Záruky výrobce

Výrobce poskytuje svým odběratelům kromě standardní záruky na životnost nátěrové vrstvy a skladovatelnost nátěru také záruky na funkčnost a účinnost FN NANO® nátěrů při čištění vzduchu, samočištění povrchu, ochranu proti mikroorganismům, ochranu proti ultrafialovému záření. Na tyto funkce poskytuje výrobce záruku až 15 let (podrobnější informace v záručních podmínkách)

Úplné znění

Záruka na nové a kompletně revitalizované fasády s ochranným nátěrem FN NANO®
Záruka na povrchy s ochranným nátěrem FN NANO®
Záruka na ochranné funkce multifunkčních nátěrů FN NANO® pro interiéry
Záruka na beton a porézní minerální povrchy s ochranným nátěrem FN NANO®
Záruka na dřevěné povrchy s ochranným nátěrem FN NANO®

Při splnění podmínek dodržení aplikačních zásada pokynů výrobce a za podmínky, že na funkční nátěr dopadá ultrafialové (UV) záření o vlnové délce nižší než 370 nm, dokáže funkční nátěr  FN NANO® účinně a dlouhodobě plnit tyto funkce:

Funkce čištění vzduchu od škodlivin a zápachu: odstraňuje širokou škálu organických i některých anorganických škodlivin a zapáchajících látek organického charakteru obsažených v nízkých koncentracích ve vzduchu

Funkce ochrany proti mikroorganismům: účinně brání mikroorganismům, aby se usazovaly na povrchu ošetřeném FN NANO® nátěrem

Funkce trvale čistého vzhledu: v exteriéru zamezuje usazování atmosférické špíny a růstu řas a plísní na povrchu fasád a zdí a zajistit tak dlouhodobě jejich čistý vzhled

Funkce ochrany proti UV záření: velmi dobře chrání povrch před degradujícími účinky ultrafialového záření

Anti-graffiti funkce: vytvářet ochrannou vrstvu, která umožňuje snadné odstranění graffiti (jen v bílém provedené)

UPOZORNĚNÍ: Společnost přistoupila z obchodních důvodů k novému označení výrobků FN NANO® a to konkrétně od 1.10.2021. V současné době se používají dvě registrované značky mezinárodní FN NANO® a lokální FN®.  Zjednodušila obchodní název vypuštěním slova “Protectam” a používá pro svoje produkty označení FN®1, FN®2 a FN®3 atd. Nově používá označení FN NANO®1, FN NANO®2, FN NANO®3, FN NANO®Transparent, FN NANO®BioMax, FN NANO®Wood a FN NANO®Aqua. Všechny dokumenty uvádějí krom základního označení produktů FUNKČNÍ NÁTĚR FN® ještě i obchodní název Protectam, který již není v současnosti užíván a bude postupně nahrazován výše uvedeným zjednodušeným názvem FN NANO®.