První a největší nano-exponát akce NANODAY LONDON 2018

První a největší nano-exponát akce NANODAY LONDON 2018

12.9.2018

První a největší nano-exponát akce NANODAY LONDON 2018 je již v Londýně. FN NANO vytvořila na Českém velvyslanectví fotokatalytickou “nano zeď”, která v kontaminovaném prostředí centra Londýna dokáže kompenzovat negativní dopady oxidů dusíku a emisí z provozu deseti osobních aut s dieselovým motorem (kalkulace pro 25000km/rok/automobile pod normou Euro VI.).  Rovněž betonový podstavec umělecké skulptury v zahradě je nyní nanoexponátem, čistí vzduch a neměl by zelenat dlouhá léta.

Pozvánka na Czech Nano day v Londýně: https://www.mzv.cz/london/en/trade_and_economy/czech_nano_day_2018_in_london.html

“Díky vysoké účinnosti fotokatalytických nátěrů FN NANO lze tuto technologii úspěšně využít pro čištění milliard kubických metrů ovzduší ve velkých aglomeracích a kontaminovaných místech a zajistit tak dodržování legislativně závazných norem pro povolené koncentrace škodlivin ve vzduchu.” říká paní Blanka Zajíčková, obchodní ředitel firmy.

Ekologicky, energeticky i finančně je fotokatalytická technologie nejoptimálnější řešení pro dekontaminaci vzduchu a spojuje i ekonomický efekt samočistících bezúdržbových povrchů na fasádách domů, mostních a dálničních konstrukcí apod.

Jedině tímto způsobem lze vyčistit 1 millión kubických metrů vzduchu od škodlivin za pouhých dvacet korun a zároveň získat tyto náklady mnohonásobně zpět ve formě úspor za údržbu fasád a konstrukcí.

Podmínkou je však vysoká účinnost fotokatalytických nátěrů. Na smysluplné čištění vzduchu od škodlivin se kvalifikují pouze povrchy s vice než 10%ní účinností odbourávání škodlivin ve srovnání se standardem podle ISO metod. Takových je na světě velmi málo a FN®technologie je z tohoto pohledu zcela výjimečná.

FN NANO s potvrzenou účinností fotokatalytických povrchů přes 90% si určitě si najde důležité místo na globálním ekologickém trhu, Je to jeden z důvodů, proč se účastníme Nano dne v Londýně, abychom tak podpořili naše místní distributory a rozvoj trhu na Britských ostrovech” dodává paní Zajíčková. 

Applied Catalysis B: Environmental https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.06.009

 

 

 

 

 

Sdílet tento příspěvek