Školení

Certifikační školení

Seznámíme Vás s celou technologií a její aplikací. Budete si moci na místě vyzkoušet, jak je nutno nanášet jednotlivé vrstvy funkčního nátěru FN NANO®, aby byly opravdu funkční. Závěrem si každý odnese a obdrží osobní certifikát dokládající jeho způsobilost pro kvalifikovanou aplikaci funkčních nátěrů FN NANO®. Certifikát je jednou z hlavních podmínek pro uzavření smluvního vztahu s generálním dodavatelem FN NANO® nátěrů a tím i využívání výhod smluvního partnera.

Certifikační školení pořádáme operativně v závislosti na počtu přihlášených. Na toto školení si vyčleňte pár hodin času a je dobré z firmy mít i více zástupců, kteří by následně naše funkční nátěry FN NANO® v praxi aplikovali.


Termíny pro certifikační školení: termíny stanovujeme na základě projeveného zájmu firem a dohody. Pokud máte zájem, neváhejte a kontaktujte nás nebo naše distribuční partnery v jednotlivých krajích.


Kurz obsahuje:

  • Základní informace o technologii vysoce funkčních nátěrů FN NANO®
  • Informace o druzích FN NANO® a vhodnosti užití pro různé povrchy
  • Praktické ukázky účinnosti FN NANO®
  • Praktické školení a trénink postupů aplikace funkčních nátěrů FN NANO®
  •  vzorek funkčního nátěru FN NANO®
  • Dobrá nálada

Absolventi školení obdrží po jeho absolvování nepřenosný odborný certifikát s jejich jménem a firmou.

 

Cena 2.479 Kč/Os. bez DPH

Prosím hlaste se předem, kapacita na jeden seminář je min. 3 osoby a max. 16 osob, abychom se Vám mohli maximálně věnovat. Zájemci se mohou přihlásit na níže uvedeném e-mailu: fn@fn-nano.com

Máte zájem o certifikaci?