Reference – památky

Památky ošetřené funkčními nátěry FN NANO®

Podívejte se, které historicky cenné budovy jsou dlouhodobě chráněné před usazováním emisí, sazí, zelené řasy. Funkční nátěry FN NANO® mají dobrou odstranitelnost a obnovitelnost bez porušení povrchu a důležitý vedlejší účinek: anti-graffiti efekt. I další památky mohou být jako nové…


Svatý František z Assisi s vlkem

Místo: Praha
Ošetřeno: Sousoší
Důvod:  Ošetřené sochy nátěrem FN NANO®mají samočistící efekt, který účinně rozkládá nečistoty a zamezuje jejich usazování.


Paskovský zámek

Místo: Zámek Paskov
Ošetřeno: Fasáda zámku
Důvod:  Ošetřená plocha fasády má samočisticí a anti-graffiti efekt, zabrání zašpinění polutanty z ovzduší, zamezí růstu řas a plísní. Takto ošetřené zdi paskovského zámku budou navíc i čistit vzduch od škodlivých imisí.


Zámek Paskov – předzámčí

Místo: Zámek Paskov
Ošetřeno: Předzámčí v objektu paskovského zámku
Důvod: Ošetřená plocha fasády má samočisticí a anti-graffiti efekt, zabrání zašpinění polutanty z ovzduší, zamezí růstu řas a plísní. Takto ošetřené zdi předzámčí paskovského zámku budou navíc i čistit vzduch od škodlivých imisí.


Výstavní síň Mánes

Místo: Praha
Ošetřeno: Stěny nejvíce zatížené bezprostřední blízkostí vody
Důvod: Ošetřená plocha fasády má samočisticí a anti-graffiti efekt, zabrání zašpinění polutanty z ovzduší, zamezí růstu řas a plísní.


Sochy Paskov

Místo: Město Paskov
Ošetřeno: Sochy města
Důvod: Ošetřené sochy nátěrem FN NANO®mají samočistící efekt, který účinně rozkládá nečistoty a zamezuje jejich usazování.


Památníky Paskov

Místo: Paskov
Ošetřeno: Památníky Paskova před základní školou
Důvod: Dlouhodobá a aktivní ochrana památek fotokatalytickou technologií FN NANO® před erozí vlivem usazování prachu, emisí, mastnot, sazí, zelené řasy a lišejníků.


Chráněný památkový dům Praha

Místo: Praha ulice Bělehradská a Londýnská
Ošetřeno: Kompletní revitalizace fasády s nano ochranou FN NANO®

Důvod: Dlouhodobá a aktivní ochrana domu s fotokatalytickou technologií FN NANO® před erozí vlivem usazování prachu, emisí, mastnot, sazí, zelené řasy a lišejníků.


I další památky mohou být jako nové…