Testovací stěna Advanced Materials-JTJ na pražském Barrandově prokazuje v náročných podmínkách mimořádnou samočistící schopnost i po dvou letech

Testovací stěna Advanced Materials-JTJ na pražském Barrandově prokazuje v náročných podmínkách mimořádnou samočistící schopnost i po dvou letech

Zeď je natřena speciálním ochranným nátěrem Protectam FN®, který zajišťuje její účinnou a dlouhodobou ochranu proti tmavnutí působenému usazováním prachových částic špíny, která je rozptýlena v ovzduší. Ochranná vrstva vytvořená FN® nátěrem zároveň účinně a dlouhodobě zamezí růstu řas a plísní.

Vzhledem k tomu, že je protihluková bariéra v těsné blízkosti velmi rušné komunikace (denně zde projede 20 – 30 tis. automobilů), dochází zde k usazování špíny na povrchu zdi velmi intenzivně a tmavnutí povrchu, který není ošetřen ochranným nátěrem, proto probíhá velmi rychle. Již po dvou letech je zřetelně vidět barevný rozdíl mezi plochami, které jsou opatřeny ochranným nátěrem a povrchem, na kterém nátěr aplikován nebyl.

Postup a intenzitu tmavnutí fasády usazováním atmosférické špíny v lokalitách se zhoršenou kvalitou ovzduší (mj. prakticky celá Praha) znázorňuje následující tabulka

Proti tmavnutí fasády usazováním atmosférické špíny nejsou účinné barvy a ochranné nátěry s takzvaným samočistícím efektem, který je založen na „lotosovém efektu“ (voda se na jejich povrchu sbalí do kapek, které snadno stékají dolu). Pokud zrovna neprší, velmi dobře se na povrch, který je jimi ošetřen, pevně nalepí saze a další částice prachové špíny. Ty jsou zpravidla obaleny lepivými látkami organického charakteru. Lotosový efekt je v tomto případě neúčinný. Pevně přilepené částice špíny pak už voda nedokáže odplavit. V nejlepším případě dojde pouze k mírnému zpomalení procesu tmavnutí.

Opravdu dlouhodobou ochranu (5 a více let) fasád a zdí proti porůstání řasami a plísněmi nedokážou zajistit ani nejnovější ochranné nátěry a barvy obsahující jedovaté (biocidní) chemické látky. Jejich účinnost, a tedy i ochrana proti řasám a plísním, se zpravidla vyčerpá za dva až tři roky. Proto také výrobci takových nátěrových hmot neposkytuji garanci funkce ochrany proti porůstání řasami a plísněmi na dobu delší než 4 roky, pokud takový typ garance poskytují vůbec.

Ochranné funkce nátěru použitého na barrandovské protihlukové bariéře nejsou založeny na „lotosovém efektu“ ani na využití jedovatých chemických látek.

Povrchová vrstva vytvořená nátěrem Protectam FN® využívá fyzikálního jevu – fotokatalýzy. Energie obsažená v denním světle vytváří na povrchu stěny natřené FN® nátěrem speciální fyzikální podmínky, které vyvolávají s mimořádnou účinností u molekul a mikroskopických částic, které s tímto povrchem přijdou do kontaktu, oxidaci vzdušným kyslíkem. Z chemického hlediska dojde ke stejnému účinku, jako by byly spáleny. Na tomto základě je založen jak dlouhodobý aktivní samočistící efekt, tak i ochrana proti plísním a řasám (světelná energie zamezí na povrchu nátěrové vrstvy tomu, aby se na ní usadily a množily řasy a plísně a zároveň spálí lepivé složky prachových částic atmosférické špíny, o odplavení zbytku se postará déšť).

Výhody použití nátěrů Protectam FN® pro ochranu fasád domů před tmavnutím v důsledku usazování atmosférické špíny a před porůstáním řasou a plísněmi:

1.     Mimořádně silný samočistící efekt zajišťuje dlouhodobě čistý vzhled fasády domu (garance výrobce a aplikační firmy 10 let proti usazování atmosférické špíny a proti růstu řas a plísní – pro svislé plochy).

2.     Ochrana podkladu (fasádní stěrky nebo fasádní barvy) proti degradujícím účinkům ultrafialového záření, které je obsaženo v denním světle – prodloužení životnosti, ochrana proti barevným změnám (vyšisování).

3.     Ochrana fasády před jejím znehodnocením hloubkovou penetrací atmosférické špíny (zejména u drahých světlých kamenných obkladových materiálů, kde po deseti letech špína může proniknout až do hloubky 5 mm a nelze ji odstranit jinak než odbroušením vrstvy kamene).

4.     Mimořádně dobrá paropropustnost nátěrové vrstvy – nehromadí se pod ní vlhkost.

5.     Bez použití jedovatých látek.

6.     Celkové prodloužení životnosti fasády při zachování krásného čistého vzhledu v důsledku toho, že její povrch není narušován opakovaným mechanickým a chemickým čištěním.

Vzhledem k mimořádně vysoké fotokatalytické účinnosti nátěrů Protectam FN® si výrobce může dovolit poskytnout (jako jediný na trhu) garanci na funkci dlouhodobě čistého vzhledu fasády domu v délce trvání 10 let. V oblastech, s nižší úrovní znečištění vzduchu, než je Praha, Ostravsko nebo Severní Čechy, může být plná ochranná funkčnost zajištěna i po dobu podstatně delší.

Sdílet tento příspěvek