SUPERTECHNOLOGIE FN-NANO PRO ČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ – MÁME ŘEŠENÍ!

SUPERTECHNOLOGIE FN-NANO PRO ČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ – MÁME ŘEŠENÍ!

Každý rok v Evropě zemře předčasně, v důsledku znečištěného ovzduší, 800 tisíc lidí. Pojďme s tím něco udělat!

V České republice jsme vyvinuli a vyrábíme supertechnologii FN-NANO, která dokáže aktivně, účinně a nesmírně levně čistit ovzduší od široké škály škodlivin, které jsou v něm rozptýleny. Jet to fakt, potvrzený řadou nezávislých testů prováděných na Akademii věd ČR, VŠCHT, VŠB i na zahraničních vědeckých pracovištích. I přes naši velkou snahu zůstává, bohužel, naše technologie stále mimo zájem orgánů státní správy, které by se měly starat o kvalitu ovzduší. Protože pro oblast fotokatalytických technologií, kam naše nanotechnologické produkty spadají, neexistují v ČR ani v Evropě, příslušné státní technické normy (umožňující posoudit funkčnost, účinnost a praktickou využitelnost konkrétních fotokatalitických výrobků) a tím ani akreditované laboratoře schopné vystavit protokol s kulatým razítkem, nejsou státní úředníci schopni ani ochotni naši technologii akceptovat jako nástroj zlepšování kvality ovzduší. Ani mezi politiky se dosud nenašel žádný, který by se alespoň trochu zajímal o novou českou supertechnologii schopnou účinně zlepšovat kvalitu ovzduší a nejenom pomáhat přírodě a zdraví lidí, ale také naší ekonomice.

Nechceme a nebudeme čekat, až bude naše technologie oficiálně uznána. Už teď naše technologie FN-NANO pomáhá čistit ovzduší od tun (ano tun, nespletl jsem se) nebezpečných oxidů dusíku, mikroskopických prachových částic (PM2,5 a menších) obsahujících nebezpečné karcinogenní látky jako je benzo(a)pyrén. Dosavadní výzkum ukazuje také na možnost využití naší technologie při odstraňování skleníkových plynů metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) a prekurzorů vzniku ozonu (O3).

Naše nanotechnologické multifunkční nátěry FN využívají zákazníci stále více pro ochranu povrchu staveb před mikrobiologickým napadením, před usazováním sazí a další špíny rozptýlené ve vzduchu a před degradujnícími účinky ultrafialového záření a zároveň tím čistí vzduch od nebezpečných látek. Často si ani neuvědomují, že když našimi speciálními nanotechnologickými nátěry FN ošetříte 15 – 20 m2 zdi nebo fasády domu vytvoříte z této plochy nanotechnologickou čističku vzduchu, která kompenzuje ekologickou stopu (produkce NOx (oxidů dusíku) a CO2) provozu jednoho osobního automobilu. Plná funkčnost této čističky je 15 -20 let. Nevyžaduje žádnou údržbu a o “provozní energii” se stará Slunce v podobě denního světla.

Sdílet tento příspěvek