Aplikace technologie FN®nátěrů

EXTERIÉRY

Zajistíme vám profesionální služby spojené s aplikaci technologie funkčních nátěrů Protectam FN® pro účinnou a dlouhodobou ochranu fasád, zdí a střech před degradujícími účinky ultrafialového záření, zašpiněním sazemi a špínou rozptýlenými v ovzduší a napadením mikroorganismy.

Profesionální aplikaci zajišťují naši ověření a certifikovaní obchodní partneři, kteří poskytují také kvalitní služby spojené s čištěním povrchů a jejich opravou


INTERIÉRY

Poskytneme vám komplexní služby spojené s aplikaci technologie funkčních nátěrů Protectam FN® pro účinné zlepšení kvality vzduchu a snížení rizika přenosu nákaz v interiéru budov.

ZAJISTÍME:

Audit prostředí

Jako první krok před aplikací technologie funkčních nátěrů Protectam FN® provedeme obhlídku prostor, kde má být tato technologie uplatněna, zjistit příčiny problémů a vyhodnotit předpoklady i možnosti jejich řešení, včetně rámcového návrhu na další postup.

Vypracování nabídky

Na základě provedeného auditu vypracujeme detailní nabídku na aplikaci technologie funkčních nátěrů Protectam FN, včetně nabídky souvisejících a podpůrných opatření pro dosažení co nejlepšího efektu.

Realizaci Vaší objednávky

Po akceptaci nabídky zákazníkem a uzavření smlouvy o dílo zajistíme komplexní dodávku materiálů a prací dle předložené a zákazníkem odsouhlasené nabídky