Technické a bezpečnostní listy, PoS, PoV

Technické a bezpečnostní listy, PoS, PoV

Vlastnosti nátěrů jsou do podrobna a souhrnně obsaženy v technických a bezpečnostních listech funkčních nátěrů FN NANO®1, FN NANO®2, FN NANO®3, FN NANO®Transparent, FN NANO®BioMax, FN NANO®Wood, FN NANO®Uni, FN NANO®Aqua a FN NANO®Aeterio.

Funkční nátěry FN NANO® slouží k vytvoření fotokatalytického funkčního povrchu, splňují veškeré technické a hygienické normy stanovené pro jejich používání v domácnostech, zdravotnických zařízeních, potravinářských a průmyslových provozech a ve stavebnictví na náročném trhu EU, USA i v dalších zemích. Jejich fotokatalytická účinnost na rozklad organických i konverzi anorganických látek a na likvidaci mikroorganismů byla testována a ověřena řadou odborných pracovišť v ČR i v zahraničí.

Technické listy


FN NANO®1

Technický list

FN NANO®2

Technický list

FN NANO®3

Technický list

FN NANO®1 Transparent

Technický list

FN NANO® BioMax

Technický list

FN NANO®Aqua

Technický list

FN NANO®Wood

Technický list

FN NANO® Uni

Technický list

FN NANO®AETERIO

Technický list


FN® SENSITIVE_SILICATE

Technický list

FN®PAINT_SILICATE

Technický list

FN®PRIMER_SILICATE

Technický list

FN®PAINT_ACRYLIC

Technický list

FN®PRIMER_ACRYLIC

Technický list


Bezpečnostní listy


FN® SENSITIVE_SILICATE

Bezpečnostní list

FN®PAINT_SILICATE

Bezpečnostní list

FN®PRIMER_SILICATE

Bezpečnostní list

FN®PAINT_ACRYLIC

Bezpečnostní list

FN®PRIMER_ACRYLIC

Bezpečnostní list


Bezpečnostní listy k produktům FN NANO® poskytujeme pouze na vyžádání.

Žádostí posílejte na adresu fn@fn-nano.com.


Prohlášení o shodě


FN NANO®1

Prohlášení o shodě

FN NANO®2

Prohlášení o shodě

FN NANO®3

Prohlášení o shodě

FN NANO® Transparent

Prohlášení o shodě

FN NANO® BioMax

Prohlášení o shodě

FN NANO® Wood

Prohlášení o shodě

FN NANO® AETERIO

Prohlášení o shodě

FN NANO® Uni

Prohlášení o shodě

FN® Paint, FN® Primer

Prohlášení o shodě


Prohlášení o vlastnostech


FN NANO®1

Prohlášení o vlastnostech

FN NANO®2

Prohlášení o vlastnostech

FN NANO®3

Prohlášení o vlastnostech

FN NANO® Transparent

Prohlášení o vlastnostech

FN NANO® BioMax

Prohlášení o vlastnostech

FN NANO® Uni

Prohlášení o vlastnostech

FN NANO® AETERIO

Prohlášení o vlastnostech

UPOZORNĚNÍ: 

Společnost přistoupila z obchodních důvodů k novému označení výrobků FN NANO® a to konkrétně od 1.10.2021. V současné době se používají dvě registrované značky mezinárodní FN NANO® a lokální FN®.  Zjednodušila obchodní název vypuštěním slova “Protectam” a používá pro svoje produkty označení FN®1, FN®2 a FN®3 atd. Nově používá označení FN NANO®1, FN NANO®2, FN NANO®3, FN NANO®Transparent, FN NANO®BioMax, FN NANO®Wood, FN NANO®Uni, FN NANO®Aqua a FN NANO®Aeterio. Některé dokumenty uvádějí krom základního označení produktů FUNKČNÍ NÁTĚR FN® ještě i obchodní název Protectam, který již není v současnosti užíván a bude postupně nahrazován výše uvedeným zjednodušeným názvem FN NANO®.