Fasády a střechy s ochranou proti zelenání, plísním a černání

Řešení zelené fasády a střechy

Funkční nátěry FN NANO® dlouhodobě a spolehlivě ochrání fasády, střechy či beton před znehodnocením špínou a porůstáním plísněmi, řasami, mechem i lišejníkem.

Plísně a špína, které se usazují na povrchu fasád, střech a dalších stavebních konstrukcí dokáží velmi rychle znehodnotit vzhled i těch nejreprezentativnějších staveb. Umytí fasády vyžaduje často poměrně velké náklady za využití chemických přípravků a tlakové vody. V některých případech dochází k nevratnému poškození fasády.

Ochrana nátěrem FN NANO® je základem pro dlouhodobě čistý povrch fasády bez zelenání, řas a plísní. Pokud je povrch stavby natřen funkčním nátěrem FN NANO® získává super-silnou samočistící schopnost a špína ani plísně a řasy se na něm neusazují. Levnějším řešením ochrany špinavé fasády je šetrné umytí fasády a aplikace nátěru zajišťujícího ochranu proti plísním, černání a zelenání fasády.

Ochranný produkt na fasády si můžete koupit zde. Nebo kontaktujte naše experty na +420 602 703 263.


Funkční nátěry FN NANO® jsou nejúčinnější nátěrovou hmotou s fotokatalytickým efektem na světovém trhu. Konkurenční produkty svojí účinností překonávají mnohonásobně.  


Pro dlouhodobě čisté fasády a střechy

  • Čistá fasáda po dobu 10 let – řešení a prevence špinavé fasády

  • Každodenní aktivní samočištění na rozdíl od prostředků, které jen zpomalují zašpinění

  • Výrazné prodloužení celkové životnosti fasády. Úspora nákladů na její údržbu

  • Vhodné pro památkové objekty – snadná odstranitelnost i obnova bez porušení podkladu

  • Nejúčinnější produkt na trhu. Potvrzeno laboratorními testy. 

  • Dlouhodobá ochrana proti: zelenání fasády, plísně na fasádě, růst řas na fasádě

  • Efektivní ochrana nové fasády, efektivní ochrana umyté fasády

  • Bez chemie: alternativa k chemickému ošetření fasád

Efekty pro majitele staveb

Popsané vlastnosti aktivované FN NANO® vrstvy na povrchu stavby mají ve spojení s její extrémní fotokatalytickou účinností řadu praktických efektů pro majitele staveb:

Výrobce garantuje samočistící funkci FN® povrchu na svislé plochy 10 let a na šikmé plochy s přímým působením sněhu a deště tři roky i v extrémně znečistěném prostředí velkých měst, dopravních komunikací a průmyslových aglomerací. V prostředí s menším znečištěním může být zachování plné funkčnosti FN® povrchu i násobně vyšší.

Použití FN® nátěrů může snížit náklady na udržení čisté fasády stavebních objektů o 20 – 35% ročně. Výše úspory je přímo úměrná míře znečistění ovzduší v konkrétní lokalitě.

Vzhled budovy je jedním z důležitých faktorů, který ovlivňuje zájem o pronájmy v ní,  a tedy i výnos z nich.

V silné vrstvě (6-7 nátěrů) fungují FN® nátěry jako ochrana proti graffiti. Na FN® povrchu se obtížně „chytají“ spreje, rychle se ucpou póry hrotu fixů a sprejerské výtvory lze snadno mechanicky odstranit tvrdým kartáčem. Antigraffiti úprava FN® nátěrem je, na rozdíl od běžných antigraffiti nátěrů, vysoce prodyšná. (Lze vytvořit jen v bílém provedení !)

Aktivovaná FN® plocha čistí vzduch od molekul a mikroskopických částic nebezpečných látek, s nimiž si neumí poradit žádná jiná technologie. Při kolizích těchto látek, rozptýlených ve vzduchu, s aktivní FN® plochou, dochází k jejich rychlému odstraňování účinným rozložením převážně na molekuly H2O a CO2 . Sto metrů čtverečných fasády s fotoaktivním FN® povrchem je schopno (bez jakýchkoli nákladů na energii a údržbu) za jeden rok vyčistit v lokalitě, kde stavba stojí, cca. tři miliony metrů kubických vzduchu od škodlivých imisí z dopravy, lokálního topení a průmyslové výroby.

Supersilný samočistící efekt
Snadná aplikace
Chrání proti UV záření
Pastelové odstíny barev
Záruka funkčnosti 10 let

Účinek FN NANO® na různých materiálech po 5 letech

Sloupky po 7 letech ve vlhkém prostředí. 1. a 4. – Neošetřený povrch.  2. a 3. – Povrch ošetřený Funkčním nátěrem FN NANO®2.

Střecha po 7 letech. 1. – Neošetřený povrch. 2. – Povrch ošetřený Funkčním nátěrem FN NANO®2.

Zeď po devíti letech v silně znečištěném prostředí.  1. – Povrch ošetřený běžnými samočistícími nátěry.  2. – Neošetřený povrch.  3. – Povrch ošetřený Funkčním nátěrem FN NANO®

Villa Bianca v Praze 6 si i po 6 letech zachovává zcela bílý vzhled

Stránka věnovaná aplikaci FN NANO® nátěru na fasády

Saze a další prachové částice obsažené ve znečistěném vzduchu představují zpravidla shluky částic anorganického složení a lepivých vodou nerozpustných organických molekul, díky nimž velmi dobře drží na povrchu fasády.  Jestliže je na denním světlem aktivovaný FN NANO® povrch přinesena vzdušným prouděním saze nebo jiná mikroskopická částice nečistoty, dojde k okamžité reakci lepivých organických látek se vzdušným kyslíkem. Jsou v relativně krátké době rozloženy až na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších zdraví neohrožujících látek. Neoxidovatelné prachové částice se pak bez lepivého obalu nedokážou na povrchu zdi pevně uchytit a jsou z něho odstraněny v důsledku působení deště a větru.

Vysoce oxidační povrch vytvořený funkčním nátěrem FN NANO® chrání velmi účinně povrch staveb nejenom proti špíně, ale také proti porůstání plísněmi a řasami. Fotokatalytický efekt ničí jejich spory a znemožňuje růst. Tím je zabráněno i následnému usazování mechů a lišejníků.

Fotokatalýza zabraňuje i špinění povrchu staveb pavučinami cedivečky zápřední (Dictina cicica), která se usídluje na omítkách budov. FN NANO® povrch fasády se pro tohoto pavoučka stává nepříjemný a jeho pavučiny se díky fotokatalytickém efektu na něm nedokáží udržet.


Funkční nátěry FN NANO®  – pro dlouhodobě čisté fasády a střechy