Author - editorobsahu

Nanotechnologické projekty Advanced Materials-JTJ pro lepší prostředí a energetiku mají mimořádný ekonomický potenciál (tisková zpráva)

TISKOVÁ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ADVANCED MATERIALS-JTJ s.r.o. Pohnutkou k založení společnosti Advanced Materials-JTJ (AMJTJ) byla vize zlepšení životního prostředí a každodenního života lidí pomocí nových nanotechnologií. Z velmi širokého pole možností se AMJTJ soustředilo na tři oblasti: vývoj nového typu nátěrů využívajícího energii světla pro nový způsob čištění vzduchu a vody a pro vytváření povrchů se samočistící a antibakteriální funkcí vývoj technologického postupu nízkonákladové výroby nanočástic TiO2 pro čištění životního prostředí a pro kosmetiku vývoj nového konstrukčního typu vysokokapacitního lithiového akumulátoru pro energetiku. AMJTJ  se podařilo všechny projekty úspěšně [...]

Číst více

Nanotechnologie chránící fasádu domů odstraňuje nebezpečné imise a může pomoci zlepšit kvalitu vzduchu v zamořených oblastech (tisková zpráva)

TISKOVÁ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ADVANCED MATERIALS-JTJ s.r.o. I v letošní zimě zasáhnul smog rozsáhlé území České republiky. Nejhorší situace byla opět na Ostravsku. I přes rozsáhlé investice do nových kotlů pro výrobu tepla a teplé vody i do dalších technologií se situace výrazně nezlepšila. Významným zdrojem znečištění ovzduší je totiž automobilová doprava. Kromě prachových částic s pestrým chemickým složením je také zdrojem nebezpečných emisí oxidů dusíku a dalších škodlivin. Schopnost fotokatalytického povrchu, který je aktivován světelnou energií, rozkládat ve vzdušném prostředí molekuly organických látek [...]

Číst více

Vědci z Akademie věd ČR potvrzují: Nátěry Protectam FN® účinně snižují koncentrace NO a NO2 ve vzduch

Vědečtí pracovníci Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Jiří Rathouský a Radek Žouželka, kteří se  dlouhodobě věnují výzkumu fotokatalytického jevu a možností jeho praktického využití prokázali, že materiály s fotokatalytickým efektem dokážou odstraňovat ze vzduchu jak oxid dusnatý (NO), tak i oxid dusičítý (NO2), který patří mezi nejvýznamnější škodliviny, které zněčišťují ovzduší v souvislosti s automobilovou dobravou. Znečištění ovzduší NO2 a dalšími látkami představuje velký a obtížně řešitelný problém zejména ve velkých městech nejen v Evropě, ale po [...]

Číst více

Advanced Materials-JTJ s.r.o. v roce 2017 registrovala a uvedla na trh biocidní přípravek Protectam FN®1 Biomax.

Advanced Materials-JTJ s.r.o. v roce 2017 registrovala a uvedla na trh biocidní přípravek Protectam FN®1 Biomax. Tento přípravek obsahuje jako účinnou biocidní látku pyrithion zinečnatý. Je určen jak pro zdravotnická zařízení, tak i pro ochranu fasád a zdí proti mikrobiologickému napadení. Jeho výhodou je ušetření jednoho technologického kroku při ošetření fasády, kdy vytvoření fotokatalytické ochranné vrstvy i chemické ošetření fasády probíhá najednou v jedné aplikaci. Tento výrobek používá chemické biocidní účinky a vztahuje se na něj zákon o biocidech (324/2016 Sb.). [...]

Číst více

Zúčastnili jsme se Nanodne ve Vídni

Prezentace českých nanotechnologií v Rakousku 27.04.2016 / 10:15 | Aktualizováno: 20.09.2017 / 11:32 . (Archivní článek, platnost skončena 04.09.2017 / 11:30.) Pod názvem Česko je nano – praktické využití nanotechnologií se dne 20. 4. 2016 uskutečnila na Velvyslanectví ČR v Rakousku prezentace českých nanotechnologickych firem. Jejím cílem bylo představit rakouským podnikatelským subjektům a odborným mediím unikátní know-how  českých nanotechnologických firem a ukázat, proč se Česká republika řadí mezi světovou nanotechnologickou špičku. Nanoden ve Vídni pořádal v rámci projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví [...]

Číst více

FN nátěry pro rekonstrukci Bílého domu

Aneb  – České nanotechnologické firmy prezentovaly v USA Advanced Materials-JTJ s.r.o. se zúčastnila ve Washingtonu, společně s dalšími nanotechnologickými firmami sdruženými v Asociaci nanotechnologického průmyslu ČR, veletrhu TechConnect World 2017 a jeho doprovodného programu. Česká televize o této účasti natočila reportáž: “Jan Procházka by při příští rekonstrukci Bílého domu rád uplatnil svůj vynález ‒ nátěr, díky němuž nerostou na fasádě řasy ani plísně a bez údržby vydrží dekády. „Náš nátěr se každý den, když vyleze sluníčko, sám začne čistit. Vypálí všechno, co na něm je. [...]

Číst více

Funkční nátěry FN® na SmartNano

Prezentace funkčních nátěrů FN® v rámci konceptu SmartNano v Galerii českých center Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Sedmnáctý ročník se uskutečnil v termínu 6.–12. listopadu 2017 a představil mimo jiné i české nanotechnologické firmy. V rámci konceptu SMART CITIES se představují chytrá řešení pro lepší život nejen ve městech. Technologii zítřka využíváme už dnes a [...]

Číst více

Ing. Janu Procházkovi, Ph.D. byla udělena stříbrná pamětní medaile Senátu PČR

Ing. Janu Procházkovi, Ph.D. udělil Senát Parlamentu České republiky stříbrnou pamětní medaili za přínos české i mezinárodní vědě v souvislosti s jeho aktivitami v oblasti nanotechnologií. Stříbrné pamětní medaile Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi.

Číst více