RYCHLÉ ODBOURÁNÍ NEBEZPEČNÉHO OZÓNU V INTERIÉRU

RYCHLÉ ODBOURÁNÍ NEBEZPEČNÉHO OZÓNU V INTERIÉRU

Ozón je jedovatý plyn poškozující plíce (https://www.lung.org/clean-air/outdoors/what-makes-air-unhealthy/ozone), takže jeho přítomnost ve vdechovaném vzduchu je velmi nežádoucí. I ve velmi nízkých koncentracích je dráždivý, a při delší expozici způsobuje značnou zátěž pro organismus. V přízemních vrstvách vzniká ozón převážně účinkem UV záření na vzduch obohacený o oxidy dusíku (tzv. NOx), které se do vzduchu dostávají nejčastěji ze spalovacích motorů automobilů (vyjmuto z odpovědi pro čas. Přírodovědci 01/2018 -doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D., katedra anorganické chemie). 

Ozón má ale i své kladné stránky. Pro své silné mikrobiocidní účinky se perfektně hodí k likvidaci mikroorganismů, bakterií a virů. Jedná se o nestabilní plyn, jenž dokáže všechny tyto nežádoucí parazity zlikvidovat téměř okamžitě. Takováto ozónová dezinfekce je prokazatelně mnohonásobně účinější, než je tomu v případě běžně používaných dezinfekčních prostředků. K tomu, aby se takováto dezinfekce mohla vůbec provést se nelze obejít bez generátoru ozónu.

V současné době se všichni snaží co nejlépe a nejrychleji ošetřit prostory, aby se staly bezpečnými. Ošetřované prostory se však musí nejprve vyklidit od rostlin a živočichů, aplikovat ozón a pak jej dlouhodobě větrat (záleží na typu povrchu a teplotě vzduchu), aby se prostor stal opět bezpečným pro lidi i další živé tvory. 

Představme si to v restauracích, školách nebo hotelích. Kolik komplikací aplikace ozónem způsobuje pravidelnému chodu těchto zařízení, a navíc se musí neustále opakovat. Jde tedy i o finanční a časovou stránku věci.

Existuje však výborný doplněk k ozónu, který jej dokáže velmi rychle z prostoru odstranit, aby tam zase mohli být lidé i další živé organismy v bezpečí. 

Poslední laboratorní měření prokázaly, že technologie FN NANO® díky fotokatalýze odbourává ozón s vysokou účinností kolem 40 % při jednom kontaktu vzduchu s aktivní plochou. Tato vlastnost dělá z FN NANO® povrchu ideální nástroj pro rychlé odbourání nebezpečného ozónu po využití ozonizátoru nebo odstranění par jiných desinfekčních prostředků.

Tato vlastnost je využitelná také při odbourávání nebezpečných emisí z dopravy, tvořících přízemní ozón. Povrch stěn je možno přeměnit s pomocí FN NANO® nátěrů v účinnou, nízkonákladovou, bezhlučnou a prakticky bezúdržbovou čističku vzduchu, která ke svému provozu potřebuje jenom trochu světelné energie, jenž nás ochrání před jedovatými parami desifekcí, tak před útoky virů a bakterií, a to jak přirozených, tak uměle vyrobených.

Fotokatalytické nátěry FN NANO®  již slouží lidem po celém světě a fotokatalýza je chrání v uzavřených prostorách před šířením a přenosem virových i bakteriálních nákaz.  https://www.jh-inst.cas.cz/index.php/news/ceska-technologie-brani-rustu-pandemie-cisti-vzduch-za-oceanem-0

Využívejme moderní vědu a moderní technologie 21. století pro naši ochranu. 

 

Sdílet tento příspěvek