Reference – školy a školky

Školy a školky chráněné funkčními nátěry FN NANO®

Funkční nátěry FN NANO® s pomocí fotokatalýzy snižují koncentrace virů, bakterií ve třídách a čistí vzduch od škodlivých látek a alergenů. Technologie  funkčních nátěrů FN NANO® zajišťuje výrazné snížení nemocnosti ve třídách během období respiračních onemocnění. Podívejte se na příklady využití FN NANO® technologie pro vytvoření zdravějšího vnitřního prostředí ve školách a školkách


31. ZŠ Plzeň

Místo: 31. ZŠ Plzeň – třída dětí rodičů v první linii
Čas: 2021
Ošetřeno: Strop a stěny jedné třídy
Důvod:  Snížení rizika přenosu nákaz, antivirová a antibakteriální ochrana dětí i pedagogů. Zlepšení kvality ovzduší – odstraňování VOC látek a jedovatých výparů z dezinfekcí. Aplikaci provedla společnost Nanotechnologie 21 s.r.o.

ZŠ Karlovy Vary

Místo: ZŠ Karlovy Vary
Čas: 2020
Ošetřeno: Strop jedné třídy
Důvod:  Snížení rizika přenosu nákaz, antivirová a antibakteriální ochrana dětí i pedagogů –  zlepšení kvality ovzduší. Koordinátor akce Kessl s.r.o.

ZŠ Kamenice

Místo: ZŠ Kamenice
Čas: srpen 2020
Ošetřeno: Vestibul – strop i stěny ZŠ Kamenice
Důvod:  Snížení rizika přenosu nákaz, antivirová a antibakteriální ochrana dětí i pedagogů v nejxponovanějším místě, kde se denně několikrát setká až 600 dětí.

Vyjádření starosty Kamenice


MŠ Paskov

Místo: MŠ Paskov
Čas: květen 2013
Ošetřeno: Stropy tříd nejmenších dětí.
Důvod: Snížení nemocnosti ve třídě nejmenších dětí

V mateřské škole v Paskově byly provedeny nátěry stropů funkčními nátěry FN NANO® s fotokatalytickým efektem a instalováno osvětlení stropu svítidly s ultrafialovým (UVA) světlem. Nanočistička vzduchu FN NANO® snížila v mateřské škole v Paskově nemocnost dětí.

Pracuji jako ředitelka a učitelka v mateřské škole Paskov. Ve své třídě mám zapsáno 26 dětí ve věku, od 3-4 let. Donesla se ke mně informace a později i nabídka, vyzkoušet ve své třídě, speciální (fotokatalytický) nátěr, který by měl mít příznivý vliv na zdraví dětí. Připomíná bílou malířskou barvu, má výrazný jas a má schopnost samočistění! Pokud na ošetřené zdi dopadá denní světlo, stávají se z nich čističky vzduchu. Dochází k ničení a rozkladu škodlivých látek, jako jsou víry, bakterie, spory, plísně, dokonce i odstranění zápachu. Tento proces se jmenuje fotokatalýza. Takhle jsem se seznámila teoreticky s tímto ojedinělým přípravkem. Zkusíme to!

Když jsme se vrátili do třídy po aplikaci tohoto nátěru, připadala mi třída jiná.  …jasnější a po pár dnech, z ní zmizel i jakýsi charakteristický „školkový pach“. Klíma třídy je nyní svěží, bez zápachu, jakoby voňavější. Po 10 dnech po aplikaci nátěru na strop třídy, došlo k měření a zjištění nového stavu v naší třídě. (prováděl Zdravotní Ústav v Ostravě) Výsledek byl následující:

– Mikroorganismy, nám po aplikaci v místnosti klesly o 32 %
– a na zdech ošetřených nátěrem, nebyly zjištěny mikroorganismy žádné. Vyjádření v číslech, pokles tedy o 100 % .

Jelikož v době realizace nebylo ve třídě dostatek potřebného světla, vyřešila nám toto aplikační firma i umělým osvětlením. Přes zimu jsme jej pak na nátěr nechali svítit. Jak se projevila docházka dětí do třídy MŠ po aplikaci nátěru? V únoru 2013 byl zjištěn průměr docházky ještě 13,2 %, ale již v březnu 2013 docházka dětí stoupla o 31,8 %. A to zrovna probíhalo období chřipkové epidemie v našem MS kraji. Učitelky, které pravidelně pracují v této třídě, která jako jediná byla ošetřena antibakteriálním nátěrem, si na pročištěné klima již zvykly. Překvapila nás ale reakce maminky dítěte, které dochází do vedlejší třídy. Po vstupu k nám, řekla: „ jéé, vy tu máte tak hezky, je to tady moc příjemné“. Tato spontánní reakce maminky nám opět připomněla, že v naší třídě je prostě jiné klima. A co je navíc potěšující…? Opakované malování, které dle vyhlášky musíme provádět jednou za 2 roky, se prodlužuje po aplikaci nátěru až na dobu 7 let!
V Paskově dne 3. 5. 2013
Libuše Klimundová, ředitelka MŠ Paskov


MŠ Paskov Kuchyň

Místo: Kuchyň Mš Paskov
Ošetřeno: Stropy kuchyně v MS Paskov.
Důvod: Ochrana dětí a personálu jak před bakteriemi, viry i škodlivinami z venkovního ovzduší, tak pro snížení pachů z vaření.


MŠ Vinařice

FN NANO® zde chrání zdraví dětí od roku 2010. FN NANO® nátěry byly ve školce použity nejenom jako prostředek snížení koncentrace mikroorganismů a alergenů ve třídách, ale také proti plísním, které hrozily porůst stěny místností, po vytopení školky v důsledku prasklé vodovodní trubky v prvním patře budovy.


MŠ Pelhřimov

V letech 2010 – 2012 vyráběla pro Českou republiku a Slovensko funkční nátěry FN NANO® pod názvem “Aktivní nanostěna” a “Aktivní nanoštít” společnost Colorlak. V roce 2010 byl s nátěrem FN NANO®2 vymalován strop třídy nejstarších dětí.  V důsledku toho došlo nejenom ke zmírnění pachů, které do třídy pronikaly z blízké kuchyně, ale především poklesla ve srovnání s předchozím rokem nemocnost dětí o úžasných 70%.

Dobrý den,
V prosinci minulého roku naší mateřské škole poskytla firma COLORLAK a.s. sponzorský dar ve formě čisticího nátěru AKTIVNÍ NANOSTĚNA FN2. Ráda bych vám touto cestou poděkovala za tento příspěvek a zároveň vám sdělila zkušenosti, které s tímto nátěrem máme po 1. roce užívání. Čistící nátěr AKTIVNÍ NANOSTĚNA FN2 byl zhotoven na stropu (80 m2) v třídě nejstarších dětí. Vedle této třídy se nachází kuchyně. Část vůní a pachů, vznikajících při přípravě jídla, se dostává i do prostoru třídy.
Původně jsem měla pochybnosti o účinnosti takového nátěru. Po roce užívání prostor s čistícím nátěrem se musím přiznat, že mé obavy nebyly na místě. V třídě je stále čistý vzduch a současně zmizely i nepříjemné zápachy z kuchyně. O tom, že nátěr likviduje nejen nepříjemné pachy, ale i škodlivé viry a bakterie v ovzduší, jsme se přesvědčili při sledování nemocnosti dětí v třídě. Ve srovnání s předchozím rokem, kdy čistící nátěr AKTIVNÍ NANOSTĚNA FN2 ještě ve třídě nebyl, klesla nemocnost dětí o více jak 70%. Je úžasné, co všechno dokáže jediný nátěr na stropu v místnosti. Nátěr je stále čistě bílý bez jakýchkoliv fleků a vzhledových vad a vlastně na stropu není vůbec vidět. Jeho funkce je zajištěna pouze denním světlem, kterého je v třídě díky velkým oknům dostatek.

Dnes věřím i tomu, že vzhled stropu zůstane dlouhodobě čistý a současně ušetříme i náklady na malování stropu. Díky zkušenostem s tímto nátěrem, mohu tento čistící nátěr bez obav doporučit i pro podobná ostatní zařízení a nejen pro ně.

Ještě jednou děkuji za váš sponzorský dar a přeji vám hodně úspěchu z čistícím nátěrem AKTIVNÍ NANOSTĚNA FN2
Marie Procházková
ředitelka
MŠ Komenského Pelhřimov


MŠ VŠB TU Ostrava

Místo: MŠ VŠB – TÚ Ostrava
Ošetřeno: Stropy tříd mateřské školy
Důvod: Snížení mikroorganismů i škodlivých látek, které do vzduchu místností pronikají také ze silně znečistěného ovzduší Ostravska – snížení nemocnosti a dětí


PORG Gymnázium

Místo: PORG Ostrava Vítkovice, ZŠ a gymnázium
Ošetřeno: Stropy třídy
Důvod: Ochrana dětí před bakteriemi, viry i škodlivinami z venkovního ovzduší, snížení nemocnosti dětí ve třídě


ZŠ Hrabová

Místo: Základní škola Ostrava Hrabová
Ošetřeno: 5 tříd
Důvod: S druhou generací nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem založeným na využití nanotechnologie mají dobrou zkušenost v ZŠ v Ostravě Hrabové. Vedení školy nechalo v prosinci 2013 nanést tento multifunkční nátěr v učebně jedné z nejpočetnějších tříd s tím, že sníži-li se tam pronikavěji nemocnost dětí, dá takto ošetřit i další učebny. Nyní během letních prázdnin byl nátěr aplikován v dalších čtyřech učebnách. Vedení školy do budoucna počítá s využitím multifunkčních nátěrů uvnitř celé budovy.


MŠ Palkovice

Místo: Palkovice
Ošetřeno: Mateřská škola Palkovice, oddělení pro nejmenší děti
Důvod: Snížení nemocnosti a vytvoření zdravějšího prostředí dětí v mateřské škole.


ZŠ Korunovační, Praha 7

Místo: Základní škola Korunovační, Praha 7
Ošetřeno: Třída pro prvňáky
Důvod: Třída se nachází v přízemí školy a je zatížena silnou dopravou ulice Korunovační. Fotokatalytický nátěr vytvoří pro nejmenší děti čistší ovzduší ve třídě.


MC Srdiečko, Trenčín – SR

Místo: Mateřské centrum Srdiečko, Trenčín, SR
Ošetřeno: stropy učeben
Důvod: Nová pobočka MC Srdiečko slúži na stretávanie mamín s malými deťmi, svoje miesto tu majú cvičenia na fitloptách, cvičenia pre budúce mamičky a iné hromadné aktivity, pri ktorých je čisté prostredie a čerstvý vzduch viac ako nevyhnutnosť.

V mateřské škole v Paskově byly provedeny nátěry stropů funkčními nátěry FN NANO® s fotokatalytickým efektem a instalováno osvětlení stropu svítidly s ultrafialovým (UVA) světlem. Nanočistička vzduchu FN NANO® snížila v mateřské škole v Paskově nemocnost dětí.

Nová pobočka MC Srdiečko slúži na stretávanie mamín s malými deťmi, svoje miesto tu majú cvičenia na fitloptách, cvičenia pre budúce mamičky a iné hromadné aktivity, pri ktorých je čisté prostredie a čerstvý vzduch viac ako nevyhnutnosť.
Vďaka špeciálnemu náteru z nanokryštálov v jednej z miestností pobočky je vzduch oveľa čistejší a sviežejší.
Prvé výrazné schopnosti sme zaznamenali už počas kladenia kobercov, keď v miestnosti bez náteru bol silný pach z lepidla a v miestnosti s náterom ho takmer nebolo cítiť. Taktiež už aj teraz, kedy priestory už naplno využívame, vieme posúdiť význam a efekt náteru. Keďže vetranie v priestore je dosť problematické, veľmi nám pomáha.
Ani po dvoch hodinách strávených na aktivite vzduch nie je ťažký a „vydýchaný“ napriek tomu,
že sa tam zdržiava neraz aj do 20 ľudí.

Materské Centrum – Srdiečko, Trenčín
Adriana Demjanovičová


Funkčí nátěry FN NANO® – výrazné snížení nemocnosti dětí ve třídách