Zdravotnická zařízení

Technologie FN NANO® nátěrů umožňuje dosáhnout vyšší standard ochrany pacientů i personálu zdravotnických zařízení před šířením infekcí a vznikem odolných kmenů bakterií

Antibakteriální multifunkční nátěry FN NANO® zajistí zdravější a bezpečnější prostředí ve zdravotnických zařízeních. Funkční nátěry FN NANO® snižují riziko přenosu infekcí a brání vzniku rezistentních kmenů bakterií

Biocidní fotokatalytický nátěr FN NANO®BioMax

Uzavřené prostory s větším počtem lidí jsou vhodným prostředím pro přenos nákaz. Čím vyšší koncentrace osob v jedné místnosti, tím vyšší je i koncentrace mikroorganismů, které jsou do tohoto prostoru přinášeny každým člověkem. Čím vyšší je koncentrace patogenních mikroorganismů v prostoru kde se nacházíme, tím vyšší je i riziko, že se nakazíme nějakou nemocí, nebo může dojít k přenosu nákazy na pacienty po operačním výkonu apod.


Fotokatalytický funkční nátěr FN NANO®BioMax s pomocí světla aktivně zbavuje zdravotnická zařízení virů a bakterií


Abychom toto riziko eliminovali, byl vyvinut zcela unikátní přípravek FN NANO®BioMax. Jedná se o biocidní fotokatalytický nátěr pro hubení mikroorganismů ve zdravotnických zařízeních s antibakteriálním a antifungálním účinkem proti sporám s dlouhodobou účinností pro:

Výhody funkčního nátěru FN NANO®BioMax

  • Zdravější a bezpečnější vnitřní prostředí

  • Odstranění bakterií, spor, plísní, alergenů i zápachu

  • Prevenci nozokomiálních (nemocničních) infekcí

  • Prevenci vypuknutí a rozšiřování nákaz

  • Ochrana před výpary desinfekčních prostředků a toxiny z bakterií sídlících ve vzduchotechnice

  • Pro ochranu personálu a pacientů před imisemi

  • Menší narušení chodu zdravotnického zařízení – snížení frekvence malování

Prevence infekcí
Ochrana před výpary desinfekce
Úsporné aktivační světlo
Záruka funkčnosti 5 let

Testy SZÚ antibakteriální účinnosti

Státní zdravotní ústav (SZÚ) – Laboratoře CEM, NRL pro dezinfekci a sterilizaci provedly testování antibakteriální účinnosti vzorku FN1® BioMax zkušební metodou modifikovanou dle ISO 22196.  Při zkušební teplotě 36 ± 1º C, relativní vlhkosti prostředí větší než 90 % a po dobu působení 5 hodin bylo dosaženo těchto výsledků u jednotlivých testovaných mikrobů:  (K = kontrola v log – referenční sklo, P = testovaný vzorek, K – P = pokles)

Staphylococcus aureus            K 6,86          P –            > 6,86
Pseudomonas aeruginosa       K 6,5            P 1               5,50
Escherichia coli                          K 6,89          P –            > 6,89
Laboratorní expertiza SZÚ

U všech testovaných mikrobů došlo ke snížení počtu mikroorganismů o 5 log řádů, které zajišťuje baktericidní účinek.

Kliniky chráněné funkčními nátěry FN NANO®

Gemini – oční centrum Zlín

Gemini – operační sál

FN Motol, hospital – hematologie


Dlouhodobá ochrana zdraví pacientů i personálu


Pouze pro profesionální použití pro zděné i sádrokartonové podklady v interiéru. Byl vyvinut zejména pro potřeby zdravotnických zařízení, v nichž pomáhá dosáhnout vyšších hygienických standardů při prevenci šíření virových a bakteriálních nákaz, včetně rezistentních kmenů bakterií. Nátěr umožňuje v souladu s platnou legislativou prodloužit ve zdravotnických zařízeních cyklus malování prostor. Vysokou účinnost si zachovává dlouhodobě s garancí 5 nebo 7 let – dle Vyhlášky č. 306/2012 Sb. Doporučení výrobce pro použití antibakteriálního funkčního nátěru FN NANO® BioMax ve zdravotnických zařízeních dle Vyhlášky č. 306/2012 Sb.: Obnova FN NANO® BioMax jedenkrát za pět let – zákrokové a operační sály, pracoviště akutní lůžkové intenzivní péče, odběrové místnosti, laboratoře, infekční oddělení, dětská a novorozenecká oddělení. Obnova FN NANO® BioMax jedenkrát za sedm let – ostatní s výjimkou prostor zdravotnických zařízení nesloužících k poskytování zdravotních služeb.

FN NANO®BioMax vrstva chrání podklad před UV zářením a napadením mikroorganismy, v interiérech snižuje množství virů a bakterií a pomocí fotokatalytického oxidačního efektu čistí vzduch od organických škodlivin. Tato vlastnost zároveň odstraňuje zápachy z místnosti. Nátěr je polo transparentní s jemným nádechem do žluta a zabíjí bakterie bezprostředně po natření povrchu.

Vrstva je aktivní okamžitě po dopadu ultrafialové složky, která je obsažena v denním světle nebo umělém světle s podílem UVA spektra. Maximální účinnost nátěru je při vlnové délce světla 365 nm. Nátěr je vyzrálý po 24 hodinách.