Certifikace WELL AP pro Jiřího Bezdíčka

Certifikace WELL AP pro Jiřího Bezdíčka

Náš oficiální a certifikovaný partner ve Španělsku – Jiří Bezdíček byl certifikován pro implementaci systémému WELL AP.

WELL certifikace je  nástrojem měření a hodnocení parametrů vnitřního prostředí, které ovlivňují zdraví a pohodu uživatelů. Zajistí, vypracuje a předloží enviromentální audit či design domu v rámci celé EU.

WELL certifikace zahrnuje tyto okruhy:

  • Vzduch (29 kreditů) – optimalizace a kvalita vnitřního ovzduší; strategie pro prevenci a eliminaci znečištění vzduchu při provozu.
  • Voda (8 kreditů) – optimalizace kvality vody a zároveň zajištění její dostupnosti; strategie pro filtraci a čištění vody.
  • Výživa (15 kreditů) – podpora zdravého stravování; porozumění nutričním hodnotám.
  • Světlo (11 kreditů) – harmonie cirkadiánního rytmu (biorytmus popisující kolísání úrovně aktivity a bdělosti přibližně s 24-hodinovou periodou), úroveň osvětlení s důrazem na přirozené denní světlo; umístění oken a možnost ovládání stínění.
  • Fitness (8 kreditů) – zvýšení pohybové aktivity.
  • Komfort (11 kreditů) – eliminace rušivých elementů; produktivní a zároveň uklidňující prostředí; tepelná a akustická pohoda.
  • Mysl (19 kreditů) – podpora mentálního a emocionálního zdraví.

Každý z okruhů se dělí na kredity, které jsou buď povinné, nebo volitelné. Pro získání certifikátu musí být všechny povinné části splněny. Vyšší úroveň certifikace bude udělena pouze budovám, které získají určitý počet volitelných kreditů v rámci jednotlivých okruhů. Pro zachování platného certifikátu je nutná recertifikace každé 3 roky.

Certifikát WELL dokladuje, že budova splňuje požadavky na zdravé a čisté prostředí.

Sdílet tento příspěvek