nechemická ochrana dřevěných povrchů s dlouhodobou účinností

Aplikace funkčního nátěru FN NANO® na dřevo vytvoří na jeho povrchu ochranný štít, který účinně a dlouhodobě chrání dřevo proti mikrobiologickému napadení a proti změnám jeho vzhledu v důsledku usazování a penetrace špíny rozptýlené v ovzduší a také v souvislosti s degradujícím působením ultrafialového záření.

Nátěrová vrstva je dobře paropropustná – umožňuje dřevu dobře “dýchat”. Žároveň aktivně brání usazování mikroorganismů na povrchu dřeva a jejich průniku do hloubky materiálu.

Aktivní ochrana proti usazování mikroorganismů je založena na fyzikálních vlastnostech nátěrové vrstvy: její speciální morfologii a minerálním složení v kombinaci s využitím mimořádně silného fotokatalytického efektu.

Funkčnost ochranného povrchu je dlouhodobá. Trvá, pokud FN NANO® nátěrová vrstva není odstraněna nebo není překryta jiným materiálem. Pro ochranu dřevěných povrchů doporučujeme využít nátěry  FN NANO®Wood v základním provedení pro exteriér nebo v kolorovaných variantách pro interiér. FN NANO®nátěry je možno aplikovat jak na surové neošetřené dřevo, tak i na dřevo napuštěné ochrannou chemií, nebo starší dřevěné povrchy upravené v minulosti lazurovacími přípravky.

FN NANO® nátěry nejsou určeny pro ochranu dřevěných podlah a jiné dřevěné povrchy vystavené mechanické zátěži.

Supersilný samočistící efekt
Snadné nanášení
Ochrana před UV zářením

Účinek FN NANO® na dřevě po 5 letech

Dřevěný plot ošetřený FN NANO® a dvě neošetřené plaňky po 5 letech

Dřevěný plot ošetřený FN NANO® a dvě neošetřené plaňky po 5 letech

Dřevěný plot ošetřený FN NANO® a dvě neošetřené plaňky po 5 letech

Polovina dřevěného plotu ošetřená FN NANO® po 5 letech ve vlhkém prostředí


Funkční nátěry FN NANO®  – pro dlouhodobou ochranu dřeva proti mikrobiologickému napadení a změnám vzhledu