Památkově chráněné objekty

Ochrana památek

Funkční nátěry FN NANO® poskytují účinnou a dlouhodobou ochranu památek proti atmosférické špíně, mikrobiologickému napadení a znehodnocení sprejery.

Památkově chráněné objekty představují významnou součást kulturního dědictví. V současnosti jsou významně poškozovány nejenom přirozeným erozivním působením přírodního prostředí, ale také industriálními vlivy. Památkové objekty jsou ohrožovány jak mikrobiologickým napadením, tak nepřirozeným usazováním atmosférické špíny, jejíž hlavní složku tvoří v městských aglomeracích a v průmyslově a dopravně zatížených oblastech saze, dehet a další nečistoty produkované dopravou, spalováním fosilních paliv při výrobě tepla a elektrické energie a průmyslovou výrobou. Problémem při údržbě památek je i jejich ochrana proti výtvorům sprejerů – graffiti.


Funkční nátěr FN NANO® je vhodný i pro použití na památkově chráněných objektech. Splňuje všechny podmínky pro materiály používané na objekty v režimu památkové ochrany.


Funkční nátěry nátěry FN NANO® představují v oblasti ochrany památek zcela novou průlomovou technologii. Nátěrová vrstva která se jejich nanesením vytvoří na povrchu staveb nebo plastik zajišťuje účinně a dlouhodobě (po mnoho let) multifunkční ochranu jejich povrchu proti mikrobiologickému napadení, proti nepřirozenému zrychlenému zašpinění usazováním sazí a dalších nečistot rozptýlených ve vzduchu a proti degradujícímu vlivu ultrafialového záření. FN NANO® nátěry jsou přitom mimořádně dobře prostupné pro vodu a vodní páry a vykazují velmi dobrou přídržnost a mrazuvzdornost. Jsou dobře aplikovatelné standardními postupy a vytvořenou nátěrovou vrstvu lze snadno odstranit bez poškození podkladu. Nátěry FN NANO® jsou dodávány v transparentní i kolorovaných variantách. Pro kolorování jsou používány výhradně kvalitní anorganické pigmenty. Nátěry mají matový povrch, který odpovídá charakteru minerálních omítek a barev, které jsou obvykle používány na památkově chráněných objektech. S pomocí nátěrů je možno vytvořit na povrchu staveb vysoce paropropustnou ochrannou vrstvu která ztěžuje sprejerům vytváření jejich čmáranic a umožňuje  snadné odstranění jejich výtvorů za pomoci vody a kartáče. Antigaffiti ochranná FN NANO® vrstva zároveň účinně brání penetrování barvy do podkladu, na němž je nanesena.

ANTIGRAFFITI POVRCH LZE VYTVOŘIT JEN V BÍLÉM PROVEDENÍ ZA POUŽITÍ KOMBINACE PRODUKTŮ FN NANO®1 A FN NANO®2.

Funkční nátěry FN NANO® pro dlouhodobou ochranu památek

  • Aktivní a dlouhodobá ochrana proti špíně a degradujícím účinkům UV záření

  • Vysoce oxidační povrch se super silným samočistícím efektem aktivovaným slunečním svitem

  • Důležitý vedlejší účinek: anti-graffiti a anti-sticker efekt

  • Dobrá odstranitelnost a obnovitelnost bez porušení povrchu

  • Certifikováno pro beton, zdivo a minerální podklady (např. žula, pískovec, kámen)

  • 10 let garance funkčnosti u svislých povrchů

Supersilný samočistící efekt
Anti-graffiti efekt
Ochrana před UV zářením
Pastelové odstíny barev
Záruka funkčnosti 10 let

Památníky a sochy v Paskově na ostravsku

Bílé plochy fasády z vápenného štuku si zachovávají čistý vzhled i v náročných podmínkách panujících u výstavní síně Mánes v Praze

Paskovský zámek – atrium a fasáda zámku.

Paskovský zámek – atrium a fasáda zámku.

Paskovský zámek – atrium a fasáda zámku.

Paskovský zámek – atrium a fasáda zámku.

Sochy v zámeckém parku Paskov, ošetřené multifunkčním nátěrem FN NANO®

Paskovský zámek – atrium a fasáda zámku. Ošetřená plocha fasády má samočisticí a antigrafitti efekt, zabrání zašpinění polutanty z ovzduší, zamezí růstu řas a plísní. Takto ošetřené zdi paskovského zámku budou navíc i čistit vzduch od škodlivých imisí.


Funkční nátěry FN NANO®  pomohou lepší ochraně našeho kulturního dědictví v podmínkách moderní civilizace.  Díky schopnosti FN NANO® nátěrové vrstvy čistit vzduch mohou historické objekty aktivně napomáhat zlepšování kvality ovzduší, aniž by tím jakkoli utrpěla jejich historická a kulturní hodnota a autentičnost.