FN Aqua – často kladené otázky

Často kladené otázky

FN NANO®Aqua je možno použít v případě, že je vířivka vybavena jemnou pískovou filtrací. Pokud je vířivka bez filtrace, aplikaci FN NANO®Aqua nedoporučujeme. Pokud je jiná než písková filtrace, může trvat delší dobu, než zmizí zamléčnění.

Da bazénu byste měli nechat pronikat denní světlo v případě, že jste aplikovali FN NANO®AQUA alespoň po dobu 4 hod. Ideálně aplikovat ráno a mít vypnutou filtraci. Jakmile spustíte filtraci a bazén se vám odbělí, není již potřeba, aby pronikalo denní světlo do bazénu.

Záleží na výkonu vaší filtrace a objemu filtrované vody. Filtraci necháme běžet tak dlouho, dokud nedojde alespoň k trojnásobnému přefiltrování celého objemu vody. Čím máte výkonnější filtraci tím dříve vám zabělení bazénu zmizí. Pokud místo písku použijete jako filtrační náplň Zelbrite, zvýšíte účinnost filtrace a tím pádem vám zmizne odbělení bazénu rychleji.

Ano, je možno se ihned koupat i v případě, že je bazén mléčně zakalený. Není to na závadu nebo nějak jinak škodlivé.

Náš přípravek není nijak škodlivý pro lidi ani živočichy. SZÚ prováděl i testování na aquarijních rybičkách, kde byla několikanásobně vyšší koncentrace a ani taková koncentrace nebyla nijak na závadu pro živočichy.

V případě opravdu hodně zelené vody zkuste šokové čištění – (do již zelených bazénů) 1 litr na 10-20 m3 bazénové vody popřípadě celý proces opakovat. Tato metoda ale není ekonomicky moc výhodná, doporučujeme použít spíše použít chemický přípravek nebo, pokud ani chemie nezabere, vyměnit vodu v bazénu.

FN NANO®AQUA funguje při jakékoliv teplotě. Čím teplejší je voda v bazénu, tím je náchylnější k šíření mikroorganismů a bakterií ve vodě a může se zkrátit interval aplikace i na dobu třeba 5 dní. Je potřeba si to vizuálně hlídat a pokud se nám kvalita vody nezdá dobrá ihned aplikovat.

V jakékoliv vodě, kde nebudete mít puštěnou filtraci, se vám budou tvořit mikroorganismy a bakterie. V případě, že nebudete pravidelně vodu udržovat, doporučujeme použít chemii.

Naše technologie funguje již při intenzitě UVA 20 μW/cm2, ale ze zkušenosti víme, že běžná dvojskla dovedou odstínit až 80 % UV záření. Proto doporučujeme vždy proměřit prostupnost UVA složky denního světla do daných prostor nebo mít možnost otevřít zimní zahradu a nechat denní světlo přirozeně vniknout dovnitř.

Pokud do bazénu neproniká denní světlo, ve kterém je obsažena složka UV záření, nebo pokud nemáte UV lampu, naše technologie pro Vás není vhodná. V případě, že nepoužíváte pískovou filtraci, ale kartušovou, zůstávala by vám voda zmléčněna, což není nijak závadné, ale tuto variantu nedoporučujeme.

Ano, FN NANO®AQUA můžete používat, je však nezbytné mít trvale UV lampu nebo mít zastřešení, které propouští UV záření.

Určitě není pozdě, ale je nevyšší čas provést aplikaci, aby se zamezilo dalšímu rozšíření mikroorganismů a bakterií v bazénu. Doporučujeme takto nazelenalé řasy před aplikací očistit např. smetákem od dna bazénu a aplikovat FN NANO®AQUA.

Naše minerální suspenze se v bazénu pozná podle toho, že máte zabělený bazén. Jakmile toto zabělení zmizí, je to signál, že již v bazénu nemáme minerální suspenzi, filtrace nám vše zachytila a bazén je opět bez mikroorganismů a bakterií. Každopádně zabělení není nijak závadné a lze i při zaběleném bazénu provozovat koupání.

V případě, že máte pískovou filtraci, se začne materiál obsaženy v FN NANO®AQUA (TiO2) zachytávat na křemík, který je obsažený v písku pískové filtrace a postupně se na něj zachytává až do té doby, než vám ho celý zachytí jemná písková filtrace. Tím nám dojde k odbělení bazénu. Písková filtrace se tímto procesem nezanáší a pečujete o ní stejně jako při běžném použití!

Ideálně ráno nebo dopoledne, aby mohla suspenze FN NANO®AQUA rychle a okamžitě působit. Aplikujeme vždy za světla!

Ideální je aplikovat FN NANO®AQUA ráno a nechat působit celý den denní světlo nebo alespoň 4 hod při odkrytém bazénu a při vypnuté filtraci. Poté filtraci zapněte a bazén můžete nechat otevřený, aby i nadále pronikalo do bazénu denní světlo.

Naše suspenze FN NANO®AQUA funguje i se slanou vodou a při každém pH.

Doporučujeme spíše aplikovat postřikem po vodní hladině, a to z důvodů, že je žádoucí, aby suspenze pomalu a postupně sedimentovala ke dnu bazénu a tím zachytávala a obalovala mikroorganismy. Při použití protiproudu nedosáhnete takové efektivity,  je možno jej použít, ale musíte mít vždy vypnutou filtraci.

FN NANO®AQUA čistí vodu a reguluje množení mikroorganismů v ní na fyzikální bázi (bez použití jedovatých chemických látek). Pro zajištění této funkce je nezbytné, aby do bazénové vody pronikalo co největší množství ultrafialové složky denního světla, nebo aby byla součástí použitého systému filtrace pravidelně používána lampa s ultrafialovým světlem.

FNA se dodává jako koncentrovaná suspenze. Pro průběžnou údržbu s cílem snížení množství chemických přípravků pro údržbu bazénové vody se používá 0,1 l koncentrátu FNA na 20 m3 bazénové vody. Tj. 0,005 litru koncentrátu FNA na 1 m3 bazénové vody. Aplikace FNA se provádí obvykle v intervalu 7–14 dní, dle stavu vody v bazénu. V případě zakalení bazénové vody je potřeba provést raději aplikaci ihned.

Běžně doporučujeme aplikovat v 7–14 denní periodice. Pokud se nám v bazénu začínají množit mikroorganismy a bakterie, aplikujeme ihned a můžeme i zkrátit periodiku na 7-10 dní. Čím teplejší počasí, tím rychleji rostou mikroogranismy a je třeba periodiku aplikace zkrátit. Jedním z prvních ukazatelů, že je potřeba aplikovat, jsou stěny bazénu, jejich povrch začíná klouzat víc než běžně.

Při vhodném složení bazénové vody, správném a pravidelném dávkování lze bazén provozovat i dlouhodobě bez chemických prostředků. Tento způsob je mnohem náročnější, a proto doporučujeme tento přípravek používat souběžně s minimem chemie.

FN NANO®AQUA je možno používat souběžně s chemickými prostředky.

Nevadí.

Není potřeba si hlídat pH. FN NANO®AQUA funguje při každém pH.

FN NANO®AQUA je vhodný i pro nafukovací bazény, ale je nutná jemná písková filtrace. Bez filtrace zůstane bazén stále zabělený.