Nanotechnologické projekty Advanced Materials-JTJ pro lepší prostředí a energetiku mají mimořádný ekonomický potenciál (tisková zpráva)

Nanotechnologické projekty Advanced Materials-JTJ pro lepší prostředí a energetiku mají mimořádný ekonomický potenciál (tisková zpráva)

TISKOVÁ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ADVANCED MATERIALS-JTJ s.r.o.

Pohnutkou k založení společnosti Advanced Materials-JTJ (AMJTJ) byla vize zlepšení životního prostředí a každodenního života lidí pomocí nových nanotechnologií.

Z velmi širokého pole možností se AMJTJ soustředilo na tři oblasti:

  1. vývoj nového typu nátěrů využívajícího energii světla pro nový způsob čištění vzduchu a vody a pro vytváření povrchů se samočistící a antibakteriální funkcí
  2. vývoj technologického postupu nízkonákladové výroby nanočástic TiO2 pro čištění životního prostředí a pro kosmetiku
  3. vývoj nového konstrukčního typu vysokokapacitního lithiového akumulátoru pro energetiku.

AMJTJ  se podařilo všechny projekty úspěšně realizovat a dovést do fáze komercializace.

Byl vyvinut a na hlavních světových trzích patentován nový typ nátěrové technologie s mimořádně vysokou fotokatalytickou účinností pro čištění vzduchu a vody a ochranu povrchů před ultrafialovým zářením a se samočistícím efektem (obchodní označení FN®). Byla zahájena jeho výroba a prodej v ČR i v zahraničí. Tržby z prodeje těchto inteligentních nátěru se v posledních letech každoročně zdvojnásobují a v loňském roce přesáhly částku 12 mil. Kč. V následujících letech předpokládáme, vzhledem k naším rozšiřujícím se možnostem investovat do rozvoje marketingových a obchodních aktivit další skokový nárůst tržeb v řádu stovek procent. Za zcela reálný cíl považujeme dosáhnout v rámci EU celkových prodejů v objemu desítek milionů EUR. Obrovskou příležitostí je čínský trh, kam v současnosti směřuje větší část naší produkce, která je směřována do environmentálních aplikací pro čištění vzduchu od NOx a dalších škodlivin. Kromě přímého prodeje zboží počítáme také s prodejem výrobních licencí. Pro další rozvoj prodejů FN®nátěrů vytvořila AMJTJ v loňském roce samostatnou dceřinou firmu FN-NANO s.r.o.

Masové uplatnění fotokatalytických produktů pro čištění vzduchu a vody a pro vytváření ochranných povrchů fasád a zdí proti špíně, mikroorganismům a degradujícím účinkům ultrafialového záření a také uplatnění nanočástic TiO2 v kosmetice vede již dnes k růstu již tak vysokých cen nanokrystalického TiO2. Vysoká cena tohoto produktu se stává překážkou jeho masového uplatnění. AMJTJ proto vyvinula a na hlavních světových trzích patentovala technologický postup průmyslové velkovýroby vysoce kvalitního nano TiO2 s desetkrát nižšími výrobní náklady, než mají v současnosti využívané sofistikované nanotechnologie. AMJTJ založila dceřinou společnost  NanoTio s.r.o. za účelem dalšího komerčního využití této patentované technologie. Trh, na který patent a nově založená společnost míří, je globální a AMJTJ odhaduje tržní potenciál patentu a výroby na jeho základě v řádu desítek milionů USD ročně.

Pro zajištění rozvoje projektu nového typu lithiového akumulátoru byla založena již v roce 2009 dceřiná společnost HE3DA s.r.o.. Projekt v současné době vstupuje do komerční fáze. Byl vybudován zkušební výrobní poloprovoz  zahájena výroba limitované objemu nového typu akumulátoru s kapacitou 1kWh pro ověřovací aplikace i první komerční zájemce. Byla zahájena výstavba velkovýrobního závodu s projektovanou kapacitou okolo jednoho milionu kusů 1 kWh akumulátorů ročně v Horní Suché na Severní Moravě.

Již v současnosti eviduje HE3DA stovky zájemců z nejrůznějších průmyslových odvětví a zejména z řad provozovatelů solárních elektráren, kteří mají zájem o okamžitý nákup nového typu baterie.

Tržní kapacita objemu prodejů nového typu akumulátoru, který je výsledkem vývojového projektu založeného AMJTJ, je odhadována jen v segmentu systémů pro zálohování elektrické energie a pro stabilizaci elektrické sítě v řádu miliard USD ročně.

AMJTJ se v současnosti připravuje na zahájení nového projektu – vývoj nového typu nanomateriálu pro vytváření termálních bariér plasmovým nástřikem. Tento materiál umožní významné zvýšení provozní teploty tepelně namáhaných součástí spalovacích turbín a tryskových motorů a tím i podstatné zvýšení výkonu, účinnosti i životnosti těchto zařízení. Projekt má mimořádný význam pro oblast energetiky a letectví. Jeho tržní potenciál je odhadován na desítky až stovky milionů USD. AMJTJ projekt rozvíjí v rámci dceřiné společnosti NanoEma s.r.o.

Vzhledem k vysokému tržnímu potenciálu projektů se AMJTJ propracovalo mezi přední firmy v oblasti nanotechnologií v mezinárodním měřítku a naše investice vložené do úspěšně realizovaných projektů, podložených desítkami patentů na hlavních trzích, se zhodnotily více než tisíckrát.

Více zde: http://www.fn-nano.com/news/nanotechnologicke-projekty-advanced-materials-jtj-pro-lepsi-prostredi-a-energetiku-maji-mimoradny-ekonomicky-potencial-tiskova-zprava/

Sdílet tento příspěvek