Přednáška: Nanomateriály, jejich využití v nových produktech

Přednáška: Nanomateriály, jejich využití v nových produktech

Dne 6. 3. 2017 se uskuteční, od 11:00 hod. v posluchárně P8 FCH VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno, přednáška na téma:  “Nanomateriály, jejich využití v nových produktech a jejich uplatnění v praxi (od teorie k nápadu, vývoji, výrobě a prosazení na trhu).

Přednáška bude zaměřena na otázky aplikovaného výzkumu a vývoje z hlediska uplatnění jejich výsledků v praxi. Přednášející – Mgr. Pavel Šefl, CSc. bude na příkladu dvou inovačních projektů Advanced Materials-JTJ dokladovat postup od formulace inovačního nápadu až po jeho komercionalizaci.

Sdílet tento příspěvek