Author - spravceobsahu

Nepouštějte si smog do Vašich domovů!

INSPIRATI.cz / Vzduch, který dýcháme zejména v zimním období nám ke zdraví rozhodně nijak nepřispívá. Do našich domovů přirozeně proniká znečistění ovzduší z vnějšího prostředí. To platí zejména pro oblasti jako je Pražský region, Ostravsko a Severní Čechy. Imunitní systém člověka a jeho zdravotní stav ovlivňují negativně i mimořádně malé koncentrace oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, aromatických uhlovodíků, přízemního ozónu a dehtů produkované zejména automobilovou dopravou a spalováním fosilních paliv a odpadů. / Celý článek

Číst více

Máte fasádu zašlou od špíny a řas? Pomůže vám moderní fasáda jako čistička vzduchu

CTIDOMA.cz / Také jste si nechali udělat zateplovací fasádu a po pár letech se na ni nemůžete ani podívat? Fasáda změnila barvu, je špinavá a rostou na ní řasy. Stojí to nemalé úsilí pak vrátit domu či jakémukoliv objektu znovu hezký vzhled. Řešení ale existuje. Nemusí to být zrovna čištění vodou pod tlakem. Víme, která firma to umí. / Celý článek

Číst více

Nemocniční infekce zabijí v Česku 10 tisíc lidí ročně

V české republice se ročně nakazí ve zdravotnických zařízeních nozokomiálními  infekcemi (nemocniční infekce působené odolnými bakteriemi)  7-9% pacientů což je  přibližně 200 tisíc lidí. Z nich přibližně 10 tisíc v důsledku tohoto onemocnění zemře. Další tisíce nakažených si nesou trvale zdravotní následky. V případě nozokomiálních infekcí u nás úmrtnost dosahuje až 5%. (Pokračování textu…)

Číst více

Prestižní veletrh ECO Expo Asia 2016 v Hongkongu

Díky podpoře MZV ČR a Generálního konzulátu ČR v Hongkongu jsme se zúčastnili ve dnech 26. – 29. října 2016 prestižního veletrhu ECO Expo Asia v Hongkongu. Jde o jednu z největších světových výstav, která je zaměřena na oblast vodního hospodářství a environmentálních technologií. (Pokračování textu…)

Číst více

Fotokatalytický povrch vytvořený FN nátěry účinně čistí vzduch od výfukových plynů automobilů i po dvou letech od jeho vytvoření

Z protihlukové bariéry, která slouží jako testovací stěna multifunkčních nátěrů Protectam FN®, byly po dvou letech odebrány vzorky povrchu pro laboratorní přeměření jejich účinnosti při čištění vzduchu od imisí výfukových plynů z automobilového provozu. odběry vzorků Mezi nejsledovanější imise patří nebezpečné oxidy dusíku (NOx). Měření účinnosti, s níž na odebraných vzorcích probíhá dekontaminace vzduchu od NOx,  prováděli pracovníci Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR podle modifikované normy ISO a návrhu normy CEN. Výsledky testování prokázaly, že povrch stěny, vytvořený fotokatalytickými nátěry FN®, [...]

Číst více

Testovací stěna Advanced Materials-JTJ na pražském Barrandově prokazuje v náročných podmínkách mimořádnou samočistící schopnost i po dvou letech

Zeď je natřena speciálním ochranným nátěrem Protectam FN®, který zajišťuje její účinnou a dlouhodobou ochranu proti tmavnutí působenému usazováním prachových částic špíny, která je rozptýlena v ovzduší. Ochranná vrstva vytvořená FN® nátěrem zároveň účinně a dlouhodobě zamezí růstu řas a plísní. Vzhledem k tomu, že je protihluková bariéra v těsné blízkosti velmi rušné komunikace (denně zde projede 20 – 30 tis. automobilů), dochází zde k usazování špíny na povrchu zdi velmi intenzivně a tmavnutí povrchu, který není ošetřen ochranným nátěrem, proto probíhá velmi [...]

Číst více

Protihluková bariéra, která zároveň čistí vzduch- dva roky po vytvoření

Před dvěma roky si motoristé projíždějící Prahou kolem Barrandova mohli poprvé všimnout neobvyklého nápisu na protihlukové bariéře,, Tyto plochy čistí vzduch“ Testovací stěna-protihluková bariéra Praha – Barrandov (tato stěna vyčistí za jeden den tolik vzduchu, kolik spotřebuje 200 lidí za celý rok) Ovzduší v okolí této významné dopravní komunikace je velmi zatížené výfukovými zplodinami, proto bylo toto místo vybráno pro testování účinnosti fotokatalytických nátěrů. Za aktivní a cenné pomoci Autosalonu Klokočka se zde podařilo zrealizovat záměr aplikovat v reálném prostředí  fotoaktivní nátěr FN   pro testování [...]

Číst více

Zúčastnili jsme se veletrhu CIFTIS v Pekingu

Advanced Materials-JTJ se díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR a svého čínského obchodního partnera – společnosti YunKe Environmental Protection Technology Co. Ltd. (YunKe) zúčastnila největšího čínského veletrhu služeb China Beijing International Fair for Trade in Services (CIFTIS), který se v Pekingu proběhnul v termínu od 28. května do 1. června 2016. Vysoce účinné fotokatalytické nátěry FN Advanced Materials-JTJ prezentovali návštěvníkům veletrhu pracovníci  společnosti YunKe v rámci českého pavilonu zajištěného s podporou MZV ČR, Czechinvestu a pracovníků ambasády ČR v Pekingu. 1-Čínský vice [...]

Číst více

Zúčastnili jsme se Nanodne v Praze

Společně s dalšími nanotechnologickými firmami jsme se zúčastnili 28. května 2016 Nanodne v Praze. Prezentovali jsme naše vysoce účinné multifunkční nátěry protectam FN a také výsledky vývoje nového typu lithiového akumulátoru, který vzešel z naší společnosti a v současnosti probíhá za naší účasti ve společnosti HE3DA s.r.o.

Číst více