Ochlazování přehřátých měst

MODERNÍ TECHNOLOGIE PRO OCHLAZOVÁNÍ PŘEHŘÁTÝCH MĚST

Až nepříjemně vysoké teploty se vyskytují čím dál častěji a problém přehřátých měst pociťujeme na vlastní kůži.

Tento problém lze řešit pomocí moderních technologií i tam, kde nelze vysazovat novou zeleň. Fasády a střechy domů ošetřené funkčními nátěry FN NANO® dokáží díky vysoké odrazivosti slunečního záření ochlazovat ochráněné povrchy až o 30 %. Tím tak efektivně redukují tepelné ostrovy ve městech.

Nátěry FN NANO® získaly certifikát od Cool Roof Rating Council, který je součástí U.S. Green Building Council (Americká rada pro zelené budovy). Ta podporuje udržitelnost při navrhování, výstavbě a provozu budov.

Tato technologie kombinuje ekologické i ekonomické efekty. V letním období nejen že ochlazuje města, ale vytváří dlouhodobě čistou a reprezentativní fasádu bez potřeby dalších nákladů na údržbu, jako je omývání špinavé fasády od řas a plísní. Naše nátěry zároveň dokáží likvidovat emise z ovzduší

Pojďme tedy pomáhat i našim městům v boji proti globálnímu oteplování. Vytvoříme si dlouhodobě krásná a čistá města, ve kterých se nám všem bude lépe žít.


Každá ulice se tak může stát příjemnější