Společnost Advanced Materials-JTJ vítězem národního kola European Business Awards v soutěži o UKTI Award for Innovation 2015-2016

Společnost Advanced Materials-JTJ vítězem národního kola European Business Awards v soutěži o UKTI Award for Innovation 2015-2016

ISKOVÁ ZPRÁVA

Česká nanotechnolgická společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o. (AMJTJ) byla vybrána jako vítěz národního kola prestižního programu cross-sektorového výběru nejlepších evropských firem European Business Awards 2015 – 2016 (EBA www.businessawardseurope.com). AMJTJ byla vybrána z českých inovačních firem, aby reprezentovala naši zemi v celoevropské Soutěži o ocenění za Inovace UK Trade &Investment[1]  (UKTI Award for Innovation).

V národních výběrových kolech, v deseti soutěžních kategoriích, ve 33 zemích Evropy, bylo z více než 32 000 firem vybráno 678 vítězů národních kol http://www.businessawardseurope.com/national-champion/co/Czech%20Republic/2015. Ti se ve svých kategoriích střetnou o získání celoevropského ocenění, které bude vyhlášeno červnu příštího roku.

AMJTJ se orientuje na vývoj a využití nanočástic. Realizuje několik inovačních projektů založených na revolučních nanotechnologických řešeních.

AMJTJ se účastní v soutěži EBA především s technologií funkčních povrchů FN®. Základem této technologie je využití speciálních nátěrových hmot Protectam FN®, které tato společnost vyvinula a vyrábí. S jejich pomocí se na povrchu vytvoří velmi tenká vrstva, která přeměňuje světelnou energii ve velmi účinný čistící efekt. Základem je fyzikálně-chemický jev – fotokatalýza. Povrchy vytvořené nátěry Protectam FN® vykazují mimořádnou účinnost, která překonává mnohonásobně všechny obdobné konkurenční výrobky na světovém trhu.

Technologie vyvinutá AMJTJ se využívá nejenom pro vytváření samočistících povrchů zdí a střech ale také jako účinná čistička vzduchu od nebezpečných látek, alergenů, mikroorganismů a zápachu v interiérech budov. Ve zdravotnických zařízeních je tato technologie využívána k vytváření povrchů stěn s permanentní desinfekční a purifikační funkcí a plní významnou roli při omezování vzniku a šíření nozokomiálních infekcí. Natřené plochy slouží jako čistička vzduchu, stejně jako prevence epidemií a infekčních chorob.

Technologie funkčních povrchů FN® je v současnosti prakticky jediným prostředkem pro účinné a ekonomicky efektivní čištění ovzduší od imisí nebezpečných látek produkovaných spalovacími motory automobilů, topením nebo průmyslovou výrobou. Podrobné informace naleznete na www.fn-nano.com.

Druhou zásadní inovací, která vyšla z AMJTJ, je projekt vývoje a výroby zcela nového konstrukčního typu lithiového akumulátoru. Ten většinou svých parametrů výrazně převyšuje současné lithiové baterie. Projekt je realizován v rámci společné firmy HE3DA. Ta v příštím roce plánuje zahájení výroby lithiových akumulátorů pro energetiku.

 

Tiskovou zprávu vydala společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o

 

Pro více informací se obracejte na: info@advancedmaterials1.com nebo Mgr. Pavel Šefl, CSc., mob.: +420 724 339 369, e-mail: pavel.sefl@advancedmaterials1.com     

 


Britská vládní organizace pro podporu mezinárodního obchodu a investic: www.gov.uk/ukti,

Sdílet tento příspěvek