Zaměření

Naše zaměření

Naším hlavním a dlouhodobým cílem je uplatnění nanotechnologických výrobků využívajících fotokatalytický efekt v běžném životě.

Technologie FN-NANO

Naším hlavním produktem jsou funkční nátěry FN® s mimořádně silným fotokatalytickým účinkem. S jejich pomocí jsou vytvářeny povrchy, které se dokáží samy čistit, brání usazování mikroorganismů a čistí vzduch od škodlivých látek.

Dodáváme také speciální suspenze, které umožňují významně snížit spotřebu chemie při údržbě bazénové vody.

Pro milovníky koček jsme vyvinuli a dodáváme bez zápachové kočičí toalety se systémem čištění vzduchu PhotoCat.

Naše vize

Masovým uplatněním naší nanotechnologie FN® napomoci vytváření zdravého a čistého prostředí:

  • zlepšení kvality vzduchu v interiérech staveb – bydlení, hotely, školy, kanceláře, zdravotnická zařízení, domovy seniorů, restaurace, průmysl
  • zlepšení kvality ovzduší ve velkých městech a průmyslových aglomeracích, kde jsou překračovány imisní limity
  • zlepšení ochrany pacientů před přenosem nebezpečných nákaz
  • zlepšení čistého vzhledu měst a obcí, lepší ochrana staveb před mikrobiologickým napadením
  • efektivní čištění vody od nízkých koncentrací velmi nebezpečných organických látek (herbicidy, pesticidy, hormóny, antibiotika a další).
Naší technologií chceme přispět k naplňování vize smart cities pro 21. století.