Technické a bezpečnostní listy

Technické a bezpečnostní listy

Vlastnosti nátěrů jsou do podrobna a souhrnně obsaženy v technických a bezpečnostních listech funkčních nátěrů FN®1, FN®2, FN®3, FN®1 Transparent, FN®1 BioMax a  FN® AQUA.

Funkční nátěry FN® slouží k vytvoření fotokatalytického funkčního povrchu splňují veškeré technické a hygienické normy stanovené pro jejich používání v domácnostech, zdravotnických zařízeních, potravinářských a průmyslových provozech a ve stavebnictví na náročném trhu EU, USA a dalších zemích. Jejich fotokatalytická účinnost na rozklad organických i konverzi anorganických látek a na likvidaci mikroorganismů byla testována a ověřena řadou odborných pracovišť v ČR i v zahraničí.

Technické listy


FN®1

Technický list

FN®2

Technický list

FN®3

Technický list

FN®1 Transparent

Technický list

FN®1 BioMax

Technický list

FN®Aqua

Technický list

FN®Wood

Technický list


Bezpečnostní listy

FN®1

Bezpečnostní list

FN®2

Bezpečnostní list

FN®3

Bezpečnostní list

FN®1 Transparent

Bezpečnostní list

FN®1 BioMax

Bezpečnostní list

FN®Aqua

Bezpečnostní list

FN®Wood

Bezpečnostní list


UPOZORNĚNÍ: Společnost FN-NANO s.r.o. přistoupila z obchodních důvodů k novému označení výrobků registrované značky FN®. Zjednodušila obchodní název vypuštění slova „Protectam“, a nově používá pro svoje produkty pouze označení FN®1, FN®2 a FN®3. Pro lepší orientaci zákazníka dále může uvádět upřesňující název – např. Transparent, Wood, BioMax, Aqua apod. Všechny dokumenty uvádějí krom základního označení produktů FUNKČNÍ NÁTĚR FN® ještě i obchodní název Protectam, který již není v současnosti užíván a bude postupně nahrazován výše uvedeným zjednodušeným názvem.