Kanceláře

foto office

Zdravé kanceláře

Moderní kancelářské budovy s sebou nesou i větší riziko přenosu kapénkových infekcí, a tedy i větší nemocnost zaměstnanců. Instalací fotokatalytické technologie funkčních nátěrů FN NANO® je možno vytvořit v prostorách velkých administrativních budov výrazně zdravější.

Kvalita vzduchu v kancelářích

Člověk za jeden den „zkonzumuje“ ohromné množství vzduchu (přibližně asi 15 kg). Se vzduchem do lidského organizmu snadno pronikají také všechny ostatní látky, jimiž je nasycem. Kvalita vzduchu významně ovlivňuje náš zdravotní stav. Zdrojem značné části znečisťujících látek jsou také interiéry moderních budov, které jsou napěchovány množstvím umělých hmot a dalších uměle připravených materiálů, z nichž se do vzduchu uvolňují nejrůznější zdraví ohrožující látky. Snaha šetřit teplem vede k vytváření klimatizovaných objektů s uzavřenou cirkulací vzduchu, kde se tyto látky hromadí ve zvýšené míře. To spolu s dalšími negativními vlivy negativně ovlivňuje zdravotní stav lidí, kteří v takových budovách přebývají. Pro tento jev se používá pojem syndrom nezdravých budov (Sick Building Syndrom).


Kvalita vzduchu velmi významně ovlivňuje náš zdravotní stav


Stačí tedy kancelářské prostory vymalovat naším fotokatalytickým funkčním nátěrem FN NANO®, nasvítit jej UVA světlem a Váš pracovní prostor se stane čistším a zdravějším. Jakmile dopadne světlo na natřenou stěnu či strop funkčním nátěrem FN NANO®, ta se zaktivuje a okamžitě začne plnit svou čistící funkci.

Získáte tím vysoce efektivní, bezporuchovou, ekologickou, nehlučnou a ekonomicky úspornou čističku vzduchu! K jejímu pohonu slouží světlo a jinak nepotřebuje vyměňovat žádné filtry ani jinou údržbu. Její životnost je dlouhodobá 10 i více let, pokud je zajištěn přístup ultrafialového světla a nedojde k mechanickému odstranění FN NANO® vrstvy, nebo jejímu přemalování.

Ekologické řešení

Jedná se o ekologické řešení – bez chemie, fungující na čistě fyzikálním efektu.  FN NANO® nátěry proto nacházejí uplatnění i ve velkých kancelářských (Open Space) prostorách apod. Velmi užitečné jsou v obdobích chřipkových epidemií, kdy významně snižují nemocnost zaměstnanců. Z běžně užívané klimatizace v těchto budovách pak nehrozí ani únik bakterií, plísní apod., které se bohužel běžně klimatizací šíří a dokáží zavirovat celé osazenstvo kanceláří.

Ekonomika provozu

Funkční nátěry FN NANO® nejsou jen barva. Jde o prostředek, kterým můžete změnit každou stěnu a strop v účinnou nanotechnologickou čističku vzduchu. Na rozdíl od elektro-mechanických čističek vzduchu funguje FN NANO® zcela bezhlučně, bezporuchově a bezúdržbově, s minimálními náklady na provoz (pouze tehdy, je-li nutné nasvícení zdrojem umělého UVA světla).

Její funkčnost je dlouhodobá. Pokud nebude povrchová FN NANO® vrstva mechanicky odstraněna, nebo překryta jiným materiálem, a bude na ni dopadat ultrafialové světlo, může bez problémů fungovat i desítky let. Instalace „nanočističky“ FN NANO® je srovnatelná s cenou standardních čističek vzduchu. Na rozdíl od nich se dokáže vypořádat i s extrémně malými koncentracemi některých cizorodých látek, s nimiž si tyto čističky neumí poradit. Nezajišťuje filtraci prachu ani ionizaci vzduchu. Co se týká provozních nákladů je funkční nátěr FN NANO® podstatně levnější než klasické čističky vzduchu.

Co všechno funkční nátěr FN NANO® s pomocí fotokatalýzy dokáže:

  • Likviduje pachy, alergeny, toxiny, viry a bakterie

  • Snížuje riziko přenosu infekčních chorob

  • Výrazně sníží nemocnost během chřipkových epidemií

  • Účinkuje i při nízkých koncentracích nežádoucích látek

  • Vytváří čisté a zdravé prostředí

Účinná prevence infekcí
Likviduje zápach a alergeny
Úsporné aktivační světlo
Záruka funkčnosti až 15 let

Kanceláře chráněné funkčními nátěry FN NANO®

Kanceláře společnosti HE3DA v Praze jsou chráněny naší nanotechnologickou čističkou vzduchu

Kanceláře společnosti Nano4People v jedné z nejzamořenějších oblastí v ČR – na Ostravsku, jsou chráněny naší nanotechnologickou čističkou vzduchu

Relaxační open space oční kliniky Gemini, je chráněn naší nanotechnologickou čističkou vzduchu

S naším fotokatalytickým funkčním nátěrem FN NANO® lze docílit zdravé vnitřní prostředí i v prostorách velkých administrativních budov


Dokažeme výrazně snížít nemocnost během chřipkových epidemií


Fotokatalytický povrch stropu a stěn, vytvořený FN NANO® nátěry je schopen cizorodé látky, které se dostávají do vzduchu místností z umělých hmot, nábytku, lina, koberců, pracích prostředků aj. efektivně eliminovat. Účinně Funguje i na jejich extrémně malé koncentrace, s nimiž si jiné technické prostředky neumí poradit. V moderních budovách, kde bývají okna opatřena speciálními filtry, které nepropouštějí ultrafialovou složku denního světla je potřebné zajistit čistící funkci vytvořeného fotokatalytického povrchu jeho nasvícením UVA zářením z umělého zdroje.

 Všude tam, kde jsou v interiérech instalovány funkční nátěry FN NANO®, a na jimi vytvořený povrch dopadá ultrafialové světlo, dochází ke snížení rizika přenosu nemocí. Testy zdravotních ústavů prokázaly, že aktivovaný FN NANO® povrch účinně brání tomu, aby se na něm usazovaly a rostly mikroorganismy.  Minimalizace množství mikroorganismů na plochách natřených FN NANO® znamená celkové snížením koncentrace mikroorganismů v místnosti a tím i zmenšení rizika přenosu nákaz.