S TECHNOLOGIÍ FN NANO® BUDE NAŠE ZDRAVÍ VÍCE V BEZPEČÍ

S TECHNOLOGIÍ FN NANO® BUDE NAŠE ZDRAVÍ VÍCE V BEZPEČÍ

DALŠÍ TESTY PROKAZUJÍ VYSOKOU ÚČINNOST TECHNOLOGIE FN NANO® PROTI VIRŮM

Funkční nátěry technologie FN NANO® byly testovány řadou českých i zahraničních nezávislých odborných institucí z hlediska jejich funkčnosti, účinnosti a bezpečnosti z hlediska platných stavebně technických i hygienických norem, tak i jejich fotokatalytické účinnosti a dalších vlastností spojených s jejich praktickým využíváním.

Vysoká baktericidní a virucidní účinnost byla prokázána řadou zdravotních ústavů. 

V současné době všechny zajímá účinnost této technologie na koronavirus Covid-19. Musíme si ale uvědomit, že žádná laboratoř na světě není schopna v tuto chvíli testovat jakékoliv produkty na účinnost odstraňování tohoto typu viru, jelikož virus stále mutuje. Patří však do skupiny koronavirů jako takových – jedná se o tzv. obalené viry.

Naše mateřská společnost Advanced Materials-JTJ a současně i výrobce technologie FN NANO® již v loňském roce na jaře zadala objednávku na ZÚ se sídlem v Ostravě na Centrum klinických laboratoří, aby provedla testy na účinnost jednoho z produktů řady FN NANO® BioMax na obalené i neobalené viry.

Testovaný vzorek s tímto produktem prokázal svoji antivirovou účinnost proti zástupci obalených a neobalených virů.

Díky technologii FN NANO® dokážeme snížit riziko přenosu nákaz.

Vytvořené povrchy vnitřních stěn interiérů budov se stanou antibakteriálními a současně je možno je přeměnit s jejich pomocí ve dvojrozměrnou, nízkonákladovou, bezhlučnou a prakticky bezúdržbovou čističku vzduchu, která ke svému provozu potřebuje jen malé množství světelné energie.

Je to jednoduché, ekonomické a ekologické řešení.   

Funkční nátěry FN NANO® dokáží zajistit bezpečnější a zdravější prostředí hlavně v prostorách, kde se vyskytuje větší množství lidí, tak i u Vás doma, ve školních zařízeních i v domovech pro seniory. Jsou také novou perspektivní technologií pro zvýšení úrovně ochrany pacientů a personálu zdravotnických zařízení před odolnými kmeny nebezpečných bakterií a šířením infekcí. Jsou využívány pro odstranění nepříjemných pachů a dočišťování vzduchu od nebezpečných látek, které se dostávají do ovzduší např. z nadměrného používání dezinfekcí apod.

Funkce samočistícího nátěru FN NANO® jsou založeny na čistém a ekologicky velmi šetrném fyzikálním způsobu – fotokatalýze. Tato technologie dokáže odstranit znečištění a škodlivé mikročástice ze vzduchu, pracuje bez chemických látek a jedna aplikace vydrží 10 let i více.

Jedná se o nejúčinnější patentovaný nátěr na světě z dílny českého vědce od Ing. Jana Procházky Ph.D., který je již léty odzkoušen a úspěšně aplikován v mnoha zdravotnických zařízeních.

 

 

   

 

 

 

 

 

Sdílet tento příspěvek