Školy a školky

Technologie FN NANO® přináší méně nemocí a zdravější prostředí ve školách a školkách

Funkční nátěry FN NANO® pro zlepšení vnitřního prostředí a snížení nemocnosti v předškolních zařízeních i školách. Funkční nátěry FN NANO® tak plní 3 nejzásadnější funkce:

Ochrana před vnitřními nebezpečnými látkami

Ochrana dětí a personálu předškolních zařízení před nebezpečnými látkami jako jsou chemikálie uvolňující se z úklidových prostředkůvýpary z dřevotřískového nábytku a umělých hmot a toxiny produkovanými bakteriemi, které sídlí ve vzduchotechnice.

Aktivovaná FN NANO® plocha čistí vzduch od molekul a mikroskopických částic nebezpečných látek, s nimiž si neumí poradit žádná jiná technologie. Při kolizích těchto látek, rozptýlených ve vzduchu místnosti, s aktivní FN NANO® plochou, dochází k rychlému odstraňování jejich účinným rozložením převážně na molekuly H2O a CO2 .

Ochrana před imisemi z vnějšího prostředí

Ochrana dětí a personálu před imisemi, které pronikají do interiérů budov z vnějšího prostředí a mají negativní dopad na jejich zdraví.

Efekt působení je stejný, jak je popsán v předchozím bodu. Aktivovaná FN NANO® plocha účinně degraduje i nebezpečné látky obsažené v imisích jak v podobě molekul, tak i ve vazbě na jemné prachové částice (PM1, PM2,5, PM10). Dochází k účinné likvidaci benzo(a)pyrenu, polyaromatických uhlovodíků a dalších látek ohrožujících lidské zdraví.

Odstranění nepříjemných pachů

Aktivovaná FN NANO® plocha účinně degraduje i molekuly nepříjemných pachových látek, které se do vzduchu dostávají například v souvislosti s vařením nebo použitím desinfekčních nebo čistících prostředků. Tím dochází i k odstranění zápachu.


Děti v těchto třídách vykazují z hlediska docházky v průměru kolem 30% nižší neúčast z důvodu onemocnění v období „chřipkových“ infekcí


Výše popsaná vlastnost aktivované FN NANO® vrstvy má, ve spojení s její extrémní fotokatalytickou účinností, řadu praktických efektů využitelných v předškolních zařízeních. Zkušenosti z řady praktických realizací v mateřských školách dokládají, že využití FN NANO® nátěrů v prostorech, kde jsou děti, vede ke snížení jejich nemocnosti.

Víceleté zkušenosti z aplikací FN NANO® nátěrů v řadě mateřských škol v české republice ukazují příznivý vliv na snížení počtu onemocnění respiračními nákazami u dětí ve třídách, kde je používána ochranná technologie FN NANO® nátěrů. Děti v těchto třídách vykazují z hlediska docházky v průměru kolem 30% nižší neúčast z důvodu onemocnění v období „chřipkových“ infekcí než v třídách, kde FN NANO® nátěry nejsou využívány.

Pryč s viry, bakteriemi a alergeny

  •  Vytváří čisté a zdravé prostředí

  • Výrazné snížení nemocnosti dětí ve třídách

  • Snížení rizika přenosu infekčních chorob

  • Likvidace pachů, alergenů, toxinů, virů a bakterií

  • Dlouhodobá ochrana – garantovaná doba funkčnosti 10 let

  • Prevence výskytu plísní a snížení rizika onemocnění astmatem

Prevence infekcí
Snadné nanášení
Odstraňuje zápach a alergeny
Úsporné aktivační světlo
Záruka funkčnosti až 15 let

Mateřské školy chráněné funkčními nátěry FN NANO®

Mapa znečistění ovzduší ČR:

Mateřská škola Ostrava Paskov

Mateřská škola Ostrava Paskov

Mateřská škola chráněná funkční nátěry FN NANO®

Mateřská škola Ostrava Paskov

Mateřská škola Ostrava Paskov

Mateřská škola chráněná funkční nátěry FN NANO®

skolky-dopis-1

Dopis ředitelky MŠ Paskov 1/2

skolky-dopis-2

Dopis ředitelky MŠ Paskov 2/2


Zdravější prostředí v mateřské škole


Uzavřené prostory s větším počtem lidí jsou vhodným prostředím pro přenos nákaz. Čím vyšší koncentrace osob v jedné místnosti, tím vyšší je i koncentrace mikroorganismů, které jsou do tohoto prostoru přinášeny každým člověkem. Čím vyšší je koncentrace patogenních mikroorganismů v prostoru, kde se nacházíme, tím vyšší je i  riziko, že se nakazíme nějakou nemocí. Záleží na tom, jak velké infekční dávce původce nemoci jsme vystaveni a jak silný je náš imunitní systém.

Vzduch, který dýcháme v interiérech budov, obsahuje velké množství alergenů a řady nebezpečných cizorodých látek, které jsou uvolňovány z nátěrových hmot, plastů, textilu, nábytku a úklidových a desinfekčních prostředků. Pokud jsou budovy klimatizovány, je jejich vzduch kontaminován bakteriemi a plísněni, které se usazují v jejich vzduchotechnice. Kolonie těchto bakterií a plísně navíc vylučují do vzduchu řadu nebezpečných látek.

Děti samy jsou nosičem velkého množství mikroorganismů. Vzduch ve školkách proto obsahuje vysoké koncentrace mikroorganismů. To zvyšuje riziko přenosu nákaz. Do interiérů budov navíc přirozeně proniká znečistění ovzduší z vnějšího prostředí. To platí zejména pro oblasti jako je Pražský region, Ostravsko a Severní Čechy. Imunitní systém člověka a jeho zdravotní stav ovlivňují negativně i mimořádně malé koncentrace oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, aromatických uhlovodíků, přízemního ozónu, benz(a)pyrénu a dehtů produkované zejména automobilovou dopravou a spalováním fosilních paliv a odpadů.

Funkční nátěry FN NANO® umožní řešení tohoto problému v prostorech Vaší školky. Vašim klientům – rodičům, a jejich dětem, budete moci nabídnout v prostorech Vaší školky nejenom zdravou stravu a výchovu ke zdravému životnímu stylu, ale také čistší a tedy zdravější vzduch!