MODERNÍ ARCHITEKTURA SI ŽÁDÁ MODERNÍ TECHNOLOGIE

MODERNÍ ARCHITEKTURA SI ŽÁDÁ MODERNÍ TECHNOLOGIE

Architekti mají ze své podstaty cit a vztah k tomu, aby návrh fungoval dispozičně, materiálově i vzhledově. Mají vzdělání v oblasti architektury a snaží se do svých projektů zakomponovat i využití současných moderních trendů a technologií.

Řeší rovněž zasazení stavby do krajiny či městského prostoru, druhotný význam stavby, ekologii, životní styl majitele a další nezbytné aspekty související s tvorbou obytných, či veřejných prostor. V současné době je nejvíce kladen důraz na ekologii a tzv. „zdravé budovy“.

Již od 1.7. mohou architekti, kteří využívají ÚRS (nástroj pro rozpočty a kalkulaci staveb), využít nově přidaných fotokatalytických materiálů technologie FN NANO® do této strukturované multimediální databáze.

S pomocí technologie FN NANO® se mohou vytvářet budovy pro Smart Cities.

Výsledky tříletého grantového projektu MPO TRIO FV 40209 potvrdily, že máme v rukou jedinečnou ekologickou technologii, která dokáže vrátit městům dlouhodobě krásný a čistý vzhled. Z výsledků měření vyplývá, že fotokatalytická technologie dokáže z ovzduší při dotyku s fotokatalytickými fasádami odstraňovat běžně 40 % oxidů dusíku (NOx) a ozónu.

Fotokatalytické nátěry chrání povrchy staveb před UV degradací, ochlazují jejich povrch a zároveň neustále čistí vzduch od jedovatých emisí.

Přidaná hodnota staveb

  • Zlepšení kvality životního prostředí a ochrana lidského zdraví.
  • Zlepšení kvality vnitřního prostředí v budovách – prevence přenosu nákaz.
  • Odborné stanovení environmentálního efektu pro konkrétní budovy a lokality.
  • Efektivní, dlouhodobé a levné čištění ovzduší v městské zástavbě.
  • Eliminace toxických látek ze vzduchu a přeměna jedovatého přízemního ozónu na potřebný kyslík.
  • Nátěry odráží solární radiaci s účinností až 80 % a snižují tak zahřívání povrchu o 20 až 30 %.
  • V podmínkách globálního oteplování tak pomáhají v létě ochlazovat města.
  • Fotokatalytický efekt je permanentní, nevyčerpatelný a neslábne s časem.
  • Všechny ochranné funkce jsou zachovány po celou existenci nátěrové vrstvy.

Povrchy staveb můžeme snadno přeměnit v čističky ovzduší. 

Projekt potvrdil, že nátěrová fotokatalytická technologie FN NANO® je v současnosti nejmodernější technologií pro chytrá města BEZ EMISÍ!

Architekti mají nyní v rukou jedinečný nástroj, jak postupně města přeměňovat v chladnější a čistější místa, která budou příjemnější pro náš život. Vždyť vzduch je jen jeden a je nás všech.

Sdílet tento příspěvek