Venkovní povrchy

Naše vysoce účinné fotokatalytické funkční nátěry FN NANO® odpovídají požadavkům platné české i evropské (EU) legislativy a jsou certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. (TZÚS)

TZÚS – Certifikát výrobku (CZ)
TZÚS – Certifikát výrobku (EN)
TZÚS – Certifikát výrobku (ITA)
TZÚS – Certifikát výrobku (DE)
TZÚS – Zpráva o dozoru (2020)
TZÚS – Zpráva o dohledu (2020)
TZÚS – Protokol
TZÚS – Stavební technické osvědčení (2020)
TZÚS – Prodloužení_STO (2023)
TZÚS – Osvědčení o shodě říení výroby (2017)
ES certifikát systému řízení výroby
TZÚS – Protokol o výsledku certifikace výrobku
TZÚS – Protokol o výsledku certifikace výrobku
TZÚS – Protokol o zkoušce paropropustnosti FN®2
TZÚS – Certifikát výrobku Wood
TZÚS – Protokol Wood
TZÚS – STO Wood
Prohlášení o shodě- FN®1, FN®2, FN®3, FN®1 Transparent, FN®1 BioMax
Prohlášení o shodě -FN® WOOD
Prohlášení o vlastnostech č. 1020-CPR-FN1
Prohlášení o vlastnostech č. 1020-CPR-FN2
Prohlášení o vlastnostech č. 1020-CPR-FN3
Prohlášení o vlastnostech č. 1020-CPR-FN1BioMax
Prohlášení o vlastnostech č. 1020-CPR-FN1Transparent
ČSAF-CERTIFIKÁT-SAMOČISTĚNÍ POVRCHU FN® 1
ČSAF-CERTIFIKÁT-ANTI-MICROBIOTICKÁ FUNKCE FN® 1
ČSAF-CERTIFIKÁT-ČIŠTĚNÍVZDUCHU NOx A VOC FN® 1
ČSAF-CERTIFIKÁT-SAMOČISTĚNÍ POVRCHU FN® 2
ČSAF-CERTIFIKÁT-ANTI-MICROBIOTICKÁ FUNKCE FN® 2
ČSAF-CERTIFIKÁT-ČIŠTĚNÍVZDUCHU NOx A VOC FN® 2
ČSAF-CERTIFIKÁT-ANTI-MICROBIOTICKÁ FUNKCE FN® 3
ČSAF-CERTIFIKÁT-ČIŠTĚNÍVZDUCHU NOx A VOC FN® 3

UPOZORNĚNÍ: Společnost FN-NANO s.r.o. přistoupila z obchodních důvodů k novému označení výrobků FN NANO®.  V současné době se používají dvě registrované značky mezinárodní  FN NANO® a lokální FN®. Zjednodušila obchodní název vypuštění slova “Protectam”, a nově používá pro svoje produkty pouze označení FN®1, FN®2 a FN®3.atd. a FN NANO®1,FN NANO®2, FN NANO®3 atd. Všechny dokumenty uvádějí krom základního označení produktů FUNKČNÍ NÁTĚR FN® ještě i obchodní název Protectam, který již není v současnosti užíván a bude postupně nahrazován výše uvedeným zjednodušeným názvem.