NEKECÁME – POMÁHÁME A ČISTÍME PRAHU OD ŠKODLIVIN ZE VZDUCHU

Akce NEKECÁME-POMÁHÁME

NEKECÁME – POMÁHÁME A ČISTÍME PRAHU OD ŠKODLIVIN ZE VZDUCHU

Včera, 2.6.2020 jsme v Praze ve Žlutých lázních uspořádali „zahradní párty s nano technologií” funkčních nátěrů FN NANO®a s jejím autorem Ing. Janem Procházkou, Ph.D.

Děkujeme za možnost uskutečnit tuto akci v těchto krásných prostorách s nezapomenutelnou atmosférou a skvělým týmem, který se o celou akci perfektně postaral.

Sešla se nás velmi pestrá společnost lidí z různých oborů činností a známých osobností, jako například Michal Dlouhý a mnoho dalších, kterým není jedno, jaké máme životní prostředí a chtějí s tím něco udělat.

Naše životní prostředí a přírodu musíme chránit. A je to právě příroda, která nám ukazuje cestu a směr a chytré české hlavy z ní čerpají, aby ji v budoucnu mohly ochránit a tím i lidstvo jako takové.

A proto jsme se sešli na této akci, abychom všechny zúčastněné seznámili s technologií funkčních nátěrů, vysvětlili a demonstrovali, na jakém principu funguje a jak je velmi jednoduché ji v běžném životě užívat. Viděli jsme i různé pokusy, abychom pochopili a na vlastní oči viděli, jak funguje fotokatalýza v praxi. Žádná chemie, jen energie světla.

Jen stručně shrneme výhody a přínosy této technologie:

  • EKO technologie pro čištění ovzduší od imisních látek a skleníkových plynů
  • Účinná kompenzace negativních dopadů staveb na životní prostředí
  • Ochlazování povrchu staveb – snižování přehřívání ve městech
  • 99,9% ochrana před UV zářením – prodlužuje životnost povrchů
  • Zabraňuje usazování virů a bakterií – snižuje riziko přenosu nákaz
  • Super silný samočistící efekt
  • Chrání povrchy proti usazování lepivé špíny
  • Chrání proti usazování plísní, řas a dalších mikroorganismů
  • Dlouhodobá ochrana bez dodatečné údržby
  • Vysoká paropropustnost a prodyšnost

Všichni zúčastnění nám pomohli ke skvělé atmosféře a mnoho z nich se chopilo i ručního nářadí a tím nám pro město Prahu pomohli vytvořit další nové aktivní čistící plochy v centru Prahy.

Chtěli bychom všem moc poděkovat za účast a za jejich nadšení společně s námi aktivně rozvíjet tuto certifikovanou nano technologii vysoce funkčních nátěrů FN NANO®. Vy všichni jste přispěli svojí malou troškou k vyčištění ovzduší a za to vám velké díky.

VZDUCH JE JEN JEDEN A JE NÁS VŠECH!

V lokalitě Žlutých lázní jsou překračovány imisní limity Nox (oxidů dusíku) – viz. mapa z ČHMÚ (roční průměr za 5 let) v mikrogramech na m3 (limit je 40 mikrogramů na m3).

 A s Vaší pomocí jsme včera natřeli plochy o pouhé velikosti 250 m2. Zdá se Vám to málo?

 Tyto plochy za 1 rok:

– odstraní přibližně 50 kg NOx

– vyčistí objem vzduchu o velikosti zhruba 1 300 000 000 m3

– kompenzují tak provoz 12 os. automobilů s dieselovým motorem anebo 35 aut s benzínovým motorem

 A to už přece stojí za to! I takto malá plocha přispívá ke zlepšení ovzduší v dané lokalitě.

 Pojďme tedy společně ochránit naše zdraví – zdraví našich dětí a spoluobčanů, zlepšovat naše životní prostředí.

Děkujeme za Vaši podporu a někdy příště zase na viděnou.

Celý tým FN-NANO s.r.o. děkuje všem, kteří se nám zvěčnili na „tabuli cti“ a svým podpisem nám tak vyjádřili svoji podporu.

 Zde je malá ochutnávka včerejší atmosféry zachycená ve fotografiích:

  

 

 

Sdílet tento příspěvek