Vnitřní prostředí budov

Technologie funkčních nátěrů FN NANO®pomáhá vytvářet zdravější vnitřní prostředí v budovách

Funkční nátěry FN NANO® dokáží zajistit zdravější prostředí jak v prostorách, kde se vyskytuje větší množství lidí, tak i u Vás doma, ve školních zařízeních i v domovech pro seniory. Jsou také novou perspektivní technologií pro zvýšení úrovně ochrany pacientů a personálu zdravotnických zařízení před odolnými kmeny nebezpečných bakterií a šířením infekcí. Jsou využívány pro odstranění nepříjemných pachů a dočišťování vzduchu od nebezpečných látek v průmyslových provozech. Uplatnění najdou i při zlepšování ochrany před nežádoucími mikroorganismy v potravinářské výrobě a před šířením nákaz v chovech živočichů.


Čištění vzduchu od škodlivých látek a zápachu


Mimořádná fotokatalytická účinnost a speciální morfologie povrchu vytvořeného nátěrem FN NANO® umožňuje jeho využití jako technologie pro účinné odstraňování od široké škály škodlivých látek a nepříjemných pachů ze vzduchu. Povrch vnitřních stěn interiérů budov je možno přeměnit s pomocí ve dvojrozměrnou, nízkonákladovou a bezhlučnou a prakticky bezúdržbovou čističku vzduchu, která ke svému provozu potřebuje jen malé množství světelné energie.


Ochrana proti infekcím


Světlem aktivovaný fotokatalytický FN NANO® povrch vykazuje silný antimikrobiální efekt. Tento efekt je fyzikální povahy a jeho mechanismus je založen na využití speciální morfologie, nátěrové vrstvy, jejím minerálním složení a na využití polovodičového jevu při němž světelná energie vytváří na povrchu mikrokrystalů polovodiče oxidu titaničitého volné elektrony a elektronové díry. Díky těmto vlastnostem nátěrová vrstva velmi účinně zachycuje mikroorganismy a vytváří pro ně podmínky v nichž nejsou schopny přežívat. 

Jak správně aplikovat FN NANO® nátěry válečkem v interiéru