Historie

Historie FN - NANO s.r.o.

Společnost FN – NANO s.r.o. (FN-NANO) byla založena v roce 2016. Jejím úkolem je zajišťovat prodej a distribuci funkčních nátěrů FN® v České republice i v zahraničí.

Je součástí skupiny firem vytvořených českou nanotechnologickou společností Advanced Materials-JTJ s.r.o. (AMJTJ) za účelem realizace jejích výzkumných a vývojových projektů v oblasti nanotechnologií.

AMJTJ, která funkční nátěry FN® vyvinula, patentovala a vyrábí, je rodinná firma, která byla založena v roce 2003. Zabývá se výzkumem, vývojem a výrobou v oblasti nanomateriálů a jejich aplikací. Patří mezi přední české nanotechnologické společnosti.

Je zakládajícím členem Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu. Je členem Svazu Chemického průmyslu ČR a DECHEMA. Dále je členem zahraničních odborných organizací The American Ceramic Society a The Electrochemical Society. Spolupracuje s řadou domácích i zahraničních vědeckých pracovišť.

 

Holding Advanced Materials-JTJ s.r.o.

Více podrobných informací o činnosti AMJTJ nalezenete zde: www.amjtj.com