Facades and roofs

Protection of non-insulated facades and roofs

FN ® functional coatings will reliably protect stone, concrete, ceramics and wood from deterioration by atmospheric dirt and microbiological attack by molds and algae, moss and lichen over the long term.

Microbiological attack and dirt, which settles on the surface of facades, roofs and building structures from air polluted by car traffic, burning fossil fuels in boiler rooms and industrial plants can very quickly spoil the appearance of even the most representative buildings. Restoring a clean appearance often requires relatively high cleaning costs using chemical preparations and pressurized water. In some cases, the façade is damaged irreversibly.

The solid and porous substrate is the basis for applying a coating of the functional coating FN ® , which is then still breathable and active. If the surface of the building is coated with FN ®  functional coating, it gains a  super-strong self-cleaning ability and dirt and mold and algae do not settle on it. The high vapor permeability and water permeability of the FN ®  coating and its very good frost resistance is a great advantage in protecting stone surfaces that are water-absorbent (eg sandstone). If they are coated with a lower water vapor permeability in the winter than the FN ® , water often accumulates inside the stone and then freezes to accelerate its erosion.


FN ® functional coatings are the most effective photocatalytic coating on the world market. FN® exceeds the competion’s ability by up to 100 times.  


For long-term clean facades and roofs

  • Clean facade for 10 years – super-self-cleaning effect

  • Barevná stálost fasády – dlouhodobá ochrana proti UV záření

  • High breathability and vapor permeability

  • Daily active self-cleaning  as opposed to just slowing down soiling

  • Significantly prolonging the overall life of the facade. Saving the cost of maintaining it

  • Suitable for monuments – easy removability and restoration without breaking the ground

  • The most effective product on the market. Confirmed by laboratory tests.

Advantages for building owners

The above affects of the activated FN ®  layer on building surfaces, combined with its extreme photocatalytic efficiency, have a number of practical effects for building owners:

The manufacturer guarantees the self-cleaning function of the FN ® coated surface for 10 years: on vertical surfaces and for three years even in extremely polluted environments of large cities, traffic roads and industrial agglomerations on sloping surfaces with direct snow and rain(i.e., rooftops). In environments with less pollution, the full functionality of the FN ® surface can be even higher.

The use of FN ® coatings can reduce the cost of maintaining a clean building facade by 20 – 35% per year. The amount of savings is directly proportional to the level of air pollution in particular location.

The appearance of a building is one of the important factors that affects the property investment and potential for renting – and hence the revenue from it.

In a thick layer (6-7 coats), FN ®  coatings work as graffiti protection.  Sprays are difficult to “catch” on the FN ® surface, clogging the pores of the felt tip, and the spray paint can be easily removed with a hard brush. Anti-  graffiti treatment with FN ® coating is, unlike conventional anti-graffiti coatings; it is highly breathable .

The activated FN ®  surface cleans air from molecules and microscopic particles of hazardous substances with which no other technology can cope. During collisions of these substances, dispersed in the air, with the active FN ®  surface, they are rapidly removed by an efficient distribution – mainly of H 2 O and CO 2 molecules . One hundred square meters of facade with photoactive FN ®  surface is able to clean  approximately three million meters of cubic air (without any energy and maintenance costs) in the location where the structure, from harmful emissions from traffic, local heating and industrial production.

t.

Supersilný samočistící efekt
Snadná aplikace
Chrání proti UV záření
250 odstínů pastelových barev
Záruka funkčnosti 10 let


Effect of FN ® on different materials after 5 years

Sloupky po 7 letech ve vlhkém prostředí. 1. a 4. – Neošetřený povrch.  2. a 3. – Povrch ošetřený Funkčním nátěrem FN®2.

Columns after 7 years in humid environment. 1. and 4. – Untreated surface. 2. and 3. – Surface treated with FN ® 2 functional coat .

Zeď po devíti letech v silně znečištěném prostředí.  1. – Povrch ošetřený běžnými samočistícími nátěry.  2. – Neošetřený povrch.  3. – Povrch ošetřený Funkčním nátěrem FN®

Villa Bianca v Praze 6 si i po 6 letech zachovává zcela bílý vzhled

Saze a další prachové částice obsažené ve znečistěném vzduchu představují zpravidla shluky částic anorganického složení a lepivých vodou nerozpustných organických molekul, díky nimž velmi dobře drží na povrchu fasády.  Jestliže je na denním světlem aktivovaný FN® povrch přinesena vzdušným prouděním saze nebo jiná mikroskopická částice nečistoty, dojde k okamžité reakci lepivých organických látek se vzdušným kyslíkem. Jsou v relativně krátké době rozloženy až na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších zdraví neohrožujících látek. Neoxidovatelné prachové částice se pak bez lepivého obalu nedokážou na povrchu zdi pevně uchytit a jsou z něho odstraněny v důsledku působení deště a větru.

Vysoce oxidační povrch vytvořený funkčním nátěrem FN® chrání velmi účinně povrch staveb nejenom proti špíně, ale také proti porůstání plísněmi a řasami. Fotokatalytický efekt ničí jejich spory a znemožňuje růst. Tím je zabráněno i následnému usazování mechů a lišejníků.

Fotokatalýza zabraňuje i špinění povrchu staveb pavučinami cedivečky zápřední (Dictina cicica), která se usídluje na omítkách budov. FN® povrch fasády se pro tohoto pavoučka stává nepříjemný a jeho pavučiny se díky fotokatalytickém efektu na něm nedokáží udržet.


Funkční nátěry FN®  – pro dlouhodobě čisté fasády a střechy