Aplikace technologie FN NANO®

Pro exteriér Vám zajistíme profesionální služby spojené s aplikaci technologie funkčních nátěrů FN NANO® pro účinnou a dlouhodobou ochranu fasád, zdí a střech před degradujícími účinky ultrafialového záření, zašpiněním sazemi a špínou rozptýlenými v ovzduší a napadením mikroorganismy.

Do interiéru Vám poskytneme komplexní služby spojené s aplikaci technologie funkčních nátěrů FN NANO® pro účinné zlepšení kvality vzduchu a snížení rizika přenosu nákaz v interiéru budov.

Profesionální aplikaci můžete zajistit také přes naše nejbližší distribuční centra nebo naše certifikované partnery.

ZAJISTÍME:

Audit prostředí

Jako první krok před aplikací technologie funkčních nátěrů FN NANO® provedeme obhlídku prostor, kde má být tato technologie uplatněna, zjistit příčiny problémů a vyhodnotit předpoklady i možnosti jejich řešení, včetně rámcového návrhu na další postup.

Vypracování nabídky

Na základě provedeného auditu vypracujeme detailní nabídku na aplikaci technologie funkčních nátěrů FN NANO®, včetně nabídky souvisejících a podpůrných opatření pro dosažení co nejlepšího efektu.

Realizaci objednávky

Po akceptaci nabídky zákazníkem a uzavření smlouvy o dílo zajistíme komplexní dodávku materiálů a prací dle předložené a zákazníkem odsouhlasené nabídky.